5-8 minut

Usługi zarządzane jako sposób na braki kadr IT

Niedostateczna liczba specjalistów i brak kompetencji własnych to jeden z najważniejszych czynników hamujących rozwój przedsiębiorstw stawiających na cyfryzację swojego biznesu. To sprawia, że coraz więcej firm przychylnie patrzy na przeniesienie części obowiązków działu IT na partnerów oferujących usługi zarządzane.

CZEGO SIĘ DOWIESZ Z TEGO ARTYKUŁU:
  1. CZY PROBLEMY Z KADRĄ IT MOGĄ WPŁYWAĆ NA STRATEGIĘ BIZNESOWĄ PRZEDSIĘBIORSTW.
  2. JAKIE KORZYŚCI MOŻE PRZYNIEŚĆ SKORZYSTANIE Z ZEWNĘTRZNYCH USŁUG ZARZĄDZANYCH.
  3. NA JAKIE USŁUGI WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI.
  4. JAK MNIEJSZE FIRMY MOGĄ ZOPTYMALIZOWAĆ NAKŁADY NA IT.

Nowe technologie, w szczególności trend migracji do chmury czy środowiska wielochmurowego (multicloud), stawiają przed specjalistami IT w firmach coraz wyższe wymagania. Często do efektywnego wdrożenia nowych narzędzi niezbędne są inne umiejętności niż te, które potrzebne były do obsługi starszych systemów. Według badań Forrester1 ponad dwie trzecie menedżerów odpowiedzialnych za firmową infrastrukturę w USA i Europie zdecydowało się na prywatną lub zarządzaną chmurę prywatną. Jednocześnie z analizy Gartnera („2021-2023 Emerging Technology Roadmap”) wynika, że menedżerowie zdają sobie sprawę, iż braki kadrowe będą głównym czynnikiem spowalaniającym wdrażanie nowych technologii i ich monetyzację. Ponad połowa przedsiębiorstw nie zrealizuje planów wdrożeniowych w obszarze IT z powodu braku wykwalifikowanych specjalistów2.

Podobnie sytuację ocenia IDC. Zdaniem jej analityków dwie trzecie przedsiębiorstw w Europie będzie starało się uzyskać co najmniej połowę przychodów z produktów cyfrowych3. A to oznacza jeszcze większe zapotrzebowanie na specjalistów rynku IT. Dla dziewięciu na dziesięć europejskich firm to właśnie dostępność pracowników będzie czynnikiem decydującym o rozpoczęciu nowych cyfrowych projektów w ciągu najbliższych dwóch lat.

Wszystko to sprawia, że problem z wykwalifikowaną kadrą IT stał się jednym z najważniejszych czynników kształtujących biznes w ciągu kilku nadchodzących lat – obok inflacji i groźby recesji, konieczności wdrożenia polityki zrównoważonego rozwoju, czy gwałtownego rozwoju nowych technologii, takich jak AI4.

Po pierwsze bezpieczeństwo

Odpowiedzią na ten dylemat menedżerów odpowiedzialnych za obszar IT jest skorzystanie z usług zarządzanych. Ich dostawcy nie tylko mają dostęp do najnowocześniejszych technologii i systemów informatycznych, ale także dysponują zespołami ekspertów, na których nawet duże przedsiębiorstwa po prostu nie mogłyby sobie pozwolić.

Doskonała ilustracją tego problemu jest stały monitoring bezpieczeństwa alarmujący o pojawiających się ryzykach związanych z ochroną systemów IT firmy. Security Operations Center (SOC) zbiera dane z różnych elementów infrastruktury sieciowej i jest w stanie zidentyfikować potencjalne zagrożenia, dzięki czemu możliwe jest podjęcie działania i zminimalizowanie negatywnych skutków takich zdarzeń.

Stworzenie takiego centrum własnymi siłami i uruchomienie go w ramach przedsiębiorstwa wiąże się z wielomilionowymi nakładami. Będzie to również proces długotrwały – wymagający albo przeszkolenie własnych pracowników, albo zatrudnienia nowych specjalistów. Tymczasem outsourcing funkcji Security Operations Center może przynieść większą efektywność przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Według szacunkowych danych T‑Mobile całkowity koszt posiadania (TCO) SOC w firmie posiadającej 100 pracowników to 3,4 mln zł w ciągu trzech lat. Korzystanie z usługi SOC to wydatki ponad dwa razy niższe, przy gwarantowanym wysokim poziomie kompetencji specjalistów IT działających 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu przez okrągły rok.

Dane pod opieką

Drugim obszarem, na którym usługi zarządzane sprawdzają się doskonale jest ochrona danych. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa i przechowywanie ich w różnych lokacjach powinno być działaniem rutynowym, jednak zabezpieczenie kopii zapasowych całych serwerów fizycznych i maszyn wirtualnych nie zawsze jest prostą sprawą. Tu z pomocą przychodzi „gotowiec” – zarządzana usługa Backup, który całkowicie zdejmuje z klienta obowiązek konfiguracji i zarządzania całym procesem. Wszystko odbywa się automatycznie przy wykorzystaniu najwyższej klasy sprzętu i oprogramowania z zachowaniem wszystkich zasad wykonywania kopii bezpieczeństwa (w tym m.in. georedundancja).

Aby odzyskać utracone dane wystarczy wysłać zgłoszenie mejlem, wskazując co i z którego dnia ma zostać odtworzone. I to wszystko. W tej wersji usługi T‑Mobile dane są zapisywane codziennie i przechowywane przez 14 dni – później są one nadpisywane przez nowsze pliki.

Ale łatwość uruchomienia i korzystania z takiej usługi to tylko część atutów. Nie mniej istotna dla menedżera zarządzającego działem IT jest przewidywalność kosztowa dzięki jasno określonym miesięcznym opłatom za usługę.

Bardziej zaawansowana funkcja utrzymywania ciągłości biznesowej bez angażowania własnych zasobów IT to Zapasowe Centrum Danych (Disaster Recovery as a Service). To usługa pozwalająca na odtworzenie firmowego środowiska IT w razie awarii. Co to oznacza dla firmy? W sytuacji poważnej awarii lub ataku hakerskiego, cała infrastruktura firmowa jest uruchamiana w chmurze publicznej lub na dedykowanych serwerach T‑Mobile w chmurze prywatnej. W zależności od zastosowanego rozwiązania przerwa w funkcjonowaniu systemu IT może trwać kilka sekund lub być wręcz niezauważalna dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

Dzięki modelowi usług zarządzanych wszystko to jest możliwe bez ponoszenia nakładów na dzierżawę serwerowni, inwestowania w dodatkowe, zapasowe maszyny, rozbudowę instalacji on-premise i zatrudnienia kolejnych członków zespołu IT. Co więcej, jeżeli okaże się to potrzebne, specjaliści T‑Mobile pomogą w uruchomieniu zapasowego środowiska i optymalizacji jego parametrów.

Firma bez własnego IT?

Opisywane wyżej rozwiązania przeznaczone są dla firm dysponujących własnymi zasobami IT, ale potrzebującymi specyficznych usług, w zakresie których nie posiadają odpowiednich kompetencji (lub nie chcą w nie inwestować). Ale co z mniejszymi przedsiębiorstwami – takimi, które chcą skoncentrować się na zasadniczej działalności zamiast „walczyć” z konfiguracją i utrzymaniem sprzętu i oprogramowania?

Rozwiązanie określane jako Workspace as a Service umożliwia firmom korzystanie z przygotowanego do pracy sprzętu biurowego (w ofercie T‑Mobile to laptopy Dell) oprogramowania (Microsoft 365) oraz wsparcia technicznego specjalistów IT (zdalnie lub na miejscu). Koszty jakie ponosi przedsiębiorstwo to comiesięczna opłata abonamentowa, dzięki czemu firma nie obciąża swojej zdolności kredytowej, tak jak ma to miejsce w przypadku zakupów sprzętu w systemie ratalnym.

Co warto podkreślić, to rozwiązanie jest efektywniejsze kosztowo i jednocześnie bardziej elastyczne niż zakup komputerów oraz zatrudnienie własnych pracowników IT. Uwalnia również firmę od formalnej administracji – organizowania przetargów, inwentaryzacji, zatrudniania specjalistów, a także dbania o konfigurację, zakup licencji i bieżącą instalację aktualizacji, od których często zależy bezpieczeństwa danych.

Również w większych firmach skorzystanie z Workspace as a Service może mieć sens w sytuacji trudności ze znalezieniem specjalistów IT. Outsourcing części obowiązków własnego zespołu pozwoli na przesunięcie pracowników IT do bardziej wymagających zadań, takich jak tworzenie i wdrażania własnych aplikacji biznesowych.

Najważniejsze wnioski

Niepewność otoczenia gospodarczego, jak i na rynku pracy, postawiła wiele firm przed wyzwaniem: w jaki sposób efektywnie skalować działania IT, aby przełożyło się to na rozwój biznesu. Dla firm dysponujących ograniczonym budżetem na IT lub po prostu chcących wydajniej go wykorzystywać, usługi zarządzane stanowią atrakcyjną opcję. Dostawcy takich usług mogą pomóc w dostosowaniu systemów IT do bieżących celów biznesowych, zapewniając jednocześnie dostęp do najnowocześniejszych technologii.

Firma Mordor Intelligence szacuje, że udane wdrożenie usług zarządzanych może obniżyć koszty IT o 25-45 proc., przy jednoczesnym wzroście efektywności o 45-65 proc. Warto w tym miejscu przypomnieć, że budowa własnej infrastruktury (niezależenie, czy chodzi o jej elementy dotyczące cyberbezpieczeństwa, backupu, czy też całego wyposażenia informatycznego) rozliczane są w modelu CAPEX (jako nakłady inwestycyjne), podczas gdy korzystanie z usług zarządzanych traktowane jest jako koszt i w taki właśnie sposób są one rozliczane (OPEX).

Jakie są korzyści płynące z korzystania z usług zarządzanych?

    • Brak nakładów własnych, korzystna forma rozliczenia pozwalająca wliczać usługi w koszty działalności.
    • Brak konieczności zatrudniania własnych specjalistów, co jest szczególnie istotne w obliczu niskiej podaży na rynku pracy i wysokich kosztów zatrudnienia takich osób.
    • Dostęp do najnowocześniejszych technologii klasy enterprise oraz fachowej wiedzy inżynierów gwarantujących wysoką i potwierdzoną certyfikatami jakość usług.

1https://www.forrester.com/report/Mind-The-Cloud-Skills-Gap/RES159920

2https://www.gartner.com/en/documents/3989807

3https://blog-idceurope.com/key-technology-priority-for-2023-driving-resilience-and-acceleration-with-the-digital-business-platform/

4https://www.gartner.com/en/articles/6-macro-factors-reshaping-business-this-decade

Security Operations Center

Ten artykuł dotyczy produktu

Security Operations Center

Przejdź do produktu
Czym jest backup danych?

Ten artykuł dotyczy produktu

Czym jest backup danych?

Przejdź do produktu

Data publikacji: 31.05.2023

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail