5-8 minut

TOP 7 technologicznych trendów w biznesie w 2023 roku

Optymalne wykorzystanie dostępnych technologii będzie w bieżącym roku kluczowe dla wzrostu i budowania konkurencyjnej przewagi. Jakie zjawiska będą najmocniej oddziaływać na funkcjonowanie przedsiębiorstw w dobie cyfrowej rewolucji?

CZEGO SIĘ DOWIESZ Z TEGO ARTYKUŁU:
  1. JAK PANDEMIA I WOJNA NA UKRAINIE WPŁYWAJĄ NA DZIAŁANIA W OBSZARZE IT.
  2. KTÓRE PROCESY BIZNESOWE BĘDĄ NAJISTOTNIEJSZE DLA ROZWOJU FIRM W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH MIESIĘCY.
  3. JAKIE KLUCZOWE TRENDY TECHNOLOGICZNE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ FIRM NAJCZĘŚCIEJ WSKAZUJĄ EKSPERCI I ANALITYCY.

Ostatnie lata przyniosły zwiększone nakłady na nowoczesne cyfrowe technologie. Zarówno pandemia, jak i wojna pokazały, że zaawansowane rozwiązania IT pozwalają uchronić firmy przed zawirowaniami na rynku, lockdownem, kłopotami z łańcuchami dostaw, a także umożliwiają lepsze dopasowanie do zmiennych potrzeb klientów.

Wyzwaniem dla biznesu stały się jednak inflacja na poziomie niespotykanym w ostatnich dekadach oraz groźba recesji wisząca nad największymi gospodarkami Unii Europejskiej. Choć inflację udało się wyhamować, a ceny nośników energii się ustabilizowały, wzrost PKB państw tworzących Unię Europejską będzie w 2023 roku najniższy od dziesięciu lat (z wyjątkiem okresu pandemii). Dotknie to również budżetów na rozwiązania IT. Według przewidywań IDC wydatki w tym obszarze wzrosną o ok. 5 proc.

Analitycy IDC wskazują również, że firmy muszą przyjąć strategię działania dopasowaną do permanentnego stanu kryzysowego („polikryzysu”), w którym kolejne niekorzystne zjawiska nakładają się na siebie. W tej sytuacji organizacje muszą budować odporność i zapobiegać ryzyku przy jednoczesnej optymalizacji kosztów1.

O nadchodzącej erze optymalizacji mówią również eksperci Gartnera, dla których jest to najważniejszy biznesowy trend 2023 roku – obok wprowadzania innowacyjnych modeli biznesowych opartych na błyskawicznym wykorzystywaniu mikrotrendów i pojawiających się możliwości rynkowych2.

Dla biznesu istotne będą również technologie zapowiadające przełom w relacjach społecznych i fundamentach funkcjonowania firm. Pierwszym jest generatywna sztuczna inteligencja, której najlepiej rozpoznawalnym przykładem jest dziś ChatGPT3. Drugim – intensywnie promowany przez internetowych gigantów metaverse. Dziś trudno jednak prognozować, które dziedziny i jak mocno zostaną dotknięte innowacjami w obszarze AI oraz rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej.

A jakie zdaniem analityków będą najważniejsze trendy dla inwestorów i biznesu w 2023 roku?

1. Zrównoważony rozwój

Temat zrównoważonego rozwoju i ESG (Environmental, Social, and corporate Governance) uznawany jest przez menedżerów ankietowanych przez Gartnera za jeden z trzech priorytetów dla inwestorów, a ochrona środowiska znalazła się na 8. Miejscu wśród najważniejszych zagadnień operacyjnych4.

Dane IDC wskazują, że monitorowanie śladu węglowego i praktyk ESG własnych oraz partnerów będzie głównym działaniem na polu zrównoważonego rozwoju dla jednej trzeciej europejskich firm. W praktyce oznacza to konieczność zwiększenia wydajności energetycznej i materiałowej usług IT. Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom z dziedziny analityki i monitorowania, wykorzystaniu energii odnawialnej i nowoczesnych technik energooszczędnych..

2. Bezpieczeństwo w chmurze

2022 rok przyniósł wzmożenie ataków ransomware na firmy i organizacje w każdej branży i każdej wielkości, w istotny sposób zagrażając ciągłości biznesowej, a tym samym funkcjonowaniu firm na mocno konkurencyjnym rynku. W połączeniu z możliwościami, jakie daje potencjalnym atakującym wspomniana wyżej sztuczna inteligencja5 (algorytmy uczenia maszynowego), poziom zagrożenia wzrośnie.

Narzędzia bazujące na AI mogą identyfikować systemy o słabych zabezpieczeniach lub takie, w których znajdują się szczególnie cenne zasoby warte wykradzenia. Generatywna sztuczna inteligencja może również skomponować tysiące spersonalizowanych wiadomości e-mail, które zostaną wykorzystane do ataku phishingowego. Z drugiej strony, systemy uczenia maszynowego mogą również służyć obronie – wykrywać anomalie i zagrożenia, które człowiek może przeoczyć, w tym również luki zero-day.

Rosnące zagrożenie zwiększy zainteresowanie rozwiązaniami chmurowymi pozwalającymi chronić dane oraz – w przypadku rozbudowanych usług – również infrastrukturę przedsiębiorstwa przed atakiem. Firmy będą inwestować w narzędzia cyberobrony, jednak ograniczać je będzie ograniczony rynek specjalistów. W tej sytuacji większą popularnością będą cieszyć się rozwiązania outsourcingu bezpieczeństwa IT (zewnętrzny Security Operations Center – SOC). To rozwiązanie pozwalające na monitoring incydentów bezpieczeństwa i reakcję na nie w trybie 24 godzin na dobę 365 dni w roku. Do tego korzystanie z takiej usługi od zewnętrznego dostawcy jest tańsze niż utrzymanie własnego centrum i zatrudnianie specjalistów.

3. Wdrażanie modelu zero trust

Jedną z najlepszych dostępnych metod ochrony systemów IT firmy jest zastosowanie filozofii zerowego zaufania opierającej się na założeniu, że należy weryfikować bezpieczeństwo na każdym kroku, a uprawnienia nie przysługują użytkownikom na zawsze, lecz są przyznawane na podstawie bieżącej oceny i potrzeb. To element nowoczesnego modelu udostępniania zasobów SASE, który wzmacnia ochronę przed nieautoryzowanym dostępem i buduje odporność na ataki z zewnątrz.

Dane IBM wskazują, że w 2022 roku organizacje, które wdrożyły tę strategię zmniejszyły koszty incydentów bezpieczeństwa o średnio milion dolarów w porównaniu do firm, które nie stosowały tego rozwiązania6. W 2023 roku koncepcja zero trust przestanie być „interesującą nowinką”, a zostanie przyjęta jako dobra praktyka w zakresie zarządzania siecią i bezpieczeństwem.

4. Ochrona pracowników zdalnych i hybrydowych

Choć wiele firm stara się wyhamować trend przechodzenia na model pracy hybrydowej lub całkowicie zdalnej, dziś jasne jest, że nie będzie powrotu do tradycyjnej pracy stacjonarnej przez pięć dni w tygodniu. Oznacza to konieczność zabezpieczenia pracowników zdalnych oraz oszacowania ryzyka, jakie niesie udostępnianie krytycznych zasobów na zewnątrz ściśle kontrolowanego firmowego środowiska IT. Dla firm, które jeszcze tego nie zrobiły, oznaczać to będzie kompleksową zmianę w zakresie strategii cyberbezpieczeństwa – m.in. wprowadzenie wieloskładnikowego uwierzytelnienia (MFA), stosowanie modelu zero trust, uruchomienie usług ochrony urządzeń mobilnych, a także przeprowadzenie szkoleń dla pracowników.

5. Kontrola kosztów

Jednym z aspektów procesu optymalizacji będzie szczegółowa kontrola kosztów związanych z usługami chmurowymi. Wynika to z faktu, że jedna czwarta nieudanych projektów transformacji do chmury „potknęła się” o nieoczekiwane i niekontrolowane koszty7.

Zdaniem analityków IDC w 2023 roku ok. 40 proc. europejskich firm uruchomi procedury optymalizujące wykorzystanie usług chmurowych (FinOps), co doprowadzi do zmniejszenia wydatków na tę sferę o 15 proc. Przyczynią się do tego narzędzia analityczne automatycznie zmniejszające obciążenia, czy centralny billing.

6. Nowe regulacje dotyczące danych

Rok 2023 przyniesie wdrożenie nowych przepisów prawa w Unii Europejskiej istotnych dla firm działających w sieci. Będą one obejmować zarówno regulacje dotyczące przechowywania i przesyłania informacji, danych osobowych, jak i odporności na ryzyko. Na wiele podmiotów nałoży to zupełnie nowe obowiązki, a przewidywane kary za niestosowanie się do nowych przepisów przewyższają nawet te znane z regulacji RODO.

Najważniejsze nowe regulacje forsowane przez Komisję Europejską to NIS2, DORA oraz Data Act. Również na poziomie lokalnym, w Polsce, przygotowywane są przepisy szczegółowo regulujące funkcjonowanie zbiorów danych i systemów IT w niektórych sektorach gospodarki. Ta złożoność i brak harmonizacji przepisów będą utrudniać funkcjonowanie firm8.

7. Wojna o specjalistów

Już dziś zapotrzebowanie na pracowników sektora IT jest większe niż podaż na rynku pracy. Ten trend się pogłębi – mimo recesji i ostatniej fali zwolnień w największych firmach technologicznych. Blisko trzy czwarte europejskich firm doświadcza obecnie trudności z zatrudnieniem specjalistów IT. A według IDC w 2024 roku dla 90 proc. firm dostępność wykwalifikowanych pracowników technicznych będzie decydowała o powodzeniu cyfrowych projektów.

Oznacza to, że na rynku specjalistów IT nadal będzie trwała wojna o specjalistów – aż 44 proc. firm zamierza zatrudnić pracowników z umiejętnościami technicznymi w 2023 roku9.

Najważniejsze wnioski

Czas gospodarczych zawirowań pociągnie za sobą konieczność dopasowania strategii i starannego przyjrzenia się wydatkom na infrastrukturę IT. Znalezienie oszczędności to jednak tylko część wyzwania. Nie mniej istotne będą inwestycje pozwalające budować odporność i elastyczność, gwarantujące ciągłość biznesową i pozwalające wykorzystać cyfrową transformację do tworzenia nowych źródeł przychodów. Jak o to zadbać?

  • Zbudować infrastrukturę IT odporną na ataki z zewnątrz, skalowalną i pozwalającą na optymalizację kosztów.
  • Wdrożyć nowoczesne rozwiązania chroniące dane przed ransomware oraz analitykę bezpieczeństwa wykorzystującą AI.
  • Monitorować nowe przepisy i procedury na rynku IT, jak również te opisujące zasady wydajności energetycznej i śladu węglowego.

1https://www.idc.com/eu/research/key-trends/futurescape

2https://www.gartner.com/en/information-technology/insights/top-technology-trends

3https://openai.com/blog/

4https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022-05-18-gartner-survey-reveals-significant-shifts-in-ceo-thinking-on-sustainability-workforce-issues-and-inflation-in-2022

5https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2022/11/11/the-top-five-cybersecurity-trends-in-2023/?sh=63eef7f71785

6https://www.ibm.com/downloads/cas/3R8N1DZJ

7https://www.ibm.com/nl-en/marketing/cloud-ai-summit/pdf/IDC-Cloud_as_the_platform_for_digital_growth.pdf

8https://www.isms.online/cyber-security/6-cybersecurity-trends-that-will-impact-businesses-in-2023/

9https://connect.comptia.org/content/research/it-industry-trends-analysis

Security Operations Center

Ten artykuł dotyczy produktu

Security Operations Center

Przejdź do produktu
SASE

Ten artykuł dotyczy produktu

SASE

Przejdź do produktu

Data publikacji: 09.03.2023

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail