1-4 minut

Szybka cyfrowa transformacja

Wdrożenie cyfrowych rozwiązań w biznesie wcale nie musi oznaczać wielkich nakładów inwestycyjnych. Zaś odstąpienie od nich bądź zwlekanie z decyzją o wdrożeniu IT, skazuje firmy na marginalizację.

O ile niektóre z branż doskonale radzą sobie z cyfrową rewolucją, inne wciąż nie dostrzegają szansy, jaka się przed nimi pojawia w związku z informatyzacją. Tymczasem wdrożenie nowoczesnych technologii oznacza nowe źródła przewagi konkurencyjnej, większą efektywność i wzrosty.

Rozwiązania IT są niezbędne dla dwóch kategorii organizacji:

  • obecnych na rynku, także dużych (nie wyłączając liderów danego segmentu rynku), które dotąd nie zdecydowały się na cyfrowy zwrot;
  • wchodzących na rynek (pionierów bądź firm na wczesnym etapie rozwoju), ponieważ cyfryzacja daje im olbrzymie szanse zdobycia rynku.

Nade wszystko zaś – niezależnie od pozycji rynkowej – informatyzacja sprzyja tym organizacjom, które nastawione są na innowację, i w niej upatrują swój rozwój.

Cyfrowy zwrot może obejmować:

  • produkty i usługi (spełnienie wprost potrzeb klientów);
  • procesy wewnętrzne (miana organizacji z „analogowej” w „cyfrową”).


Szybko i łatwo

Cyfryzacja – a więc wdrożenie właściwych narzędzi technologicznych (bazujących na IT i rozwiązaniach online) – jest nie tylko procesem niezbędnym, ale też wbrew pozorom łatwym, ponieważ:

  • nie wymaga wysokich nakładów inwestycyjnych (coraz tańsze rozwiązania na rynku, możliwość outsourcingu całych procesów IT i optymalizacji kosztów na wszystkich etapach rozwoju biznesu);
  • jest łatwo sprawdzalna (daje szybkie rezultaty, dzięki czemu organizacja nabywa impuls do dalszego rozwoju i poszukiwania kolejnych rozwiązań technologicznych; umożliwia też szybkie sprawdzenie, czy i na ile dotychczas eksploatowane narzędzia są adekwatne do charakteru danej firmy).

Wedle ekspertów The Boston Consulting Group (BCG), wiele organizacji traci mnóstwo czasu i energii na strategiczne planowanie i szacowanie, jakie efekty może przynieść ewentualna cyfryzacja. Chcą opracować całą ścieżkę rozwoju, poznać cel cyfrowego zwrotu, zanim dokonają pierwszego kroku. To błąd, ponieważ w tym czasie konkurencja może zrobić dużo więcej. Rysując dalekosiężne plany związane z cyfryzacją, firma już na starcie przegrywa. Postęp technologiczny nabrał tak wielkiego tempa, że organizacje muszą przestawić się na inny model planowania i procesowania. Często może to oznaczać, że duże i dojrzałe firmy powinny w niektórych obszarach wręcz naśladować start upy.Wdrożenie w trzech krokach

Eksperci BCG opracowali tymczasem sprawną i uniwersalną (adresowaną do wszystkich firm) ścieżkę wdrożenia rozwiązań cyfrowych1. Taką, która optymalizuje ten proces, minimalizuje koszty i zwiększa prawdopodobieństwo szybkiego sukcesu.

1. Zagwarantuj sobie szybkie zwycięstwa

Czas staje się ważniejszy, niż perfekcja. Wdrażaj cyfrowe rozwiązania (produkty / usługi, procesy wewnętrzne) w modelu MVP, jako prototypy. MVP (Minimum Viable Product) to nic innego, jak minimalnie gotowe do wprowadzenia na rynek rozwiązania2. Takie, które są wystarczające, aby zaprezentować klientowi i sprawdzić ich potencjał (zmierzyć popyt). Być może okażą się nietrafione, to normalne (możliwe, ze z większości trzeba będzie zrezygnować), jednak w dzisiejszych warunkach rynkowych, zasada „prób i błędów” jest najwłaściwsza. Dzięki temu szybciej niż inni „odkryjesz” zwycięskie rozwiązanie

2. Skaluj udane rozwiązania

Model ten to wiele wdrożeń prototypowych (MVP), lecz rozwijanie tylko tych, które okazują się w praktyce sprawne czy też atrakcyjne dla klienta. Inne z miejsca porzucamy. Zatem, jeśli któryś z prototypów zaczyna się sprawdzać, skieruj na niego uwagę i energię. Możesz też tworzyć start upy (jakie odrębne byty), na bazie tych prototypów, których pomiary wskazują na ich duży potencjał. Zapewnij im zasoby niezbędne do rozwoju i ekspansji.

3. Utrzymuj i wspieraj zmianę

Niezależnie od rozwoju udanego prototypu (krok 2.), poszukuj kolejnych rozwiązań w modelu MVP (potarzaj krok 1.). Na bazie wypracowanych właśnie dobrych praktyk i doświadczeń, stwórz trwałe warunki poszukiwania nowych, cyfrowych rozwiązań i wdrażania prototypów. Innymi słowy: przestaw wewnętrzne procesy na nowy model zwyciężania.


Nowe technologie pozwolą wygrywać na rynku, stając się źródłem trwałej przewagi. Wymaga to jednak od liderów firm odpowiedzialności i odwagi. A także, strategicznego podejścia do rewolucji cyfrowej – w której, chcąc czy nie, uczestniczymy; IT mogą być tylko i aż środkiem do wzrostu zyskowności firmy.


 

1 Por.: „BCG Perspectives”: L.Faeste, T.Gumsheimer, M.Scherer, How to Jump-Start a Digital Transformation, Boston, wrzesień 2015.

2 Dotyczy to nie tylko oferty rynkowej (produkty i usługi), lecz również innowacji w zarządzaniu organizacją – a więc procesów wewnętrznych, które uelastycznią i usprawnią firmę.

Unified Communications

Ten artykuł dotyczy produktu

Unified Communications

Przejdź do produktu

Data publikacji: 02.03.2016

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail