2-5 minut

Sztuczna inteligencja wspiera przemysł analizując obraz z kamer

Obserwacja pracy linii produkcyjnych, weryfikacja czasu pracy czy kontrola przestrzegania zasad BHP to tylko niektóre z możliwości zapewnianych przez systemy analizy, przetwarzania i badania obrazu w zakładach przemysłowych. Analizowanie wideo z wykorzystaniem Machine Learning już teraz pozwala uzyskać wymierne korzyści, wspierać podejmowanie decyzji biznesowych, zwiększyć bezpieczeństwa oraz wspierać pracę ludzką przy uciążliwych czynnościach związanych z monitorowaniem i ochroną majątku. Przetwarzany obraz pochodzący z wielu kamer przyczynia się do zdobywania informacji i podejmowania trafnych decyzji.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

 

 1. NA CZYM POLEGA ANALIZA OBRAZÓW W PRZEMYŚLE?
 2. DLACZEGO ANALIZA OBRAZU KAMER W CZASIE RZECZYWISTYM DOPIERO OBECNIE STAŁA SIĘ MOŻLIWA DO ZREALIZOWANIA?
 3. JAKIE DOSTĘPNE NA RYNKU ROZWIĄZANIE ZAPEWNIA ANALIZĘ OBRAZU DLA PRZEDSIĘBIORSTW?
 4. DO CZEGO MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANA ANALIZA OBRAZU W PRODUKCJI?
 5. W JAKI SPOSÓB WIDEOANALIZA WSPIERA OCHRONĘ OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH?
 6. DLACZEGO OFEROWANE PRZEZ T-MOBILE ROZWIĄZANIE JEST BEZPIECZNE?

Dopiero od niedawna możliwości obliczeniowe komputerów stały się wystarczające, by w czasie rzeczywistym dokonywać analizy obrazu. Algorytm sztucznej inteligencji uczy się rozpoznawania osób i obiektów, dzięki czemu każda kolejna przeprowadzona przez system analiza jest coraz lepsza, potrafi precyzyjniej określić to co widać i podać właściwy wynik prowadzący do trafniejszych decyzji. Monitoring wizyjny, czyli obraz z kamer w zastosowaniach do wideo detekcji i wideo analizy polega na przetwarzaniu rejestrowanego widoku przedmiotów i ludzi i przekazywaniu informacji w oparciu o wynik algorytmów decyzyjnych.

Zastosowania przy nadzorze produkcji

Żeby skorzystać z możliwości analizy obrazu przedsiębiorstwa przemysłowe mogą sięgnąć po rozwiązanie T-Mobile Polska, realizowane we współpracy z firmą SOPHUS, korzystające z algorytmów sztucznej inteligencji i wspierające podmoty działające w różnych branżach, w tym w przemyśle wytwórczym. Narzędzia do analizy obrazu pozwalają obserwować i nadzorować pracę na liniach produkcyjnych przyczyniając się do wykrywania potencjalnych nieprawidłowości występujących w tych procesach. Jest to możliwe dzięki stałemu porównaniu aktualnego zapisu wideo z posiadanymi przez system wzorcami. Wychwytywane są wszelkie anomalie w przebiegu procesu, a i zatem także w działaniu, linii produkcyjnej. Systemy wideoanalizy mogą też śledzić na bieżąco obecność pracowników na hali montażowej i w ten sposób m.in. monitorować ich czas pracy. Podgląd z kamer na stanowiska specjalistów pozwala też kontrolować przestrzeganie przepisów BHP, na przykład weryfikować, czy w strefie pracy maszyn nie przebywa człowiek, co podnosi poziom bezpieczeństwa.

Ochrona obiektów przemysłowych

Narzędzia do analizy wideo wykorzystywane są także jako wsparcie nadzoru nad bezpieczeństwem obiektów: do ich obserwacji i ochrony obwodowej, z możliwością tworzenia stref szczególnej kontroli. Stosowane obecnie w polskich przedsiębiorstwach rozwiązania zapewniają ścisłą współpracę z pracownikami ochrony, patrolami grup interwencyjnych oraz osobami funkcyjnymi obiektu. Systemy rozpoznawania obrazu są w stanie wykryć, czy na obiekcie w danym momencie znajdują się przemieszczające się osoby. Kontrola dostępu na teren zakładu może być prowadzona w podziale na poszczególne strefy i obejmować weryfikację pojazdów wjeżdżających na teren obiektu. Tego rodzaju analizy obrazu, a także wiele innych, są już stosowane w polskich przedsiębiorstwach. Przykładem jest zaprojektowany i wdrożony niezależny system obserwacji w firmie realizującej budowę autostrad A1 i A2, obejmujący analizę i ochronę na kilkudziesięciu placach budowy i w wytwórniach. Stworzone rozwiązanie zapewniło wsparcie ochrony rozległych terenów budów oraz wytwórni wraz ze zgromadzonymi tam materiałami i urządzeniami.

Rozwiązane dostarczane w formie kompletnej usługi

Stosowane rozwiązanie działa w podobny sposób niezależnie od lokalizacji. Może być instalowane w dowolnym punkcie, a do jego działania wystarczy zasięg GSM. Nie jest też konieczny dostęp do zasilania, bo zastosowane baterie pozwalają na nieprzerwaną pracę przez długi okres działania urządzeń. Jest to także rozwiązanie w pełni bezpieczne. Cała transmisja odbywa się w wydzielonym APN w sieci T-Mobile. Równie bezpieczne jest przechowywanie danych składowanych na zabezpieczonych kryptograficznie serwerach.

System gwarantuje także możliwość udowodnienia, że dane zdarzenie odnotowane w rejestrze rzeczywiście miało miejsce. Obraz z kamery jest rejestrowany, a poszczególne zdarzenia opatrzone są co do sekundy znacznikiem cyfrowym. Do działania systemu SOPHUS wykorzystuje niezawodną infrastrukturę sieciową T-Mobile. Rozwiązanie oferowane jest jako kompletna usługa. Od fazy projektu, poprzez wdrożenie i serwis, wykonawca odpowiada za poprawność działania i jakość.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze informacje dotyczące analizy obrazu z kamer w przemyśle wytwórczym:

 • Monitoring wizyjny w zastosowaniach do wideo detekcji i wideo analizy polega na przetwarzaniu rejestrowanego widoku przedmiotów i ludzi i przekazywaniu informacji w oparciu o wynik algorytmów decyzyjnych
 • Algorytm sztucznej inteligencji uczy się rozpoznawania osób i obiektów, dzięki czemu każda kolejna przeprowadzona przez system analiza jest coraz lepsza
 • Na rynku dostępne jest rozwiązanie T-Mobile Polska, realizowane we współpracy z SOPHUS, zapewniające rozwiązanie korzystające z algorytmów sztucznej inteligencji
 • Monitoring wizyjny pozwala obserwować i nadzorować pracę na liniach produkcyjnych przyczyniając się do wykrywania potencjalnych nieprawidłowości występujących w tych procesach
 • Systemy wideoanalizy mogą też śledzić na bieżąco obecność pracowników na hali montażowej i w ten sposób m.in. monitorować ich czas pracy
 • Podgląd z kamer na stanowiska specjalistów pozwala kontrolować przestrzeganie przepisów BHP śledząc, czy w strefie pracy maszyn nie przebywa człowiek
 • Narzędzia do analizy wideo wykorzystywane są jako wsparcie nadzoru nad bezpieczeństwem obiektów: do ich obserwacji i ochrony obwodowej, z możliwością tworzenia stref szczególnej kontroli
 • Przykładem zastosowania analizy obrazu w ochronie obiektów przemysłowych jest zaprojektowany i wdrożony system obserwacji w firmie realizującej budowę autostrad A1 i A2
 • Stosowane rozwiązanie działa w podobny sposób niezależnie od lokalizacji i może być instalowane w dowolnym punkcie, a do jego działania wystarczy zasięg GSM. Jest w pełni bezpieczne
 • Obraz z kamery jest rejestrowany, a poszczególne zdarzenia opatrzone są co do sekundy znacznikiem cyfrowym
Wideo Analiza

Ten artykuł dotyczy produktu

Wideo Analiza

Przejdź do produktu

Data publikacji: 13.05.2020

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail