1-4 minut

Sprawdź czy Twoja firma jest gotowa na cloud computing

Cloud computing jest jedną z najszybciej rozwijających się kategorii rozwiązań informatycznych na świecie. Wartość globalnego rynku jeszcze w 2011 roku szacowana na 40,7 miliardów do 2020 roku ma przekroczyć 241 miliardów dolarów (źródło: Forrester Research, „Sizing the Cloud”, 2012).

Wzrost popularności cloud computingu, to efekt korzyści, jakie niesie za sobą to rozwiązanie, czyli:

  • pozwala na częściową rezygnację z wdrożeń rozwiązań teleinformatycznych i wykorzystanie w zamian mocy obliczeniowej dostępnej za pośrednictwem internetu lub w ramach sieci korporacyjnej;
  • umożliwia dostęp do zasobów obliczeniowych bez konieczności ponoszenia dużych inwestycji początkowych. Firmom, które już dokonały takich zakupów, pozwala na elastyczne wykorzystanie zasobów;
  • pozwala także na odzyskanie pełnej kontroli nad nakładami w technologie informatyczne.

Poza szeregiem zalet, ten model ma też kilka ograniczeń. Wynikają one przede wszystkim z konieczności nieco innego podejścia do zarządzania ryzykiem. Ma to związek z przenoszeniem do chmury danych wrażliwych, a także z odpowiedzialnością kontraktową dostawcy usług.

Każdy zarządzający powinien zastanowić się nad wykorzystaniem cloud computingu, biorąc pod uwagę zarówno jego korzyści, jak i ograniczenia. W rozstrzygnięciu dylematu może pomóc odpowiedź na kilka pytań:

1. Co na zmianie modelu IT może zyskać moja firma?

Inwestycja w zmianę modelu przetwarzania danych i utrzymania rozwiązań IT musi być podyktowana przede wszystkim korzyściami biznesowymi. Ich źródła mogą być różne. Mogą wynikać z przyspieszenia procesów biznesowych, obniżenia kosztów użytkowania rozwiązań IT lub zmiany modelu rozliczeń z ich dostawcami.

Doskonałym przykładem takich korzyści jest projekt zrealizowany przez spółkę logistyczną GeoPost. Firma wdrożyła prywatną chmurę obliczeniową dla platformy business intelligence, dostępną w europejskich oddziałach spółki. Co dzięki temu zyskała? Znaczny wzrost wydajności aplikacji do śledzenia i zarządzania ruchem przesyłek. W konsekwencji poprawę jakości obsługi klientów. (http://biznes.t-mobile.pl/en/press-releases-archives/191-geopost-partners-with-gts)

2. Jak trudnym procesem będzie przeniesienie rozwiązań IT w chmurę?

W ogromnym uproszczeniu cloud computing nieco przypomina outsourcing rozwiązań IT. Jest więc szczególnie opłacalny tam, gdzie mamy do czynienia ze standardowymi rozwiązaniami. Rozważając przeniesienie rozwiązań IT w chmurę trzeba zastanowić postawić sobie pytania: Jak bardzo rozwiązania IT są dopasowane do specyficznych wymagań firmy są? Jak skomplikowane są procesy biznesowe, które wspierają? Jak wrażliwe dane przechowują?

Uwaga! Nawet stwierdzenie, że wszystkie systemy w firmie są silnie dopasowane do unikalnych potrzeb, przechowują wrażliwe dane i wspierają unikalne procesy, nie wyklucza “przetwarzania w chmurze”. Do chmury przenoszone są elementy bankowych aplikacji transakcyjnych, systemów logistycznych, a także rozwiązań do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP).

Jedną z firm, która zdecydowała się na korzystanie z systemu ERP w chmurze jest Raya, producent i dystrybutor profesjonalnych kosmetyków. Celem wdrożenia było usprawnienie procedur handlowo-magazynowych. Obecnie sprzedawcy, dzięki dostępowi do systemu ze swojego tabletu, mogą wystawiać dokumenty niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Kadra zarządzająca ma natomiast stały wgląd w podstawowe dane o działalności firmy nawet w trakcie spotkań czy negocjacji biznesowych (źródło: http://www.erpview.pl/erp/mediaitem/430_enova365_w_raya_group/181.html).

3. Czy jestem gotowy na zmianę modelu kontroli nad IT?

Tradycyjny model zarządzania informatyką zakładał posiadanie własnych serwerów i aplikacji. Także zespołu specjalistów i grona dostawców, wspólnie odpowiedzialnych za działanie systemów informatycznych. Zastąpienie nawet części wewnętrznej infrastruktury IT rozwiązaniami cloud computing całkowicie zmienia sposób zarządzania.

Chmura pozwala na lepszą kontrolę działań użytkowników biznesowych, korzystających z rozwiązań informatycznych. Usprawnia monitoring usług realizowanych przez dział IT. Umożliwia lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów technologicznych. W najlepszych przypadkach pozwala wręcz na ujednolicenie systemu rozliczeń za moc i funkcjonalność wykorzystywaną przez użytkowników biznesowych.


Pamiętaj

Zastosowanie cloud computing przynosi szereg uzasadnionych ekonomicznie i strategicznie korzyści. Dlatego, niezależnie od wielkości i specyfiki działania przedsiębiorstwa, warto rozważyć inwestycje w rozwiązania w tym modelu.

Czym jest backup danych?

Ten artykuł dotyczy produktu

Czym jest backup danych?

Przejdź do produktu

Data publikacji: 05.10.2015

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail