5-8 minut

SmartCity: oszczędności w administracji miastem dzięki inteligentnym technologiom

W poprzednim artykule opisaliśmy korzyści, które przynoszą mieszkańcom inteligentne miasta. To jednak tylko jedna strona medalu, bo także administrowanie miastem jest dużo łatwiejsze i efektywniejsze dzięki technologiom SmartCity. W tym artykule opiszemy najważniejsze z nich.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

 

 1. JAKIE KORZYŚCI DAJE INTERNET RZECZY W OBSZARZE ZARZĄDZANIA MIASTEM?
 2. W JAKI SPOSÓB INTELIGENTA TECHNOLOGIA PRZYCZYNIA SIĘ DO OBNIŻENIA KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA MIAST, FIRM W NIM DZIAŁAJĄCYCH I JAK PRZYSPARZA OSZCZĘDNOŚCI MIESZKAŃCOM?
 3. W JAKI SPOSÓB MONITORING MIEJSKI PRZYCZYNIA SIĘ DO POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA?
 4. JAK INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE ODPADAMI I CIEPŁEM POZWALA EFEKTYWNIEJ WYKORZYSTAĆ ZASOBY ENERGII I DLACZEGO UMOŻLIWIA OBNIŻENIE RACHUNKÓW ZA TE MEDIA?
 5. CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ TECHNOLOGIA NARROWBAND IOT?

Rozwiązania technologiczne SmartCity pozwalają nie tylko obniżyć koszty, ale umożliwiają także efektywniejsze funkcjonowanie całych społeczności oraz znajdujących się w aglomeracji przedsiębiorstw. Przyczyniają się także do zmniejszenia zanieczyszczeń w powietrzu i obniżenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Niższe koszty dzięki inteligentnym technologiom

W dokumencie opracowanym przez ABI Research1 przeanalizowano zakres oszczędności kosztów i poprawy wydajności miast dzięki inteligentnym technologiom i IoT. Na podstawie analiz autorzy dochodzą do wniosku, że inteligentne miasta mogą przynieść oszczędności w wysokości 5 bilionów dolarów w skali globalnej. Raport odwołuje się do badania przeprowadzonego w 2017 r, w którym wzięło udział 455 firm z USA. Kluczowe obszary oszczędności wynikające z raportu ABI Research odnoszące się do technologii SmartCity dotyczą:

 • Zarządzających miastami, którzy mogą zaoszczędzić nawet 4,95 miliarda dolarów rocznie w przypadku największych miast (mega city) liczących 10 milionów mieszkańców lub więcej. Oświetlenie uliczne i inteligentne budynki to dwa obszary, które mogą przynieść najwięcej oszczędności. Oczekuje się, że inteligentne oświetlenie uliczne obniży koszty napraw i konserwacji o 30 procent.
 • Przedsiębiorstwa, które wykorzystując IoT mogą w największych, ponad 10 milionowych miastach, zaoszczędzić 14 miliardów dolarów między innymi dzięki innowacjom w transporcie towarów i zastosowaniu bardziej energooszczędnych opcji transportu, takich jak drony, roboty lub samochody dostawcze i ciężarówki bez kierowców oraz inteligentne zakłady produkcyjne.
 • Mieszkańcy największych miast, których oszczędności w analizowanym przypadku wyniosą łącznie 26,69 miliarda dolarów rocznie. Można je osiągnąć w takich obszarach, jak usługi użyteczności publicznej, poprzez wprowadzenie inteligentnych liczników oraz w edukacji dzięki opracowaniu hybrydowego systemu edukacji (fizycznej i online). Omawiany raport odwołujący się do dalszej przyszłości nie uwzględniał jeszcze, że konieczność wprowadzenia modelu hybrydowego wymusi pandemia Covid-19 już w 2020 roku.

Według raportu wykorzystanie i wdrażanie IoT oraz inteligentnych technologii zadecydują o przyszłości miast. Większa koncentracja ludzi i przedsiębiorstw w wyniku urbanizacji oraz zastosowanie IoT będą miały kluczowe znaczenie w optymalizacji wykorzystania istniejących zasobów i uzyskania korzyści skali wpisujących się w strategię zrównoważonego rozwoju. Automatyzacja, sztuczna inteligencja, a także analiza danych dostarczanych przez czujniki przyczynią się znacząco do obniżania kosztów. Jest to kwestia szczególnie istotna w czasach, kiedy dochodzimy do barier rozwoju miast, takich jak na przykład liczba dróg, których naturalne ograniczenia przepustowości skutkują powstawianiem uciążliwych i kosztownych korków. W tych przypadkach wsparcie technologii pozwala lepiej zarządzać posiadanymi zasobami.

Przenalizujmy kilka przypadków w Polsce, w których dzięki wdrożeniu inteligentnych technologii udaje się obniżyć koszty funkcjonowania usług miejskich i poprawić zarządzanie zasobami.

Monitoring miejski i Wi-Fi

W położonym w  województwie dolnośląskim Chocianowie T‑Mobile Polska wdroży szereg nowoczesnych rozwiązań SmartCity, poprawiających komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Administrujący zasobami zadbają w ten sposób nie tylko o mieszkańców, ale także o przyjezdnych, bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów. Partnerem T‑Mobile w projekcie dla miasta i gminy Chocianów jest firma SOPHUS. W pierwszym etapie zainstalowany zostanie zwiększający bezpieczeństwo mieszkańców system kamer miejskiego monitoringu. System wideodetekcji oraz wideoanalizy obrazu oparty jest na najnowocześniejszych algorytmach sztucznej inteligencji i pozwala wykrywać oraz reagować w czasie rzeczywistym na niepożądane zdarzenia na mieście. Wdrożony zostanie także system miejskiego Wi-Fi dostępny w najważniejszych punktach miasta, poprawiając warunki życia mieszkańców oraz wygodę pobytu gości przyjezdnych.

Także na południowym zachodzie Polski, w Karpaczu, w ramach projektu SMART CITY, realizowanego przez miasto wspólnie z T-Mobile uruchomione zostało bezpłatne Wi-Fi. Dostępne w 9 miejscach na terenie miasta hotspoty zasilane są z paneli fotowoltaicznych.

Inteligentne zarządzanie odpadami i ciepłem

Z kolei MZUK Wałbrzych wdrożył rozwiązanie zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi. W tym przypadku również udało się obniżyć koszty zarządzania infrastrukturą. System składa się ze 150 kontenerów KP-7 opomiarowanych czujnikami przez T‑Mobile Polska. Wywóz nieczystości wykonywany jest po zapełnieniu kontenera, co pozwala na optymalizację ich odbioru, nie na podstawie harmonogramu, ale zgodnie z rzeczywistymi potrzebami ludzi. Pozwala to uzyskać oszczędności dzięki uniknięciu niepotrzebnych przejazdów służb komunalnych. Inną korzyścią jest wzrost zadowolenia mieszkańców wynikający z dostępności kontenerów, które nigdy nie są przepełnione.

Innym przykładem wydajniejszej administracji zasobami jest Geotermia Podhalańska S.A. Zainstalowany tam system, oparty na technologii NarrowBand IoT, pozwala w sposób automatyczny prowadzić odczyt ciepłomierzy w budynkach. T‑Mobile wspólnie z firmą ABARO dostarczyło ponad 1500 urządzeń telemetrycznych zapewniając pełną infrastrukturę tej instalacji. Dzięki zbieraniu danych z czujników pomiarowych całej sieci ciepłowniczej możliwa jest optymalizacja zużycia energii oraz poprawa komfortu obsługi klientów. W efekcie, pozwala to oszczędzać energię i usprawnić jej dostarczanie.

Wdrażanie inteligentnych technologii miejskich daje jednak także inne, szerokie i nie wykorzystane jeszcze możliwości, które w przyszłości będą mogły być wykorzystywane. Przykładem jest prognozowanie napływu ludności ułatwiające optymalne dostarczanie wody i dostosowanie właściwego ciśnienia w wodociągach do liczby odbiorców. Należy pamiętać o tym, że każdy taki projekt jest inwestycją z budżetu miasta oznaczającą wydatki, jednak w dłuższej perspektywie, wszystkie te rozwiązania mają na celu obniżenie kosztów dla obywateli, takich jak na przykład mniejsze opłaty za odbiór śmieci.

Narrowband IoT

Strategia rozwoju inteligentnych miast omówiona została między innymi w raporcie Ministerstwa Cyfryzacji „IoT w Polskiej Gospodarce”2. Jak zauważają autorzy dokumentu wszechstronny wzrost aglomeracji miejskich nie byłby jednak możliwy bez wspierającej go technologii mobilnej. Istotną rolę odgrywa tutaj zwłaszcza Narrowband IoT, która korzysta z wąskiego, wydzielonego pasma transmisji radiowej. Charakteryzuje się ona niskim zapotrzebowaniem na energię elektryczną, co pozwala działać urządzeniom przez długi czas na tej samej baterii. Dodatkowo, stosowanie komponentów tego typu zapewnia efektywne przesyłanie danych zarówno na otwartej przestrzeni jak i w budynkach o rozległym i skomplikowanym układzie. W Polsce technologię tę wdraża wyłącznie T‑Mobile.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze korzyści wynikające z inteligentnych technologii IoT, przyczyniające się do efektywniej administracji miastami:

 • Według ABI Research inteligentne miasta mogą przynieść oszczędności w wysokości 5 bilionów dolarów w skali globalnej
 • W Chocianowie (dolnośląskie) T‑Mobile Polska wdroży szereg nowoczesnych rozwiązań SmartCity, poprawiających komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców. W pierwszym etapie zainstalowany zostanie zwiększający bezpieczeństwo mieszkańców system kamer miejskiego monitoringu. System wideodetekcji oraz wideoanalizy obrazu oparty jest na algorytmach sztucznej inteligencji i pozwala reagować w czasie rzeczywistym na niepożądane zdarzenia na mieście
 • MZUK Wałbrzych wdrożył system zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi składający się ze 150 kontenerów opomiarowanych czujnikami przez T‑Mobile Polska. Rozwiązanie pozwala na optymalizację odbioru odpadów, nie na podstawie harmonogramu, ale zgodnie z rzeczywistymi potrzebami, co oznacza oszczędności i wzrost zadowolenia mieszkańców
 • W omawianych rozwiązaniach stosowana jest technologia Narrowband IoT, która charakteryzuje się niskim zapotrzebowaniem na energię elektryczną i pozwala działać urządzeniom przez długi czas na tej samej baterii

1https://www.chordant.io/white_papers/abi-research-smart-cities-and-cost-savings
2 https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/polska-przyszlosci-to-polska-z-internetem-rzeczy

Internet rzeczy (IoT)

Ten artykuł dotyczy produktu

Internet rzeczy (IoT)

Przejdź do produktu
Inteligentne miasto

Ten artykuł dotyczy produktu

Inteligentne miasto

Przejdź do produktu

Data publikacji: 03.12.2020

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail