2-5 minut

Smart Cities – wachlarz możliwości

Od wydajnego oświetlenia ulicznego po inteligentne systemy parkingowe, Deutsche Telekom jest wiodącym dostawcą rozwiązań w zakresie "inteligentnego miasta". Wywiad z Ralfem Nejedl, wiceprezesem B2B i ICT w Deutsche Telekom AG, o możliwości wdrażania przełomowych rozwiązań miejskich dzięki wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej i innowacyjnych aplikacji DT.

W jaki sposób miasto staje się „inteligentne”?

Każde miasto jest inne, ma swoją historię i charakter. Może być np. centrum biznesowym lub metropolią kultury. Rozwiązania typu „smart city” muszą uwzględniać zróżnicowanie motywacji, wymogów, ograniczeń i wyzwań, jakie napotyka miasto oraz wspierać jego ogólną strategię. Dlatego określenie „smart”, czyli „inteligentne”, ma inne znaczenie dla każdego z miast.

Jakie jest podejście Deutsche Telekom do projektów „smart city”?

Jest ono zawsze dostosowane do potrzeb danego miasta. Jednak naszym nadrzędnym celem jest stworzenie rozwiązań służących podnoszeniu jakości usług publicznych i wspierających rozwój gospodarczy. Rozwiązań, które w konsekwencji wpływają na poprawę życia mieszkańców i gości, którzy je odwiedzają. A wszystko to, przy wykorzystaniu dostępnych funduszy europejskich. Wierzymy, że takie połączenie jest kluczowe dla skutecznego, szybkiego i niedrogiego wdrożenia idei „smart city” w całej Europie. Mamy wizję, by stać się głównym dostawcą inteligentnych rozwiązań dla miast.
Na przykład, nasi koledzy z Telekom Romania prowadzą obecnie rozmowy z lokalnymi władzami, zmierzające do opracowania zrównoważonej strategii „smarty city” w całej Rumunii. We współpracy ze Smart Sun Solutions, w mieście Timisoara, wdrożyliśmy pilotażowy projekt „cyfrowego drzewa”. Jest to rozwiązanie pełniące funkcje słonecznej ładowarki dla urządzeń mobilnych i jednocześnie umożliwiające dostęp do Internetu przez sieć Wi-Fi. Telekom Romania wdraża także Parking PLUS. Jest to inteligentne rozwiązanie wskazujące, w czasie rzeczywistym, najbliższe wolne miejsce parkingowe, które można zarezerwować i opłacić przez telefon komórkowy. Projekt Parking PLUS to tegoroczny rumuński zwycięzca międzynarodowego konkursu „Business Wall of Fame” („Biznesowa Galeria Sław”) IoT, organizowanego przez Deutsche Telekom. Inne przykłady naszych rozwiązań Smart City to m.in. projekt oświetlenia ulicznego w chorwackim Dubrowniku, czy system zarządzania ruchem i informacjami dla pasażerów w rumuńskim Bukareszcie.

W jaki sposób miasta mogą skorzystać z funduszy europejskich w celu wsparcia inwestycji „smart city”?

Fundusze europejskie przeznaczone na finansowanie rozwiązań „smart city”, takich jak inteligentne oświetlenie, pokrywają od 40 do 100% kosztów inwestycji. Miasta powinny zatem znać ich dostępność i rozumieć warunki finansowania. Dzięki temu będą mogły maksymalizować korzyści dla mieszkańców a jednocześnie minimalizować zaangażowanie własnych środków. Z naszego dotychczasowego doświadczenia wynika, że miasta nie są jeszcze w pełni świadome tych możliwości. Często potrzebują naszego wsparcia i fachowej wiedzy, aby mogły uczynić krok w kierunku wdrożenia technologii przyszłości.

Jakie największe wyzwania stoją przed projektami „smart city”?

Głównym wyzwaniem jest konieczność zapewnienia, by poszczególne jednostki administracji miasta nie były odcięte od siebie. Muszą być połączone, aby mogły w pełni wykorzystywać potencjał Internetu Rzeczy i tworzyć synergie. Dotyczy to nie tylko współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami, ale też udział obywateli w procesie innowacji. Aby to osiągnąć, należy korzystać z otwartych platform i otwartych standardów. Tylko w ten sposób uda się zapewnić długoterminowe połączenie udziału ludności i danych o mieście.
Z perspektywy technologii, miasta potrzebują opartej na IP, otwartej, skalowalnej i rozszerzalnej architektury horyzontalnej, dostępnej dla organów administracji, obywateli i przedsiębiorców. Należy unikać zastrzeżonych protokołów i formatów danych.
Projekty pilotażowe dają możliwość wypróbowania rozwiązań „smart city” na małą skalę, tak by można poznać ich zalety. Pozwalają na przetestowanie różnych konfiguracji bez obawy zakłócenia dostępu do usług publicznych. W fazie testowej możliwe jest zidentyfikowanie indywidualnych wymagań i przeniesienie ich do projektu o większej skali. Ponadto, rozwiązania pilotażowe otrzymują regularne finansowanie i wsparcie ze strony instytucji krajowych i ponadnarodowych, takich jak Unia Europejska. W ten sposób miasta mogą wprowadzać otwartą infrastrukturę pozwalającą na testowanie wielu zastosowań.

W jakich obszarach rozwiązania „smart city” mogą wywrzeć największy wpływ?

Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) oraz inteligentne oświetlenie uliczne to jedne z najbardziej obiecujących i przynoszących największe korzyści projektów infrastrukturalnych dla miast podłączonych do sieci. Wydatki na konwencjonalne oświetlenie uliczne stanowią na przykład ponad 40% nakładów energetycznych miasta. Dzięki wdrożeniu rozwiązania „smart city” — takiego jak połączenie świateł LED z inteligentnymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania — koszty elektryczności mogą zostać obniżone od 30 do 70%, a koszty utrzymania — o 10%. Ponadto inteligentne oświetlenie przynosi korzyści również mieszkańcom. Oświetlenie uliczne ogólnie uważa się za istotny element bezpieczeństwa. Może ono zarówno zapobiegać wypadkom, jak i ujawniać źródła zagrożeń.
Deutsche Telekom już teraz oferuje wiele rozwiązań w zakresie ITS i inteligentnego oświetlenia w Europie i na innych kontynentach. Pracujemy również nad innymi zastosowaniami idei „smart city”, w tym zwiększającymi bezpieczeństwo publiczne (jednym z kluczowych obszarów jest np. nadzór wideo), czy usprawniającymi gospodarkę wodną i ściekową.


Inteligentne miasto

Ten artykuł dotyczy produktu

Inteligentne miasto

Przejdź do produktu

Data publikacji: 17.02.2016

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail