2-5 minut

Rewolucja na małym i dużym ekranie

Od paru lat coraz głośniej mówi się o digital signage, czyli o cyfrowych ekranach, które umożliwiają sprawniejsze osiąganie celów marketingowych i HR-owych na rynku handlu i usług. Obecnie rozwiązania tego typu są coraz powszechniej wykorzystywane, a ich zastosowanie – coraz bardziej kreatywne.

Digital signage, określany skrótem DS, to system, który daje możliwość prezentowania za pomocą ekranu klientom, pracownikom oraz interesariuszom dowolnych treści zgodnych z celami firmy. Jak  więc system DS mogą wykorzystać duże firmy w pracy swoich działów marketingu, sprzedaży i zarządzania zasobami ludzkimi? Jak kształtuje się rynek DS na świecie i w Polsce?

Rynek DS na świecie i w Polsce

Większość użytkowników systemów DS, ankietowanych przez portal AV Magazine  uważa, że DS jest bardzo ważnym kanałem promocji w punktach sprzedaży detalicznej. 60% z nich wskazuje na jego przydatność do wewnętrznej komunikacji w firmach, a blisko jedna trzecia – na ich rolę jako klasycznej reklamy, która może zastąpić reklamy outdoorowe, umieszczane na przystankach autobusowych. (Patrz wykres 1).

Według danych Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej lider rynku w Polsce zarządza nawet 60-cioma tysiącami ekranów w 13-tu tysiącach lokalizacji, w tym 35-ioma ekranami zewnętrznymi. Sektor DS należy podzielić  bowiem na ekrany wewnętrzne, których według danych IGRZ jest ok. 70 tys. w Polsce oraz zewnętrzne – w 10 największych miastach naszego kraju znajdziemy ich ok. 560.

Z kolei globalny raport Digital Signage Yearbook 2015 do trzech najważniejszych rynków w Polsce zalicza handel, transport (m.in. reklamy w komunikacji publicznej) i komunikację korporacyjną. Z opinii dostawców wynika, że rynek polski  rozwija się zgodnie ze światowymi trendami. Tymczasem według globalnej prognozy firmy analitycznej  IDC przychody ze sprzedaży DS firmom z sektora sprzedaży detalicznej będą do 2018 r. rosły średnio o 35,7 proc. rocznie.  Jako przyszłościowe sektory dostawcy uważają takie branże jak: energetyka, finanse, szkolnictwo wyższe, duże firmy produkcyjne, czy banki.

Wykres 1.  Na których rynkach DS jest ważnym kanałem promocji?

Najważniejsze rynki DS

 

Twarde dowody na skuteczność

Milionowe kwoty rynku DS świadczą  o dużym zainteresowaniu tym kanałem reklamowym. Jednak dostępne są bardziej bezpośrednie dowody na jego skuteczność. W 2008 r. firma Atvertin we współpracy z firmą badawczą Pentor RI przeprowadziły badanie efektywności systemu digital signage. Marki reklamowane w tym czasie na ekranach zamontowanych w hipermarketach Tesco zanotowały wzrost sprzedaży średnio o 68 procent. Co więcej, reklamy na ekranach spowodowały średnio trzydziestopięcioprocentowy wzrost poziomu znajomości spontanicznej reklamowanych brandów. W badaniu stwierdzono również, że system ten najsilniej działa na decyzje zakupowe osób, które nie są zdecydowane co do tego, jakiej marki produkt kupić. DS po prostu sprawia, że produkty lepiej się sprzedają.

Inne potrzeby klientów zaspokaja „Smart network”, instalowana w sieci Wal-Mart1. Ekrany umieszczone w przestrzeni handlowej nie tylko informują o pogodzie, czy wiadomościach dnia, ale także wskazują na promocje i dają rady, w jaki sposób korzystać z oferowanych przez sklep produktów. W Polsce podobne rozwiązania wykorzystuje jeden z wiodących banków, który w swojej placówce zamontował ekrany, reagujące na przechodzących klientów, rozpoznając ich płeć i dopasowując do niej prezentowane produkty finansowe. Rozwiązania te podnoszą więc znacznie reputację brandu w oczach konsumenta.

Ponieważ znamy położenie ekranu, mieszczącego się na przykład w placówce banku na przedmieściach dużej metropolii, czy na przystanku autobusowym obok stadionu piłkarskiego, digital signage pozwala również na precyzyjne targetowanie klienta, Co więcej, w rozwiązaniach DS istnieje możliwość zainstalowania wraz z ekranem kamery, która będzie analizowała liczbę  klientów pojawiających się przed wyświetlaczem. To rozwiązanie pomoże zaplanować nowe kampanie, pozwalające precyzyjnie dotrzeć do poszukiwanego klienta. Kamera zbierze informacje o tym, jak długo dana osoba przyglądała się reklamie, co nie jest możliwe w przypadku tradycyjnej reklamy outdoorowej. Jeśli dodatkowo zintegrujemy działanie ekranu z aktywnościami w innych kanałach reklamy, na przykład z dystrybucją promocyjnych sms-ów przy użyciu geolokalizacji, uzyskamy możliwość stworzenia skutecznej kampanii marketingowej. Za przykład może posłużyć całodobowa promocja wybranego produktu w promieniu kilometra od placówki handlowej, w której jest wyprzedaż. Granicę podobnych możliwości tworzy tylko wyobraźnia specjalisty od marketingu.

 Wykres 2. Wielkość sprzedaży

Wielkość sprzedaży

Źródło: Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej (IGRZ)


Pomoc w komunikacji korporacyjnej

Ekrany wreszcie są wygodnym narzędziem komunikacji korporacyjnej, tworząc alternatywę dla tradycyjnych metod takich jak gazetki zakładowe. Służą także jako wygodne narzędzie dla systemu informacji w budynkach, jako wirtualne drogowskazy i schematy wskazujące drogę do celu. W zakładach przemysłowych DS może informować o liczbie dni, które minęły od ostatniego wypadku. W nowojorskiej siedzibie firmy Bloombergekrany tworzą system zsynchronizowanych ze sobą nowoczesnych paneli, prezentujących prognozę pogody czy wyniki giełdowe w sposób, który zwróci uwagę pracownika – urozmaicają powierzchnię otoczenia i sposób przekazu informacji. DS pełni więc istotną rolę w komunikacji korporacyjnej, motywując, informując i podnosząc efektywność pracy.


PAMIĘTAJ

Digital signage jest skutecznym narzędziem, służącym do budowania pozytywnego wizerunku marki reklamowanych produktów. W Polsce jest już nawet 70 tysięcy tego typu ekranów. DS pozwala na precyzyjne dotarcie do klienta w wybranym miejscu i czasie oraz na tworzenie atrakcyjnych komunikatów dla pracowników.


1https://www.youtube.com/watch?v=ouSfRV7UZ5w&list=PLF1aRwS61PROXh5dkwTHUhey03k0bXaIv

 2https://www.youtube.com/watch?v=39NOdIE3Cyk&list=PLau8DePe_ZuGNhZX6Er_Xj70ejg7uhzn7

Data publikacji: 16.08.2016

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail