3-6 minut

Odzyskiwanie danych – najczęstsze błędy i wyzwania

Utrata danych może być spowodowana przez dwa rodzaje czynników. Jednym z nich są katastrofy, do których zaliczyć możemy powódź, pożar czy szkody powstałe w wyniku działania wiatru. Druga przyczyna utraty, bądź uszkodzenia danych wiąże się z technologią, która albo może nas zawieść (uszkodzenia dysków lub całych serwerów) albo wykorzystują ją przestępcy dokonujący ataku na nasze dane.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  1. CZYM GROZI BRAK REGULARNYCH TESTÓW ODTWORZENIA DANYCH Z KOPII ZAPASOWYCH?
  2. W JAKI SPOSÓB FIRMY TELEKOMUNIKACYJNE POMAGAJĄ W DBANIU O REGULARNE WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZEŃSTWA, TESTY ORAZ BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE DANYCH?
  3. DLACZEGO CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA KOPII ZAPASOWYCH MA TAK DUŻE ZNACZENIE?
  4. W JAKICH SCENARIUSZACH MOŻE DOJŚĆ DO NADPISANIA DANYCH PRZEZ ODTWARZANE Z BACKUPU BAZY DANYCH?
  5. DLACZEGO WARTO INTERESOWAĆ SIĘ NOWYMI TECHNOLOGIAMI BACKUPOWYMI I TESTOWAĆ NOWE NARZĘDZIA?

Wielu problemów związanych z utratą danych dałoby się uniknąć wyłącznie dzięki większej zapobiegliwości ze strony użytkowników, administratorów oraz zarządzających procesami menedżerów. Jakie to są błędy i w jaki sposób usprawniając procedury można ustrzec się przed utratą dostępu do danych? Poniżej omawiamy kilka najczęstszych błędów lub drobnych uchybień, które są w stanie zdarzyć się w każdej organizacji, a mogą skutkować poważnymi następstwami w przypadku, gdy dotknie nas incydent związany z utratą danych.

Brak ciągłych testów odtworzenia z back-upu

Nawet jeżeli nasz plan ratunkowy (Disaster Recovery) dopracowany w najmniejszych szczegółach, to konieczne jest regularne testowanie, czy przewidywane w nim procedury sprawdzą się „w warunkach bojowych”. Dlatego właśnie podstawą niezawodności jest regularna weryfikacja, czy procedury te działają i czy da się odtworzyć backup z nośników oraz jak długo trwa wydobycie właściwych informacji z kopii bezpieczeństwa. Częstym błędem jest nieuwzględnienie czasu odzyskiwania danych. W niesprzyjających warunkach odzyskanie informacji może zająć nawet kilka dni. Scenariusz reagowania na katastrofę powinien zatem uwzględniać możliwość przechowywania najważniejszych danych potrzebnych w działalności operacyjnej na nośnikach, z których można je potem szybko odzyskać. Należy pamiętać, że podczas katastrofy zniszczeniu mogą ulec nie tylko same dane, ale także urządzenia służące do ich odtwarzania. Nieuwzględnienie konieczności „odzyskania” sprzętu w planach ratunkowych może być także poważnym błędem.

Nad planem należy także ustawicznie pracować i zmieniać go wraz ze zmianami w organizacji. Plan dla firmy, która zwiększyła liczbę pracowników z kilku do kilkudziesięciu w ciągu roku nie zadziała, jeżeli nie został w międzyczasie zmieniony i dostosowany do nowej sytuacji.

Brak kopii zapasowej w bezpiecznym miejscu

Kopia przechowywana wyłącznie w jednym miejscu to duże ryzyko dla organizacji. Konieczne jest trzymanie się zasady 3-2-1, która nakazuje zlokalizowanie przynajmniej jednej kopii zapasowej poza siedzibą firmy. Z pomocą mogą przyjść w tym przypadku firmy telekomunikacyjne oferujące usługę tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych serwerów fizycznych lub maszyn wirtualnych. Tego rodzaju oferta uwzględniająca wykonywanie kopii zapasowych serwerów fizycznych z lokalizacji zewnętrznej dostępna jest m.in. w centrum danych T-Mobile.

Niewystarczająca częstotliwość backupów

Przygotowując plany ratunkowe należy przeprowadzić analizę: koszty wykonywania backupów versus znaczenie danych związane z potrzebami organizacji oraz pracowników. W wielu przypadkach tworzenie backupu jednodniowego może być niewystarczające, bo dane przyrastają na tyle szybko, że ich utrata z całego dnia jest zbyt kosztowna, naraża organizację na duże straty. Niezależnie od częstotliwości, podstawą niezawodności planów ratunkowych jest regularność wykonywania backupów.

Nadpisanie danych

Procedura odtwarzania danych z backupu, o ile nie jest właściwie przygotowana, może być także źródłem problemów. Wyobraźmy sobie sytuację, że część danych w bazie została uszkodzona, ale pracownicy cały czas zapisują do niej nowe informacje. Korzystanie z bazy danych, która podlegać będzie odtworzeniu z backupu doprowadzi do nadpisania danych aktualnie wprowadzanych. Nadpisując informacje tracimy je często bezpowrotnie, bo pracownicy mogą nie mieć już do nich dostępu, jeżeli na przykład wpisywali je na bieżąco w trakcie rozmowy z klientem. Dlatego tak ważne jest szybkie odtworzenie danych z backupu, a procedura powinna zaczynać się od zamknięcia systemu na czas odtworzenia danych z kopii bezpieczeństwa po to, by nie dopuścić do nadpisania.

Trwanie przy przestarzałych technologiach i narzędziach

Błędem jest brak rewizji planów disaster recovery, a także nie uwzględnianie wchodzącego na rynek nowego sprzętu i programowania, pozwalającego wykonywać backupy szybciej i w sposób bardziej niezawodny. Nowe technologie pozwalają zazwyczaj zabezpieczać zasoby danych taniej i w sposób bardziej zautomatyzowany, dlatego nie warto z uporem trwać przy technologiach „sprzed kilku lat”.

Błędem jest także poleganie wyłącznie na własnych zasobach ludzkich i technicznych. Wiele można skorzystać wspierając się wiedzą i technologią partnerów dostarczających usługi backupu. Skorzystanie z dostępnych narzędzi, o których aktualizację dba dostawca usług telekomunikacyjnych. W ramach stale aktualizowanej usługi tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych, zewnętrzny partner bywa często lepszym rozwiązaniem niż poleganie wyłącznie na możliwościach i potencjale technologicznym samej organizacji. Specjaliści zewnętrzni, którzy mają doświadczenie w rozwiązywaniu problemów wielu swoich klientów, mogą zająć się zarówno nadzorem oraz optymalizacją procesów backupów, jak i testami ich odtworzenia.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze informacje dotyczące błędów związanych z odzyskiwaniem danych:

  • Konieczne jest ustawiczne testowanie, czy procedury się sprawdzają i czy da się odtworzyć backup z nośników, a także jak długo trwa przywrócenie danych z kopii bezpieczeństwa.
  • Należy pamiętać, że w czasie katastrofy zniszczeniu mogą ulec nie tylko same dane, ale także urządzenia służące do ich odtwarzania.
  • Firmy telekomunikacyjne dostarczają usługi tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych oferując ją wielu klientom, dlatego mają wiedzę i doświadczenie pozwalające sprostać wielu wyzwaniom.
  • Nowe technologie często umożliwiają zabezpieczenie zasobów w tańszy i bardziej zautomatyzowany sposób, dlatego warto testować i wdrażać nowe rozwiązania, zamiast uparcie trwać przy dotychczasowych narzędziach.
  • Przynajmniej jedna z kopii bezpieczeństwa powinna znajdować się poza biurem firmy, w czym pomocna może okazać się oferta usług telekomunikacyjnych.
Czym jest backup danych?

Ten artykuł dotyczy produktu

Czym jest backup danych?

Przejdź do produktu
Kolokacja Serwerów

Ten artykuł dotyczy produktu

Kolokacja Serwerów

Przejdź do produktu

Data publikacji: 07.08.2019

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail