6-9 minut

Obawy przed migracją do chmury – odpowiedzi na najczęstsze pytania i wyzwania

Usługa bezpośredniego połączenia zasobów IT przedsiębiorstwa z chmurą publiczną coraz bardziej zyskuje na popularności. Polega ona na stworzeniu dedykowanego łącza sieciowego między firmą a zasobami jednego lub kilku dostawców usług w chmurze. Takie rozwiązanie zapewnia wyższy standard komunikacji między dostawcą chmury a centrum danych, oddziałami lub środowiskiem kolokacyjnym danej firmy. W wielu przypadkach bezpośrednie połączenie z chmurą pomoże obniżyć koszty utrzymania sieci, zwiększyć przepustowość i zapewnić bardziej spójne środowisko sieciowe w porównaniu do tradycyjnego dostępu poprzez Internet publiczny. W artykule opiszemy czym jest bezpośrednie połączenie z chmurą oraz jakie korzyści daje to rozwiązanie.

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. JAK SZYBKO PRZEDSIĘBIORSTWA ADAPTUJĄ SWOJĄ INFRASTRUKTURĘ IT DO ROZWIĄZAŃ W CHMURZE?
  2. NA CZYM POLEGA BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO CHMURY
  3. JAKIE SĄ ZALETY BEZPOŚREDNIEGO POŁĄCZENIA Z CHMURĄ?
  4. JAK WYGLĄDA OFERTA BEZPOŚREDNIEGO POŁĄCZENIA Z CHMURĄ?
  5. CZY W POLSCE OFEROWANE SĄ USŁUGI BEZPOŚREDNIEGO DOSTĘPU DO CHMURY?

Jak można odczytać z prognoz International Data Corporation (IDC) klienci coraz częściej wybierają chmurę. Zgodnie z najnowszym badaniem dotyczącym rynku chmury, opracowanym przez analityków IDC, całkowite światowe wydatki na usługi w chmurze, sprzęt i oprogramowanie przekroczą w 2024 r. 1 bln USD, przy rocznej stopie wzrostu rynku (CAGR) na poziomie 15,7%1.

Kierunek zmian jest zatem oczywisty – klienci, także w Polsce, coraz częściej migrować będą do chmury. Z badania PMR przeprowadzonego w 2020 roku na naszym rynku, dowiadujemy się jakie są największe obawy klientów o przebieg tego procesu. Na pierwszy plan wysuwają się: wątpliwości związane z bezpieczeństwem (96% respondentów), troska o zwrot z poniesionych inwestycji na IT (83%) i obawy o koszty całkowite (62%). 45 procent niepokoi się o wydajność systemów w chmurze i integrację z własnymi zasobami IT. Mniej troski klientów budzą wątpliwości związane z brakiem wartości dodanej (zaledwie 8% respondentów).

Konieczne wsparcie ze strony dostawcy chmury

Wyzwaniem przy realizacji projektu jest konieczność sprostania złożoności zarówno samego procesu migracji, jak i późniejszej obsługi procesów już przeniesionych do chmury. Przed podjęciem decyzji o migracji, osoby odpowiedzialne za infrastrukturę IT w przedsiębiorstwach mają wątpliwości, czy ich firma będzie w stanie kompetencyjnie udźwignąć ciężar migracji. Dlatego właśnie, przed przystąpieniem do realizacji, prowadzone są prace analityczne, które pozwolą odpowiedzieć na pytania – na ile migracja spełni oczekiwania organizacji, jakich korzyści można się po nim spodziewać i jakie rodzi zagrożenia?

W przypadku projektu związanego z chmurą migracja zasobów wymagać będzie istotnego wsparcia ze strony integratora lub najlepiej dostawcy usług chmurowych, na którą składać się będzie: audyt czyli analiza istniejącej infrastruktury, planowanie, implementacja i kontrola funkcjonowania zasobów IT w nowej architekturze. Konieczne jest rozwianie wszelkich wątpliwości związanych z ryzykami projektowymi. Każdy dostawca chmury powinien zapewnić zasoby – ludzkie i konsultingowe, umożliwiając sprawną migrację do środowiska cloud i wsparcie jego późniejszego funkcjonowania. Pracujący dla dostawcy usług w chmurze profesjonaliści IT powinni wykazać się także niezbędnymi certyfikatami potwierdzającymi ich wiedzę. W pierwszej kolejności wymienić tu należy dokumenty świadczące o znajomości aspektów technologicznych związanych z chmurą i wirtualizacją, wydawane przez najpopularniejszego dostawcę narzędzi do wirtualizacji – VMware. Równie istotne są kompetencje związane z konkretnymi systemami – np. certyfikaty Red Hat, MCSA, MCSE, IBM WebSphere, Oracle Certified Professional oraz z technologiami: kolokacji, storage, server, sieciowymi i security operations center.

Wiedząc już, że dostawca chmury zapewni właściwe wsparcie należy przyjrzeć się opłacalności przedsięwzięcia. Czy można przewidzieć koszty związane z migracją do chmury? Najczęściej tak właśnie jest i usługodawca powinien dostarczyć klientowi właściwe narzędzia i analizy pozwalające rozwiać wątpliwości związane z opłacalnością przedsięwzięcia. Przykładem dostawcy chmury, który zapewnia takie możliwości może być T-Mobile, który pozwala przewidywać koszty kontraktu z uwzględnieniem takich czynników, jak wydatki na łącze, w tym m.in. na dedykowane pasmo do sieci Internet, a także nakłady na storage oraz zasoby obliczeniowe. Zwykle największą trudność sprawia oszacowanie dodatkowych zasobów potrzebnych po migracji, np. kosztów transferu danych pomiędzy lokalizacjami firmy w chmurze publicznej. Narzędzia pozwalają jednak dokładnie przyjrzeć się tym składowym wydatków i przyjąć właściwe założenia.

Wśród istotnych ryzyk, które należy brać pod uwagę znajdują się także wymogi prawne. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami wiele branż zobligowana jest do utrzymywania zasobów albo na terytorium Polski, albo przynajmniej na terenie Unii Europejskiej. Wymogi te nie są obecnie trudne do spełnienia, bo oferta krajowa dostawców chmury jest już bardzo bogata.

Jak rozwiać obawy o bezpieczeństwo?

Bezpieczeństwo chmury należy rozpatrywać na kilku poziomach. Najbardziej elementarną warstwą jest sam budynek Data Center, w którym mieści się infrastruktura IT przedsiębiorstwa. Nie wszystkie miejsca, w których przebywają firmowe serwery i macierze dyskowe tak samo dobrze nadają się do tego celu. Właściwie wyposażone pomieszczenia powinny posiadać redundantne zasilanie, wydajne chłodzenie i zapewniać zapasowe łącze. Potrzebne są także zabezpieczenia fizyczne np. przeciwwłamaniowe, a także systemy ochrony przed pożarem np. gaszenia gazem. Jednak największym problemem, z którym trudno jest uporać się przedsiębiorstwom decydującym się na własne data center jest zapewnienie obsługi technicznej tych pomieszczeń oraz administracji IT w trybie całodobowym 24/7.

Redundancja, wykluczenie awarii pojedynczego urządzenia to elementy bezpieczeństwa zapewniane w każdym nowoczesnym centrum danych. Kolejnym elementem związanym z infrastrukturą jest dopasowanie architektoniczne, w którym również przewagę nad własnym data center wykazuje centrum danych operatora telekomunikacyjnego. Zapewni on m.in. wysoką dostępność (HA), polegającą na możliwości skorzystania z kilku centrów danych. Dzięki temu rozwiązaniu, w przypadku awarii data center w jednej lokalizacji serwery i działające na nich aplikacje można uruchomić z zapasowego data center. Przewagą operatora jest także zabezpieczenie stałej wydajności transmisji danych. Łącza punkt – punkt, niezawodność transferu, a także ochrona przed atakami DDoS powodującymi wysokie obciążenie zasobów, zabezpieczenie przez firewall, szyfrowanie komunikacji za pośrednictwem VPN to kolejne możliwości zapewniane przez operatora.

Na korzyść dostawców telekomunikacyjnych usług data center przemawia przede wszystkim efekt skali. Dostawcom usług dużych data center, znajdujących się w wielu lokalizacjach, dużo łatwiej jest rozłożyć zakup urządzeń, ich utrzymanie, zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych inżynierów dysponujących certyfikatami na wiele podmiotów, niż jednej firmie, która musiałaby sama ponosić te koszty. Z tego właśnie powodu warto skorzystać z usług firm zewnętrznych, zapewniających nie tylko najnowocześniejszą i cały czas aktualizowaną technologię, ale także całodobowy monitoring w zakresie zagrożeń, świadczony poprzez Security Operations Center.

Na co zwrócić uwagę w ofercie cloud?

Wspominaliśmy już o konieczności posiadania certyfikatów potwierdzających kompetencje przez zespoły pracowników dostawców chmury, ale to nie jedyny element, na który warto zwrócić uwagę. Dostawca powinien także zapewnić dedykowane do potrzeb klienta rozwiązanie i możliwie jak najbardziej elastycznie dostosować ofertę. Wśród dostępnych obecnie możliwości utrzymywania firmowych zasobów IT wciąż jeszcze dość powszechne jest podejście tradycyjne, w którym środowisko fizyczne utrzymywane jest na serwerach firmowych, określane skrótowo On-Premise Non Cloud. Druga możliwość to hostowanie chmury prywatnej, czyli Off-Premise Private Cloud. Kolejne dwie opcje to budowa chmury prywatnej „u siebie” czyli On-Premise Private Cloud oraz skorzystanie z chmury publicznej czyli Public Cloud. Dopuszczalne jest także mieszanie wszystkich czterech wymienionych podejść i uzyskanie jednego z wielu rodzajów chmury hybrydowej. Przedsiębiorstwo z różnych względów może nie preferować chmury publicznej, może też potrzebować rozwiązania w chmurze prywatnej powiązanego z rozwiązaniami w chmurze publicznej. Powinno mieć także możliwość wyboru rozwiązań High Availability w 2 lub więcej lokalizacjach. Ważna jest również możliwość dostarczenia usług dodatkowych przez operatora chmury, takich jak na przykład backup.

W kontekście wyboru dostawcy usług cloud warto zwrócić uwagę na potencjalne ryzyka wycieku danych. Zasoby mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej wyodrębnione na dedykowanych serwerach są bezpieczniejsze niż współdzielone.

Podsumowanie

Przypomnijmy najistotniejsze informacje dotyczące migracji do chmury:

  • Do najważniejszych obaw związanych z migracją do chmury należą wątpliwości związane z bezpieczeństwem (96% respondentów), troska o zwrot z poniesionych inwestycji na IT (83%) i obawy o koszty całkowite (62%). 45 procent przedstawicieli firm niepokoi się o wydajność systemów w chmurze i integrację z własnymi zasobami IT
  • Istotne są certyfikaty potwierdzające wiedzę i kompetencję zespołu zapewniającego usługi w chmurze. W pierwszej kolejności wymienić tu należy dokumenty świadczące o znajomości aspektów technologicznych związanych z chmurą i wirtualizacją, wydawane przez najpopularniejszego dostawcę narzędzi do wirtualizacji – VMware. Równie istotne są kompetencje związane z konkretnymi systemami – np. certyfikaty Red Hat, MCSA, MCSE, IBM WebSphere, Oracle Certified Professional oraz z technologiami: kolokacji, storage, server, sieciowymi i security operations center
  • Właściwie wyposażone pomieszczenia data center powinny posiadać redundantne zasilanie, wydajne chłodzenie i zapewniać zapasowe łącze. Potrzebne są także zabezpieczenia fizyczne np. przeciwwłamaniowe, a także wydajne systemy ochrony przed pożarem np. gaszenia gazem. Ważne jest także zapewnienie obsługi technicznej tych pomieszczeń oraz administracji IT w trybie całodobowym 24/7
  • Zapewnienie bezpieczeństwa to także wykluczenie awarii pojedynczego urządzenia. Istotnym elementem związanym z infrastrukturą jest dopasowanie architektoniczne, w którym również przewagę nad własnym data center wykazuje centrum danych operatora telekomunikacyjnego
  • Warto zwrócić uwagę na potencjalne ryzyka wycieku danych. Zasoby mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej wyodrębnione na dedykowanych serwerach są bezpieczniejsze niż współdzielone

1https://www.businesswire.com/news/home/20201015005069/en/Cloud-Adoption-and-Opportunities-Will-Continue-to-Expand-Leading-to-a-1-Trillion-Market-in-2024-According-to-IDC

Cloud on Edge

Ten artykuł dotyczy produktu

Cloud on Edge

Przejdź do produktu
Private Cloud

Ten artykuł dotyczy produktu

Private Cloud

Przejdź do produktu

Data publikacji: 31.05.2021

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail