O nas

NOTY PRAWNE

 

T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-674, ul. Marynarska 12, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000391193.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 711 210 000 złotych, kapitał wpłacony w całości. NIP: 526-10-40-567

 

Regulamin serwisu internetowego T-Mobile Polska (PDF 46,4 KB)

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla firm - T-Mobile Polska (PDF 323 KB)

Regulamin świadczenia usług telefonicznych dla firm - T-Mobile Polska (PDF 148 KB)

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz abonentów T-Mobile (PDF 162 KB)

Regulamin świadczenia usług Internet Biznes DSL (PDF 206 KB)

Regulamin oferty ProAuto (PDF 206 KB)

Polityka prywatności T-Mobile Polska (PDF 198 KB)

Polityka praw autorskich T-Mobile Polska (PDF 27 KB)