1-4 minut

Mobilna praca: szansa czy utrapienie dla menedżera?

Upowszechnienie rozwiązań mobilnych jest źródłem ogromnej presji na firmy, nie tylko ze strony klientów, ale i pracowników. Ci ostatni oczekują przede wszystkim udostępnienia systemów korporacyjnych z poziomu urządzeń mobilnych, nierzadko również prywatnych.

Sprostanie tym oczekiwaniom nie jest zadaniem trywialnym. Pomimo daleko posuniętej standaryzacji, pracownicy zwykle preferują dość zróżnicowane rozwiązania mobilne. Co więcej, infrastruktura teleinformatyczna firmy jest zwykle niedostosowana do współpracy z tego typu platformami. Jakby tego było mało, wiele procesów biznesowych nie uwzględnia możliwości realizacji pewnych działań przy użyciu urządzeń mobilnych. Nie tylko ze względów technologicznych, ale także ze względu na regulacje wewnętrzne.

Przebudowując struktury i procesy wewnętrzne pod kątem wykorzystania urządzeń mobilnych, trzeba wyjść poza perspektywę czysto technologiczną. Należy spojrzeć na kwestie mobilności z punktu widzenia efektywności pracowników i przemodelowania sposobu pracy. Pomóc w tym może przestrzeganie kilku podstawowych reguł.

1. Połącz w ramach strategii mobilnej cele biznesowe firmy z potrzebami pracowników

Każda nowa funkcja powinna odpowiadać na realne potrzeby personelu i być spójna z przyjętym modelem działania organizacji. Dla firm o rozproszonej strukturze geograficznej ma to szczególne znaczenie. Jak dowodzą opublikowane badania Aberdeen Group, aż 82% organizacji o takim profilu uznaje strategię mobilną za priorytet spośród zadań operacyjnych (źródło: Aberdeen Group, Empowering the mobile worker with real-timeinsight and data integration, 2014).

Ciekawym przykładem takich operacji było wyposażenie wszystkich pracowników terenowego działu sprzedaży Impel w rozwiązania do komunikacji zintegrowanej z wdrożonym rozwiązaniem CRM. Celem wdrożenia było usprawnienie działań pracowników terenowych oraz skrócenie obiegu informacji pomiędzy osobami pracującymi w terenie a pracownikami w biurze. W konsekwencji zaś podniesienie jakości usług oferowanych przez Impel. Aplikacje zostały dopasowane do wszystkich rodzajów urządzeń mobilnych wykorzystywanych przez pracowników i dostosowane do ich konkretnych zadań. Za pośrednictwem urządzeń mobilnych pracownicy mogą sprawdzić historię kontaktów z klientem i zakres realizowanych na jego rzecz usług (źródło: http://global.sap.com/poland/news-reader/index.epx?pressid=20127).

2. Wykorzystaj rozwiązania mobilne do zwiększenia innowacyjności swojej firmy

Rozwiązania mobilne niosą za sobą spory potencjał innowacyjny. Efektywna strategia mobilna może przełożyć się na znaczący wzrost zysków.

Doskonale zrozumiała to amerykańska telewizja Showtime, producent takich hitów jak „Californication”. Firma ta była jednym z pionierów oferujących w Stanach Zjednoczonych pełną gamę swoich produktów na urządzenia mobilne, włącznie z możliwością oglądania transmisji w trybie on-line. Efektem tych działań było utrzymanie stałego wzrostu przychodów na jednym z najbardziej konkurencyjnych rynków świata (źródło: http://www.deloittedigital.com/us/work/case_study/showtime).

3. Pamiętaj o doświadczeniu klienta wewnętrznego

Wdrażając nowe rozwiązania, nie można zapominać o ich ergonomii i efektywności użytkowania. Wykorzystanie aplikacji mobilnych wiążę się z pewną specyfiką. Zwykle są one używane niejako „przy okazji” podejmowania innych działań, np. w trakcie rozmowy z klientem bądź kiedy się stoi w korku. Dlatego też wdrażając rozwiązania mobilne, należy poświęcić możliwie dużo czasu na definiowanie funkcjonalności, tak aby cały proces poruszania się po aplikacji był przyjemny, łatwy i intuicyjny. Niezależnie od rozmiarów urządzenia czy jakości połączenia internetowego. Dzięki właściwej optymalizacji rozwiązań mobilnych firmy mogą skrócić czas potrzebny do ich obsługi i zminimalizować ryzyko błędów popełnianych przy wprowadzaniu danych.

4. Znajdź dobrego partnera

Nawet najlepiej zorganizowana firma nie ma pełnej wiedzy o możliwościach nowych technologii i specyfice jej wykorzystania. Dlatego warto szukać wiarygodnych partnerów, dysponujących wiedzą i doświadczeniem we wdrażaniu rozwiązań mobilnych. Wybór dostawcy to decyzja determinująca kształt wdrożenia na lata. Ze względu na specyfikę projektów współpraca pomiędzy zamawiającym a wykonawcą musi być ścisła i intensywna. Dostawca musi rozumieć nie tylko specyfikę mobilnej komunikacji, ale i biznes klienta.


Rozwiązania mobilne niosą ze sobą ogromny potencjał innowacyjny i optymalizacyjny. Warto skorzystać z niego zarówno w relacjach z klientami zewnętrznymi, jak i pracownikami oraz partnerami biznesowymi organizacji.

Unified Communications

Ten artykuł dotyczy produktu

Unified Communications

Przejdź do produktu

Data publikacji: 26.11.2015

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail