3-6 minut

Kompleksowe rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa sieci dla Twojej firmy

Przedsiębiorstwa cyfrowe wychodzą na wprost oczekiwaniom klientów i pracowników zapewniając globalny dostęp do aplikacji i usług. Dodatkowo usługi i aplikacje działają w identyczny sposób, niezależnie od urządzenia lub miejsca, z którego są używane. Rozproszeni po całym świecie użytkownicy oraz wykorzystywane aplikacje mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa sieci.

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jest obecnie zadaniem i wyzwaniem dla jednostek odpowiedzialnych za wdrażanie i zarządzanie technologiami sieciowymi.

Przyjrzyjmy się więc wyzwaniom stojącym obecnie przed przedsiębiorstwami  związanym z bezpieczeństwem informatycznym i sieciowym:  

 • Wielu różnych dostawców usług sieciowych i bezpieczeństwa: Często przedsiębiorstwa muszą polegać na wielu różnych dostawcach usług. Współpraca z różnymi zespołami komplikuje proces i zwiększa czas wymagany do wdrożenia i koordynacji poszczególnych działań między dostawcami. Ponadto, aby zapewnić zgodność rozwiązań bezpieczeństwa z wymaganiami łączności sieciowej, oba zespoły muszą uzgadniać odpowiednią konfigurację, co w praktyce jest trudne do osiągniecia.  
 • Bezpieczeństwo aplikacji chmurowych: W obliczu trwającej transformacji cyfrowej, firmy wykorzystują korporacyjne centra danych lub chmurę do obsługi swoich aplikacji. Różne lokalizacje biurowe o różnej wielkości działają w oparciu o różne rodzaje połączeń, takich jak czysto internetowe, MPLS, hybrydowe itp. Każde z nich ma swoje specyficzne wymagania dotyczące bezpieczeństwa w zależności od sposobu i miejsca dostępu do danych.
 • Wydajność systemu bezpieczeństwa: Bezpieczeństwo cybernetyczne to ogromna inwestycja, w której najdrobniejsze błędy mogą mieć poważne konsekwencje. Zbudowanie optymalnego systemu zabezpieczeń wymaga zrównoważenia ryzyka wystąpienia ataków z całkowitym kosztem wdrożenia zabezpieczeń przy stworzeniu minimalnych czasów przestoju. Jednakże, we współczesnym środowisku bezpieczeństwa, każda dodatkowa warstwa zmniejszająca ryzyko niesie wykładniczo wzrost kosztów i tak już kosztownego systemu.
 • Wzmożona cyfryzacja i tempo wdrażania rozwiązań chmurowych przynoszą nowe wymagania dotyczące wydajności systemów bezpieczeństwa pomiędzy sieciami korporacyjnymi i internetowymi. Ze względu na zwiększony streaming wideo, połączenia z aplikacjami (takimi jak M365, SAP-Hana, sf.com) tworzą dodatkowe i długotrwałe sesje równoległe, które negatywnie wpływają na wydajność systemu bezpieczeństwa. 
 • Kierowanie ruchu przez punkt centralny w HQ lub Data Center. Obecnie firmy bardzo często wykorzystują centralną architekturę sieci do realizowania połączeń z Internetem, co powoduje opóźnienia w dostępie do aplikacji oraz nieefektywne wykorzystanie sieci WAN. Dodatkowo w przypadku awarii centralnego punktu wszystkie lokalizacje sieci odcięte są od możliwości przesyłania ruchu do Internetu.
 • Dostosowanie się do pracy zdalnej: Praca zdalna stawia ogromne wyzwania związane z planowaniem przepustowości sieci. Globalna epidemia spowodowała zupełną zmianę w sposobie pracy i zarządzania personelem oraz konieczność zapewnienia sprawnej obsługi użytkowników, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa istotnych danych firmowych. Wymagało to wdrożenia zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa, takich jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe i zarządzanie urządzeniami końcowymi.

Jak usługa SD-WAN od T-Mobile pozwala sprostać wyzwaniom Twojej organizacji?

Łącząc sieci i bezpieczeństwo w jednym rozwiązaniu, SD-WAN od T-Mobile oferuje szeroki zakres usług, które odpowiadają na każde wyzwanie związane z bezpieczeństwem:

 • Znaczne oszczędności kosztów dzięki sprawnemu zarządzaniu projektem i skutecznej synchronizacji dostaw. 
 • Koncepcja bezpieczeństwa domyślnego: kwestie bezpieczeństwa rozpatrywane są już na etapie projektowania architektury sieci. 
 • Najnowocześniejsze funkcje zarządzania obsługiwane przez ekspertów T-Mobile oraz platforma centralna zapewniająca bieżący podgląd sieci i rozwiązań bezpieczeństwa.
 • Polityki bezpieczeństwa bez luk, odpowiadające konkretnym potrzebom klienta. Polityki te są aktualizowane we wszystkich aplikacjach jednocześnie, a eksperci T-Mobile wprowadzają aktualne poprawki.
 • Wysoka elastyczność, co pozwala przedsiębiorstwom modyfikować funkcje bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami branży bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych lub dostaw sprzętu.
 • Wraz z transformacją cyfrową w organizacji, ruch wychodzący z sieci lokalnych i przychodzący do sieci wzrasta wielokrotnie. SD-WAN pozwala na łatwiejsze zarządzanie tym ruchem przy jednoczesnym stworzeniu odpowiednio zabezpieczonej infrastruktury. Kluczowe obszary, to:
  • Ruch dla każdego poziomu aplikacji jest rozpatrywany oddzielnie i objęty adekwatnymi zasadami. 
  • Pracownicy, niezależnie od aktualnego miejsca pracy, mają zapewniony taki sam poziom zabezpieczeń, jak w biurze. 
  • Ruch internetowy generowany przez użytkowników końcowych (strony internetowe, aplikacje oparte na chmurze, takie jak M365, sf.com i inne) może zostać odciążony z sieci LAN na poziomie oddziału bez znaczących nakładów na infrastrukturę. 
  • Łatwiej jest dodawać punkty dostępu bezpośredniego do lokalnych oddziałów, z konfiguracją lokalnego wyjścia do Internetu, ponieważ zabezpieczenia routera można dostosować do bieżących wymagań.  
  • Punkty dostępu bezpośredniego danego oddziału lokalnego zmniejszają obciążenie sieci centrali i oszczędzają pojemność centralnej infrastruktury systemu bezpieczeństwa.
  • Szybki wzrost liczby pracowników zdalnych nie wymaga natychmiastowej modernizacji centralnego koncentratora VPN, ponieważ platforma kieruje ruch zawsze do najbliższego oddziału z punktem dostępu bezpośredniego do Internetu, dzięki czemu cały ruch jest kontrolowany z zachowaniem tej samej polityki co w biurze. 
  • Segmentacja sieci SD-WAN pozwala na wdrożenie koncepcji zerowego zaufania, gdzie administrator może zastosować zabezpieczenia pomiędzy różnymi działami lub segmentami sieci i znacząco ograniczyć ryzyko nawet w przypadku, gdy jedna z sieci jest zagrożona. 
  • Dodanie lokalnych punktów dostępu bezpośredniego z funkcjami bezpieczeństwa odciąża centralną infrastrukturę koncentratorów VPN, jak również rozmiar centralnego systemu bezpieczeństwa.
  • Ograniczenie skomplikowania tworzenia zabezpieczeń w lokalnych punktach dostępu bezpośredniego do Internetu (wcześniej często trzeba było zarządzać dwiema różnymi platformami ze względu na różnice w wydajności/funkcjonalności między centralą a oddziałami).

Zapewnij maksymalne bezpieczeństwo sieci swojego przedsiębiorstwa dzięki usłudze SD-WAN od T-Mobile

Usługa SD-WAN od T-Mobile łączy w sobie kompleksowy system zabezpieczeń, zaawansowaną technologię sieciową, wiele funkcjonalności sieć SD-WAN, zaawansowaną analitykę aby spełnić wszelkie wymagania małych i dużych przedsiębiorstw. Nasza bezpieczna sieć SD-WAN jest dostępna za pośrednictwem centralnej platformy hostowanej redundantnie w centrach danych T-Mobile, co pozwala nam zapewnić najwyższą wydajność i niezawodność. Nasze kluczowe produkty są odpowiedzią na Państwa potrzeby i wyzwania, zapewniając realizację celów organizacyjnych. Wybrane elementy rozwiązania, dla których nasi klienci wybierają SD-WAN od T-Mobile to: 

 • Bezpieczeństwo zintegrowane z rozwiązaniem sieciowym.  
 • Rozwiązania wdrażane przez doświadczonych inżynierów, z wykorzystaniem dobrych praktyk wynikających z doświadczenia.
 • Łatwość dalszej rozbudowy systemu bezpieczeństwa poprzez dodanie rozwiązań SASE lub podłączenie logów bezpieczeństwa SD-WAN z Security Operations Center T-Mobile, zwiększając tym samym wykrywalność i szybkość reakcji na incydenty. 
SD-WAN

Ten artykuł dotyczy produktu

SD-WAN

Przejdź do produktu

Data publikacji: 31.05.2021

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail