4-7 minut

Kiedy warto połączyć chmurę prywatną z publiczną

W ciągu ostatnich kilku lat wiele organizacji przeniosło procesy, dane i aplikacje do chmury publicznej, wykorzystując elastyczną i wydajną strategię pozwalającą na szybki rozwój biznesu. Jednak dla wielu firm korzystniejsza może się okazać strategia mieszana: chmura prywatna połączona z publiczną, co pozwala na większą kontrolę nad danymi i kosztami.

CZEGO SIĘ DOWIESZ Z TEGO ARTYKUŁU:
  1. JAK ROZWIJA SIĘ RYNEK USŁUG CLOUD W EUROPIE.
  2. DLACZEGO FIRMY DECYDUJĄ SIĘ NA CHMURĘ PRYWATNĄ I JAKIE SĄ MODELE TAKIEGO ROZWIĄZANIA.
  3. JAKIE SĄ ZALETY ROZWIĄZAŃ HYBRYDOWYCH I W JAKICH SCENARIUSZACH SPRAWDZĄ SIĘ NAJLEPIEJ.

Dane rynkowe nie pozostawiają wątpliwości – chmura to przyszłość. Według informacji zebranych przez IDC wydatki na usługi w chmurze publicznej w Europie sięgną w 2023 roku aż 148 mld dolarów, a do 2026 roku – 258 mld dolarów. Oprogramowanie jako usługa (SaaS) będzie nadal napędzać większość wydatków na chmurę publiczną w Europie, zwłaszcza w trudnych czasach, gdy firmy coraz intensywniej kontrolują swoje budżety. Z drugiej strony organizacje poszukują narzędzi, które ułatwią wprowadzanie produktów na rynek i przyspieszą wdrażanie aplikacji. Efekt? Najszybciej rosnącym segmentem rynku będą usługi Platform as a Service (PaaS)1.

Konieczność zwiększania zasobów IT przeznaczonych na zbieranie, przechowywanie i analizę danych skutkuje również rosnącym udziałem wydatków na chmurę publiczną. Według firmy Gartner nakłady na takie rozwiązania sięgną w 2026 roku 45 proc. wszystkich kosztów związanych z infrastrukturą IT w firmach. W 2021 roku było to tylko 17 proc2.

To jednak tylko jedna strona medalu. Drugą są obawy o bezpieczeństwo danych i rosnąca liczba ataków hakerskich. Rosną także wymogi regulacyjne w sferze ochrony danych w Unii Europejskiej. Wchodząca w życie dyrektywa NIS2 ma na celu zwiększenie odporności na ataki i wzmocnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i usług cyfrowych. Nakłada ona m.in. na dostawców usług cyfrowych obowiązki w dziedzinie spełnienia określonych standardów bezpieczeństwa, raportowania incydentów czy tworzenia planów awaryjnych. Regulująca działanie firm branży finansowej DORA nakłada zaś specyficzne dla tego sektora obowiązki związane z cyberbezpieczeństwem, wyborem dostawców sprzętu i usług, a także zasadami prowadzenia testów odporności i utrzymania ciągłości działania.

To skłania wiele organizacji do poszukiwania alternatywnych rozwiązań gwarantujących zachowanie ciągłości biznesowej.

Czy chmura prywatna zawsze jest prywatna?

Organizacje, które nie chcą, aby ich systemy działały na współdzielonej infrastrukturze (czyli oddzielone od systemów innych klientów tylko na poziomie oprogramowania) decydują się na rozwiązania własne (on-premises) lub chmurę prywatną (private cloud). Pozwala to uzyskać wyższy poziom bezpieczeństwa, co wynika z faktu wyizolowania środowiska firmowego. To także pewność miejsca przechowywania i przetwarzania informacji, co może być jednym z wymogów regulacyjnych obejmujących dany sektor.

Infrastruktura prywatna może znajdować się całkowicie wewnątrz firmy (on-premises). Takie rozwiązanie gwarantuje wprawdzie najwyższy poziom kontroli danych i pełną transparentność wykorzystania sprzętu, jednak jest równocześnie najmniej elastyczne i najbardziej kosztowne w początkowej fazie, w dodatku rozliczane jako CAPEX. (Należy dodać, że w dłuższym okresie całkowity koszt TCO może być konkurencyjny wobec innych modeli3). To rozwiązanie wymaga również utrzymywania własnego zespołu specjalistów i ciągłego monitoringu.

Z tego powodu coraz więcej organizacji decyduje się na korzystanie z usług zarządzanej chmury prywatnej, w której zewnętrzny dostawca oferuje dedykowane serwery dla jednego klienta. Dostawca usług zapewnia również specjalistów IT i gwarantuje sprawność techniczną (łączność, zasilanie). To rozwiązanie posiada wszystkie zalety „własnej” chmury prywatnej, usuwając jednocześnie wyzwania organizacyjne związane z zakupem i eksploatacją sprzętu. Ten model realizowany jest jako OPEX, czyli stosunkowo łatwy do rozliczenia, w którym płatności są rozłożone w czasie (jako okresowe opłaty za usługę). Jest również wysoce skalowalny i bezpieczny.

Może również oferować dodatkowe funkcje, takie jak zautomatyzowane kopie zapasowe, czy usługi awaryjne (np. DRaaS) – dzięki wykorzystaniu zasobów chmury publicznej, czyli w środowisku hybrydowym.

Jak szwajcarski scyzoryk

Model hybrydowy pozwala optymalnie wykorzystać zalety chmury publicznej – skalowalność, nieograniczone zasoby i elastyczność oraz chmury prywatnej – izolowanej infrastruktury oferującej najwyższy poziom ochrony danych oraz przewidywalność kosztów.

Kiedy organizacje powinny myśleć o środowisku hybrydowym? Jedną z najczęściej wykorzystywanych cech chmury hybrydowe jest zapewnienie ciągłości biznesowej. Usługa Disaster Recovery as a Service (DRaaS) pozwala uruchomić zapasowe wirtualne centrum danych w chmurze publicznej i kontynuować działanie mimo awarii głównego centrum. Zmiana jest w praktyce niezauważalna dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych, dlatego to rozwiązanie jest szczególnie polecane dla firm produkcyjnych oraz e-commerce.

W T‑Mobile istnieje również możliwość uruchomienia wirtualnego centrum danych w jednym z państw, w których działa grupa Deutsche Telekom. To doskonała metoda ochrony danych w razie katastrofy czy konfliktu zbrojnego.

Drugim scenariuszem jest przechowywanie wrażliwych danych w chmurze prywatnej, ale równoczesne korzystanie z zasobów jednej lub wielu publicznych chmur, aby przechowywać mniej wrażliwe dane lub skorzystać z dodatkowych zasobów, gdy pojawi się potrzeba szybkiego skalowania usług. Pozwala to oszczędzić na kosztach nadmiarowej infrastruktury utrzymywanej „na wszelki wypadek”. Może to być również konieczne w celu wykorzystania specjalnych funkcji chmury publicznej – analityki wielkich zbiorów danych czy wykorzystujących systemy uczenia głębokiego AI.

Inny przykład to organizacja, która pracuje z aplikacjami wymagającymi różnych poziomów wydajności i mająca różne wymagania w zakresie bezpieczeństwa. W tym przypadku aplikacje o wyższych wymaganiach mogą być hostowane w chmurze prywatnej, a mniej wymagające – chmurze publicznej. Dobrą ilustracją może być tu rynek finansów i ubezpieczeń: dane wrażliwe i aplikacje wewnętrzne będą znajdować się w chmurze prywatnej, a aplikacje, z którymi użytkownik ma bezpośredni kontakt – w chmurze publicznej. Elastyczność chmury publicznej może okazać się również przydatna na etapie tworzenia i testowania aplikacji. Po zakończeniu procesu deweloperskiego, aplikacja może zostać przeniesiona do chmury prywatnej, w której działa system produkcyjny.

Środowisko hybrydowe może być również użyteczne w przypadku gwałtownych zmian obciążenia systemu (np. firm z branży handlowej, w której istnieją duże, cykliczne wahania popytu). Gdy obciążenie prywatnej chmury lub infrastruktury własnej będzie zbyt duże, system może automatycznie „dobrać” zasoby z chmury publicznej, bez udostępniania cennych danych jakiejkolwiek trzeciej stronie. Ten model zwalnia jednocześnie firmy od obowiązku zakupu i utrzymania nadmiarowej infrastruktury, która pozostanie niewykorzystana przez większość czasu. Koszty „wynajęcia” dodatkowych zasobów z chmury publicznej będą w tym przypadku niższe.

Najważniejsze wnioski:

Chmura to przyszłość, jednak wybór modelu usług (publiczny, prywatny lub hybrydowy) musi zostać poprzedzony staranną analizą kosztów i celów biznesowych. Należy do niej włączyć również integrację ze środowiskiem on-premises, kwestię bezpieczeństwa oraz zgodności i połączenia między chmurami różnych dostawców.

Kiedy warto pomyśleć o chmurze hybrydowej?

  • Gdy firma wymaga łatwej skalowalności zasobów ze względu na rozwój lub skokowe zmiany zapotrzebowania na rynku.
  • Gdy niezbędne jest niezbędne wykorzystanie specyficznych funkcji chmury publicznej w dziedzinie analityki danych, AI, czy gromadzenia informacji z wielu lokalizacji na całym świecie.
  • Gdy firma musi utrzymać pełną kontrolę nad danymi (przechowywać je w chmurze prywatnej), a jednocześnie chce korzystać z elastyczności chmury publicznej.
  • Gdy chce zredukować nakłady na infrastrukturę własną.
  • Gdy niezbędne jest wdrożenie strategii bezpieczeństwa/business continuity z wykorzystaniem elementów chmury publicznej.

 

1https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prEUR250293723

2https://www.sangfor.com/blog/cloud-and-infrastructure/why-you-should-go-from-cloud-first-to-cloud-smart-strategy

3https://www.techtarget.com/searchcloudcomputing/feature/Public-cloud-vs-private-cloud-Key-benefits-and-differences

Chmura Hybrydowa

Ten artykuł dotyczy produktu

Chmura Hybrydowa

Przejdź do produktu

Data publikacji: 25.04.2023

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail