3-6 minut

Jak w prosty sposób dostarczyć darmową sieć Wi‑Fi dla klientów?

Bezpłatne Wi‑Fi w punktach usługowych to wygoda dla klienta i korzyści dla firmy. Dostęp do sieci bezprzewodowej w miejscach takich jak restauracja, hotel, biblioteka, czy punkt co-workingowy jest powszechnie oczekiwany i doceniany. Dzięki darmowej usłudze można zaskarbić sobie sympatię odwiedzających punkt handlowy i przywiązać ich do naszej marki. Jednak samodzielne skonfigurowanie urządzeń sieciowych i dostosowanie Wi‑Fi do potrzeb firmowych wymaga umiejętności technicznych, a nie rzadko także posiadania dedykowanego do tego celu pracownika. Co zrobić, jeżeli firma – zarówno mała gastronomia, jak i duża sieć retail nie dysponuje personelem, który mógłby zająć się instalacją i konfiguracją urządzeń? Idealnym rozwiązaniem jest usługa Wi‑Fi as a service.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

 

  1. JAKIE KORZYŚCI DAJE USŁUGA WI‑FI AS A SERVICE?
  2. DLA JAKICH PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGA JEST PRZEZNACZONA?
  3. W JAKI SPOSÓB WSPIERA DZIAŁANIA MARKETINGOWE i SŁUŻĄCE BUDOWANIU MARKI SIECI HANDLOWYCH?
  4. JAKIE INFORMACJE o ZACHOWANIU UŻYTKOWNIKÓW POZWALA POZYSKAĆ WI‑FI AS A SERVICE?
  5. JAKIE MOGĄ BYĆ ZASTOSOWANIA TEGO ROZWIĄZANIA w BIURACH WIELOODDZIAŁOWYCH?

Zalety finansowe i użytkowe

Wi‑Fi as a service jest usługą zapewniającą pełnię korzyści użytkowania dla przedsiębiorstw. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z zakupem sprzętu, czy oprogramowania – płaci wyłącznie abonament. Każda firma, która posiada ograniczone zasoby IT lub w ogóle nimi nie dysponuje może zdecydować się na usługę Wi‑Fi as a service nie tylko ze względu na łatwość korzystania z niej, ale także ze względu na towarzyszące im benefity. Te dodatkowe funkcje rozwiązania mogą skłonić nawet te z przedsiębiorstw, które posiadają rozbudowane działy IT do decyzji o implementacji Wi‑Fi as a service.

Co zyskujesz uruchamiając sieć Wifi w punktach usługowych?

Rozwiązanie może być stosowane w przypadku punktów usługowych, takich jak restauracje czy hotele zapewniając bezpieczeństwo zarówno firmie jak i jej klientom. w przeciwieństwie do prostej usługi dostępu do sieci świadczonej przez operatora internetu, pozwala gromadzić informacje o zachowaniach użytkowników. w efekcie, firma zyskuje nie tylko samą usługę sieci Wi‑Fi dla pracowników i klientów, ale też dodatkowe benefity, takie jak możliwość skorzystania z narzędzi analitycznych i wsparcia dla podejmowanych decyzji biznesowych. Najważniejsze informacje, które pozwala pozyskać usługa Wi‑Fi as a service to m.in. tzw. mapy ciepła, czyli zagęszczenie użytkowników sieci/klientów w czasie rzeczywistym. Pozwalają one określić w których miejscach, np. w galerii handlowej, mamy największe zagęszczenie klientów. Umożliwiają przyjrzenie się w jakich dniach, o której godzinie, najwięcej klientów przychodzi do placówki handlowej. Dostępne są zarówno dane szczegółowe, jak i uśrednione o wolumenie ruchu na urządzenie i wartości ruchu. Rejestrowane jest każde logowanie urządzenia w sieci.

Dzięki tym danym można m.in. skuteczniej kierować przekaz reklamowy do klienta. Firma otrzymuje w ten sposób doskonałe narzędzie przydatne do działań marketingowych, dzięki któremu jest w stanie określić w jakich godzinach wzmocnić przekaz reklamowy. Wi‑Fi as a service ułatwia też podejmowanie decyzji biznesowych dostarczając danych o tym, która lokalizacja jest najbardziej opłacalna, a który oddział należy zamknąć. Sieć handlowa korzystając z dostarczanych danych może optymalizować godziny pracy i efektywniej zatrudniać nowych pracowników.

Wi‑Fi as a service może stać się także doskonałym narzędziem budowania marki. Klient logujący się do sieci gościnnej widzi stronę powitalną z logiem i grafiką danej firmy. Inną, cenną funkcjonalnością Wi‑Fi as a service jest pozyskiwanie informacji o użytkownikach pod kątem zapewniania wymogów regulacyjnych, zgodnie z którymi udostępniający sieć Wi‑Fi publicznie przedsiębiorca ma obowiązek gromadzenia danych o mac-adresach korzystających z sieci użytkowników. Klienci logując się do sieci gościnnej poprzez stronę powitalną akceptują jej regulamin, co jest również wymagane przez prawo.

Czy sieć Wi‑Fi jest potrzebna w biurze?

Sieć bezprzewodowa jest oczywiście równie potrzebna w biurze. Dlatego też usługa Wi‑Fi as a service znajdzie także szerokie zastosowanie w zwykłych biurach firm wielooddziałowych. w tym scenariuszu istotną korzyścią jest możliwość wydzielenia jednej lub kilku podsieci dla pracowników i dedykowanej dla osób spoza organizacji – sieci gościnnej. Konta pracowników mogą być zintegrowane z siecią Wi‑Fi zapewniając im możliwość logowania w sieci firmowej. Także w tym przypadku zastosowania Wi‑Fi as a service istotna jest prostota implementacji rozwiązania i łatwość zarządzania usługą. Firma korzystająca z niej nie potrzebuje dedykowanego pracownika do obsługi infrastruktury sieciowej, co stanowi znaczne odciążenie kosztowe dla przedsiębiorstwa.

Bezpieczeństwo i prostota zarządzania

W każdym ze scenariuszy wykorzystania Wi‑Fi as a service ważne jest bezpieczeństwo, które zdecydowanie przemawia na rzecz tej usługi. Stosowane w niej urządzenie Cisco Meraki posiada wbudowany firewall, a wkomponowane weń funkcje pozwalają samoczynnie wykrywać zagrożenia i skutecznie z nimi walczyć.

Zarządzanie usługą odbywa się w chmurze i dostępne jest z dowolnego miejsca na świecie. Konfigurowanie realizowane jest przez T‑Mobile, a klient ma dostęp do podglądu i możliwość wygenerowania raportu z analizą danych o logujących się urządzeniach klientów i pracowników. w każdej chwili właściciel firmy może ograniczyć przepustowość internetu lub przydzielać różne pasma dostępności dla poszczególnych grup pracowników i gości.

Usługa wdrażana jest po wcześniejszym zaplanowaniu rozmieszczenia Access Pointów. Po instalacji urządzeń przez operatora, np. firmę T‑Mobile – klient otrzymuje gotowe, działające rozwiązanie składające się z Aceess Pointów oraz dostępu do oprogramowania wraz z niezbędnymi licencjami. w razie potrzeby zawsze można zwiększyć zarówno zasięg jak i przepustowość sieci Wi‑Fi. Rozwiązanie jest także skalowalne geograficznie i umożliwia dodawanie do posiadanej przez firmę sieci nowych lokalizacji.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze informacje dotyczące usługi Wi‑Fi as a service:

  • W przypadku Wi‑Fi as a service klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z zakupem sprzętu, czy oprogramowania – płaci wyłącznie abonament
  • Usługa pozwala uzyskać tzw. mapy ciepła, czyli zagęszczenie użytkowników sieci/klientów w czasie rzeczywistym. Pozwalają one określić, w których miejscach, np. w galerii handlowej, mamy do czynienia z największym zagęszczeniem klientów
  • Wi‑Fi as a service ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych dostarczając danych o tym, która lokalizacja jest najbardziej opłacalna, a który oddział należy zamknąć
  • Rozwiązanie znajduje zastosowanie także w tradycyjnych biurach firm wielooddziałowych. w tym zastosowaniu istotną korzyścią jest możliwość wydzielenia jednej lub kilku podsieci dla pracowników i dedykowanej dla osób spoza organizacji – sieci gościnnej
  • Usługa jest bezpieczna. Stosowane urządzenie Cisco Meraki posiada wbudowany firewall, a wkomponowane weń funkcje pozwalają samoczynnie wykrywać zagrożenia i skutecznie z nimi walczyć
Wi-Fi as a Service

Ten artykuł dotyczy produktu

Wi-Fi as a Service

Przejdź do produktu

Data publikacji: 22.04.2020

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail