1-4 minut

Inteligentne parkowanie przeciwdziała wykluczeniu

Parkowanie to koszmar, ale wreszcie udaje ci się znaleźć wolne miejsce. Niestety okazuje się, że jest przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Czy mimo wszystko zaparkujesz tam? Mamy nadzieję, że nie. Niestety okazuje się, że wielu z nas nie przejmuje się tymi, którzy naprawdę potrzebują tych miejsc: niepełnosprawnymi kierowcami i opiekunami osób niepełnosprawnych. I jeszcze jedno: nawet jeżeli te miejsca nie są akurat zajęte, to czy wszyscy niepełnosprawni kierowcy wiedzą, gdzie je znaleźć, zwłaszcza gdy przyjeżdżają do obcego miasta?

Unia Europejska finansuje projekty inteligentnego parkowania dla osób niepełnosprawnych, aby i ta grupa społeczna mogła skorzystać z cyfryzacji

Cyfryzacja ułatwia wiele spraw, również w tej dziedzinie. Rozwiązaniem jest inteligentne parkowanie dla osób niepełnosprawnych, które teraz ma wsparcie Unii Europejskiej.

Rozwiązanie ParkDots firmy Deutsche Telekom nie tylko pomaga niepełnosprawnym kierowcom lub opiekunom niepełnosprawnych znaleźć wolne miejsca postojowe, ale też zniechęca do ich zajmowania osoby nieupoważnione. Co więcej, samorządy, które chcą skorzystać z tego rozwiązania, mogą wnioskować o finansowanie lub współfinansowanie projektu w ramach unijnych programów przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

Unia Europejska chętnie wspiera projekty przeciwdziałające cyfrowemu wykluczeniu mniejszości, np. osób niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo. Celem tych działań jest zapewnienie także tym grupom społecznym korzyści z coraz powszechniejszej cyfryzacji usług w sektorze publicznym i prywatnym. Dotyczy to również inteligentnego parkowania.

Warto jednak przypomnieć, że Unia Europejska zwróciła uwagę na kwestie związane z parkowaniem dla osób niepełnosprawnych już dużo wcześniej. Od co najmniej 20 lat każdy parking w UE musi mieć określoną liczbę miejsc dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te muszą spełniać określone wymagania jakościowe (oznakowanie, rozmiar, położenie) i liczbowe (wyrażone zazwyczaj jako procent ogólnej liczby miejsc na parkingu). W większości krajów te przepisy dotyczą także parkingów prywatnych. Na tych miejscach można parkować wyłącznie pojazdy z odpowiednią kartą parkingową (niebieską kartą z symbolem wózka inwalidzkiego), a do uzyskania takich kart uprawnione są wyłącznie osoby z legitymacją osoby niepełnosprawnej. Karty wydanej dla kierowcy niepełnosprawnego lub opiekuna osoby niepełnosprawnej można używać w wielu samochodach. Zharmonizowane przepisy unijne stanowią podstawę prawną dla przepisów krajowych w zakresie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych i umożliwiają honorowanie kart parkingowych we wszystkich krajach członkowskich.

Mimo to niepełnosprawni kierowcy i opiekunowie osób niepełnosprawnych napotykają trudności. Często miejsc postojowych jest za mało lub są one rozmieszczone w nieracjonalny sposób. Miejsc postojowych dla niepełnosprawnych nadużywają osoby nieupoważnione — i nie są to tylko zabiegani lub roztargnieni mieszkańcy miast. Zdarza się, że karty parkingowe dla niepełnosprawnych są używane niezgodnie z prawem lub zdobywane w zamian za łapówkę.

Jak zatem ParkDots rozwiązuje ten problem?

W gruncie pod miejscami postojowymi montowane są czujniki zajętości zasilane bateriami o żywotności przekraczającej 6 lat. Monitorują one zajętość w czasie rzeczywistym i przekazują tę informację za pośrednictwem internetu rzeczy. Dzięki aplikacji mobilnej ParkDots niepełnosprawni kierowcy lub opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą szybko uzyskać dostęp do danych pozwalających znaleźć najlepsze wolne miejsce postojowe.

Aplikacja dostarcza też informacji, na podstawie których kierowca może wybrać optymalne miejsce ze względu na takie uwarunkowania, jak rozmiar i kąt ustawienia miejsca względem ulicy, przestrzeń na załadunek czy odległość od krawężnika. Ta ostatnia rzecz wydaje się może mało istotna, ale dla osoby poruszającej się na wózku krawężnik bywa decydującym czynnikiem przy wyborze miejsca parkingowego.

Rozwiązanie ParkDots pomaga również w pilnowaniu, aby wyznaczonych miejsc używały tylko upoważnione do tego osoby. Odpowiednie urzędy mogą wydawać wraz z kartą parkingową dla niepełnosprawnych niewielki, zasilany baterią token Bluetooth. Czujnik zajętości miejsca postojowego także jest wyposażony w nadajnik Bluetooth i gdy ktoś zajmuje miejsce postojowe, czujnik automatycznie wykrywa token wewnątrz pojazdu. Jeżeli go nie wykryje, system automatycznie powiadomi straż miejską, która wyegzekwuje przestrzeganie przepisów.

System ParkDots to nie tylko aplikacja mobilna dla kierowców. Obejmuje on również aplikację dla służb egzekwujących prawo oraz aplikację administracyjną, która pozwala samorządom zarządzać miejscami postojowymi i uzyskiwać ważne dane.

W skrócie:

Rozwiązanie ParkDots zaspokaja potrzeby nie tylko niepełnosprawnych, ale także władz lokalnych i urzędów, które chcą podnieść komfort życia osób niepełnosprawnych. Projekt może być finansowany lub współfinansowany w ramach unijnych programów przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

Autor: Michał Broska
CPO PosAm

Inteligentne miasto

Ten artykuł dotyczy produktu

Inteligentne miasto

Przejdź do produktu

Data publikacji: 01.01.2019

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail