5-8 minut

Dostęp do Internetu to już za mało

Dostęp do Internetu, jaki znaliśmy do tej pory, oznaczający wyłącznie połączenie firmy z Siecią to już obecnie za mało. Usługa ta rozwija się, a wraz z nią pojawiają się nowe wyzwania i nowe potrzeby. Konieczne są doskonalsze rozwiązania, spełniające wyższe kryteria biznesowe i technologiczne, pozwalające wyjść na przeciw oczekiwaniom firm. Jakie cechy powinna mieć usługa dostępu do Internetu, aby sprostać obecnym i przyszłym potrzebom? Na to pytanie odpowiemy w tym artykule.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

 1. DLACZEGO BEZPIECZEŃSTWO FIRMOWYCH ZASOBÓW IT JEST TAK ISTOTNE?
 2. DLACZEGO BRAK DOSTĘPU DO INTERNETU JEST DLA FIRM KOSZTOWNY?
 3. JAK FIRMY MOGĄ ZWIĘKSZYĆ DOSTĘPNOŚĆ DO USŁUG I APLIKACJI WYKORZYSTUJĄCYCH INTERNET?
 4. DLACZEGO ZARZĄDZANIE RUCHEM INTERNETOWYM W FIRMIE JEST ISTOTNE?
 5. W JAKI SPOSÓB FIRMY MOGĄ POPRAWIĆ BEZPIECZEŃSTWO, OBNIŻYĆ KOSZTY INFORMATYCZNE I UŁATWIĆ WEWNĘTRZNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI IT?

Bezpieczeństwo jest priorytetem

W obecnych czasach na plan pierwszy wysuwa się bezpieczeństwo dostępu do sieci, koniecznego w pracy biurowej. Z każdym rokiem wzrasta poziom zagrożeń w cyberprzestrzeni, dlatego tak ważne jest wzmocnienie ochrony przed tymi atakami. Według szacunków McAfee w 2020 roku łączne straty finansowe spowodowane cyberprzestępczością wyniosły około 945 miliardów dolarów1. Wśród szkód wyrządzonych atakami na infrastrukturę IT przedsiębiorstw na pierwszy plan wysuwają się koszty przestojów. McAfee szacuje, że wpływ finansowy przestoju na dowolny dział w organizacji wyniósł średnio 590 000 USD. Zabezpieczenie dostępu do Internetu i ochrona zasobów organizacji przed takimi zagrożeniami jak malware, ransomware czy phishing wydają się zatem kluczowe.

Bezpieczeństwo dotyczy także zapewnienia chronionego, odseparowanego od zasobów firmowych połączenia dla gości i klientów biura. Dostarczane przez operatora łącze powinno zapewniać wygodny dostęp do sieci gościnnej, w taki sposób, by w pierwszej kolejności chronić organizację przed włamaniem się do jej zasobów.

Szerzej rozumiane bezpieczeństwo powinno obejmować również ochronę przed przestojami firm, poprzez dostarczenie łączy backupowych i zapewnienie właściwego poziomu dostępności Internetu, czyli SLA, chroniącego firmę przed skutkami awarii.

We współczesnych przedsiębiorstwach ciągłość działania firmy zależy w dużej mierze od stabilności dostępu do Internetu, dlatego tak ważna jest niezawodność dostarczanego przez operatora łącza i jakość usługi gwarantowanej przez odpowiednie zapisy SLA w umowie.

Ile kosztuje przestój związany z brakiem dostępu pracowników do sieci? Uśrednione szacunki różnią się w zależności od kosztu jednej minuty przestoju IT dla przedsiębiorstwa. Dla dużych organizacji mogą one według ostrożnych szacunków Gartnera wynieść 5600 USD za minutę2. Badanie Ponemon Institute3 mówi natomiast o kosztach przestoju szacowanych średnio na prawie 9000 USD za minutę. Na wartość tę składają się m.in. takie składniki jak koszty niewykonanej pracy, koszty związane z utratą kontraktów i niewywiązaniem się ze zobowiązań wobec klientów, straty wizerunkowe i koszty przywrócenia systemów i aplikacji do normalnego działania.

Wygodny, bezprzewodowy dostęp

Pracownicy są coraz bardziej mobilni, a bezprzewodowy dostęp do Internetu stał się w przedsiębiorstwach standardem. Firmy wymagają od dostawców rozwiązań zapewniających bezprzewodowy, szerokopasmowy dostęp do Internetu, pozwalający uzyskiwać połączenie bez względu na to, gdzie na terenie biura znajdzie się urządzenie pracownika. Pracownicy nie muszą być przypisani do jednego, stałego miejsca, przy konkretnym biurku i łatwiej jest stworzyć tymczasowe stanowiska pracy, w tym tzw. hot desk, co staje się coraz bardziej popularne w organizacjach. Jest to szczególnie wygodne wówczas, kiedy organizacja rozwija się i zmiany aranżacji wnętrz są częste.

Uwzględniając potrzeby mniejszych firm, należących do segmentu SMB, należy wskazać również problem utrudnionego zasięgu w każdym miejscu biura. Brak dostępu do Sieci może dotyczyć także firm posiadających sklep z magazynem zewnętrznym. Zaawansowane usługi dostępu do Internetu pozwalają rozwiązać ten problem. W przypadku, gdy użytkownik znajduje się poza zasięgiem sygnału GSM, może on wykonać połączenie poprzez Wi‑Fi.

Szerokie pasmo internetowe

Od lat rosną wymagania przedsiębiorstw dotyczące poziomu transferu i parametrów szybkości dostępu do Internetu. Pisaliśmy we wstępie, że według informacji Eurostatu4 94% przedsiębiorstw w Unii Europejskiej korzysta z szerokopasmowego łącza internetowego. Udział ten jest jeszcze wyższy w przypadku średnich i dużych przedsiębiorstw, gdzie 99% z nich łączy się z Internetem za pośrednictwem łącza szerokopasmowego.

Zarządzanie ruchem

Samo dostarczenie szybkiego i wydajnego łącza internetowego może nie wystarczyć, gdy pozostawimy użytkownikom, gościom i klientom pełną swobodę w wykorzystaniu tych zasobów. Jeżeli bowiem użytkownicy wypełniać będą łącze wykorzystując je np. do generowania strumieni wideo, czyli ruchu nie zawsze mającego bezpośredni związek z procesami biznesowymi, wówczas dostępne pasmo internetowe może się szybko wysycić. W efekcie, dostęp do kluczowych dla firmy aplikacji biznesowych może stać się niewydajny, wpływając negatywnie na komfort pracy oraz wyniki finansowe. Rozwiązaniem tego problemu są odpowiednie polityki ruchu, określające pierwszeństwo wskazanych aplikacji lub użytkowników, co umożliwia nadanie ich aktywności wyższego znaczenia.

Jak spełnić oczekiwania dotyczące dostępu do Internetu w firmie?

Rozwiązaniem, które wybierają firmy jest zwykle zakup odpowiednio skonfigurowanego przez operatora łącza o właściwych parametrach, odpowiadających firmie, a następnie uzupełnienie tej usługi dodatkowymi serwisami, mającymi zagwarantować bezpieczeństwo i łączność bezprzewodową. Nie jest to rozwiązanie optymalne, bo wymaga od organizacji zaangażowania i konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, bez gwarancji spodziewanego efektu w postaci bezpieczeństwa i wysokiej jakości usług. Alternatywą jest wybór propozycji operatora T‑Mobile dostarczającego usługę kompletną, spełniającą wszystkie wymienione powyżej potrzeby przedsiębiorstw.

Decydując się na rozwiązanie tego operatora oprócz szybkiego, szerokopasmowego i bezprzewodowego łącza internetowego użytkownik dostaje w pakiecie także inne usługi. Wśród nich wymienić należy w pierwszej kolejności zapewnienie bezpieczeństwa. Oferowane przez T‑Mobile rozwiązanie obejmuje m.in. Next Generation Firewall wraz z mechanizmem aktualizującym polityki bezpieczeństwa, pozwalające wykrywać aktualne zagrożenia w sieci i skutecznie izolujące urządzenia użytkowników od zagrożeń. Istotnym udogodnieniem tej oferty jest zarządzanie usługą przez operatora, co umożliwia stały nadzór nad siecią i zapewnia niezawodność. Wpisany do umowy wysoki poziom SLA wynika także z gwarantowanego przez operatora łącza zapasowego. Bezprzewodowe routery dostarczane przez T‑Mobile powinny gwarantować szeroki zakres dostępu w praktycznie każdym obszarze biura, bez „martwych stref”, w których brakowałoby zasięgu lub byłby zbyt niskiej jakości, by pracować.

Kolejną zaletą propozycji T‑Mobile są szerokie możliwości konfiguracji urządzeń i ustalenie polityk ruchu, pozwalające przydzielać większe zasoby usługom i aplikacjom kluczowym dla działania firmy. Konfiguracja tych urządzeń może być dopasowana do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa. Funkcje analityczne dostarczanej przez operatora inteligentnej sieci pozwalają też śledzić na bieżąco wykorzystanie łącza m.in. pod kątem poszczególnych aplikacji, rodzajów zastosowań i czasu.

Oferowane przez T‑Mobile rozwiązanie stanowi pierwszy krok do budowy wewnątrzfirmowej sieci szerokopasmowej SD-WAN. Istotną wartość w tym rozwiązaniu wnosi wsparcie ze strony operatora, zapewniające stałą opiekę nad działaniem, jakością pracy sieci oraz szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Wsparcie to pozwala także obniżyć koszty. Firmy nie muszą we własnym zakresie inwestować w rozwój kompetencji IT potrzebnych do zarządzania usługą dostępu do Internetu.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze informacje dotyczące potrzeb współczesnych firm dotyczących dostępu do Internetu w biurze:

 • Wzrasta poziom zagrożeń w cyberprzestrzeni, dlatego tak ważne jest wzmocnienie ochrony przed atakami. Według szacunków McAfee w 2020 roku łączne straty finansowe spowodowane cyberprzestępczością wyniosły około 945 miliardów dolarów
 • Firmy wymagają od dostawców internetu rozwiązań zapewniających bezprzewodowy, szerokopasmowy dostęp, pozwalający uzyskiwać połączenie bez względu na to, gdzie na terenie biura znajdzie się urządzenie pracownika
 • Konieczne są odpowiednie polityki ruchu, określające pierwszeństwo wskazanych aplikacji lub użytkowników, co umożliwia nadanie ich aktywności wyższego znaczenia
 • Rozwiązanie T‑Mobile zapewnia bezpieczeństwo. Obejmuje ono m.in. Next Generation Firewall wraz z mechanizmem aktualizującym polityki bezpieczeństwa, pozwalające wykrywać aktualne zagrożenia w sieci i skutecznie izolujące urządzenia użytkowników od zagrożeń.
 • Istotnym udogodnieniem oferty T‑Mobile jest zarządzanie usługą przez operatora, co umożliwia stały nadzór nad siecią i zapewnia niezawodność oraz szerokie możliwości konfiguracji urządzeń i ustalenie polityk ruchu
 • Oferowane przez T‑Mobile rozwiązanie stanowi pierwszy krok do budowy wewnątrzfirmowej sieci szerokopasmowej SD-WAN

1https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/reports/rp-hidden-costs-of-cybercrime.pdf

2https://blogs.gartner.com/andrew-lerner/2014/07/16/the-cost-of-downtime/

3https://www.vertiv.com/globalassets/documents/reports/2016-cost-of-data-center-outages-11-11_51190_1.pdf

4https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-_enterprises#Access_and_use_of_the_internet

Internet Biznes PRO

Ten artykuł dotyczy produktu

Internet Biznes PRO

Przejdź do produktu

Data publikacji: 17.01.2023

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail