2-5 minut

Czy wiesz, że Data Center Szlachecka B w Warszawie zapewnia jeden z najwyższych poziomów bezpieczeństwa Tier 3 standardu ANSI TIA-942

Centrum Przetwarzania Danych Szlachecka w Warszawie wyróżnia się wysokimi standardami bezpieczeństwa potwierdzonymi przez uzyskane certyfikaty. Zostało ono zaprojektowane w taki sposób, by specjaliści zajmujący się administracją i eksploatacją systemów mogli jak najlepiej realizować swoje zadania.

Nowo oddane do użytku Centrum Przetwarzania Danych Szlachecka B znajduje się w Warszawie i przylega do wcześniej wybudowanego data center. Pierwszy obiekt pod adresem Szlachecka 49 uruchomiony został jeszcze w 2011 roku. Budynek ten wraz z infrastrukturą od początku służył do świadczenia usług teleinformatycznych głównie dla samej grupy T-Mobile, Deutsche Telekom oraz kilku wybranych dużych klientów biznesowych. Obiekt cieszył się dużą popularnością i był wysoko oceniany przez klientów, co skutkowało w 2019 roku podjęciem decyzji o wybudowaniu części Szlachecka B, nowego centrum danych w jego sąsiedztwie. W październiku 2020 roku wmurowano kamień węgielny, a niedawno obiekt ten został uruchomiony. Kompleks budynków przy ul. Szlacheckiej 49 w Warszawie składa się zatem obecnie z dwóch obiektów: Szlachecka A oraz Szlachecka B.

Certyfikacja obiektu

Norma ANSI/TIA 942 American National Standards Institute (ANSI) została zaprojektowana dla rynku amerykańskiego w zakresie technologii telekomunikacyjnych. TIA-942 określa szczegółowe wytyczne dotyczące planowania i budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, takiej jak centra danych. Klasyfikacja Tier służy do określenia stopnia dostępności i niezawodności infrastruktury. Standard ten opisuje zaawansowanie data center według skali czterech poziomów. W standardzie ANSI TIA 942 Tier 1 oznacza obiekt najskromniej wyposażony, natomiast Tier 4 to centrum danych, które cechują najwyższe możliwe standardy techniczne.

Projekt CPD Szlachecka B uznany został za zgodny ze standardem ANSI/TIA 942 na poziomie rated-3 we wszystkich obszarach działania: architektonicznego, mechanicznego, klimatyzacyjnego, wentylacyjnego, energetycznego i telekomunikacyjnego. Wszystkie systemy tego data center wyposażone zostały zgodnie z wymogami standardu w elementy nadmiarowe (redundantne). Każda z instalacji posiada przynajmniej jedno urządzenie rezerwowe, które zastępuje je w przypadku wystąpienia awarii. Dzięki temu możliwe jest także wykonywanie prac modernizacyjnych i konserwacyjnych, w ramach infrastruktury, bez przerw w działaniu systemów.

O wyborze poziomu trzeciego zadecydował bilans kosztów oraz uzyskanych efektów, który dla poziomu 3 wydaje się być optymalny. Warstwa trzecia wyróżnia się tym, iż infrastruktura jest niezależnie zarządzalna, posiada 1 podstawowy i 1 rezerwowy tor zasilania. Obowiązkowa jest redundancja dla całości kluczowej infrastruktury, co w efekcie pozwala uzyskać w okresie rocznym dostępność na poziomie 99,982%. Należy pamiętać, że parametr ten nie jest tożsamy z dostępnością usług, co wymaga spełnienia dodatkowych warunków, zależnych od działania aplikacji. Warto dodać, że wyższą dostępność infrastruktury oraz usług przy poziomie rated-3 dla pojedynczych centrów danych można uzyskać stosując redundancję geograficzną, co także realizowane jest w ramach usług oferowanych przez centra przetwarzania danych T‑Mobile Polska.

Obiekt spełnia także normę europejską EN/PN 50600, która określa wyposażenie i infrastrukturę centrów przetwarzania danych.

Data Center stworzone z myślą o administratorach

Obiekt znajduje się na 2 kondygnacjach zajmując parter oraz drugie piętro. Niezależnie od kondygnacji zapewniana jest taka sama, wysoka nośność stropów. Całkowita powierzchnia wynosi ponad 4300 m2, w tym powierzchnia kolokacyjna (netto) to ponad 1700 m2. Tak duża kubatura obiektu pozwala pomieścić w data center aż 8 komór serwerowych, w tym 4 na parterze i 4 komory na drugim piętrze przeznaczone do kolokacji i hostingu. Spośród nich 5 komór przeznaczonych będzie do świadczenia usług B2B.

Data center zostało zaprojektowane w taki sposób, by stwarzać warunki przyjazne dla osób zajmujących się administrowaniem i eksploatacją systemów teleinformatycznych. Pomieszczenia techniczne na pierwszym piętrze, w tym również pomieszczenia magazynowe, pozwalają w bezpieczny sposób przechowywać powierzony administratorom sprzęt. Znajdują się tam szafy przyłączeniowe skrosowane z komorami serwerów i z infrastrukturą klientów. Routery, urządzenia storage i serwery mogą być konfigurowane wyłącznie w pomieszczeniu technicznym. Przychodzący do centrum danych sprzęt przechodzi procedurę weryfikacji. Dopiero po sprawdzeniu, czy został on poprawnie skonfigurowany i czy współpracuje prawidłowo z pozostałą częścią infrastruktury może być on zamontowany w komorze serwerów.

Obiekt wyposażony został w windę elektryczną o nośności 2000 kg. Do przeładunku służy dok z rampą o wymiarach 2 x 2 m oraz brama segmentowa w strefie dostaw. Za windą znajduje się także pomieszczenie przeznaczone do sezonowania sprzętu. Jest to bardzo funkcjonalne rozwiązanie zapewniające właściwą dbałość o dostarczane do data center urządzenia. W przypadku, gdy na zewnątrz panują nieprzyjazne warunki atmosferyczne, na przykład deszcz lub duży mróz, po bezpośrednim podłączeniu serwera w komorze mogłoby dochodzić podczas jego eksploatacji do wykraplania się wody. Dzięki sezonowaniu możliwe jest uniknięcie sytuacji zagrażających żywotności urządzeń.

Projektanci pomyśleli także o osobach niepełnosprawnych. Budynek przystosowany został dla osób poruszających się na wózkach.

certyfikaty
Kolokacja Serwerów

Ten artykuł dotyczy produktu

Kolokacja Serwerów

Przejdź do produktu
Private Cloud

Ten artykuł dotyczy produktu

Private Cloud

Przejdź do produktu

Data publikacji: 28.02.2022

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail