2-5 minut

Czy warto wybrać backup dla biznesu w chmurze?

Właściwie realizowane procesy backupu są fundamentem ciągłości prowadzenia biznesu i podstawą bezpieczeństwa każdego przedsiębiorstwa. W krytycznych momentach to właśnie poprawne odtworzenie danych z kopii zapasowej lub migawkowej decyduje o „być albo nie być” firmy. Usługa backupu w chmurze ułatwia to zadanie, pozwala tworzyć backup w sposób bezpieczny i przechowywać go poza biurami firmy.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  1. JAK BACKUP W CHMURZE WPŁYWA NA BEZPIECZEŃSTWO PRZECHOWYWANYCH DANYCH?
  2. JAK BACKUP W CHMURZE WPISUJE SIĘ W PLANY AWARYJNE (DISASTER RECOVERY)?
  3. W JAKI SPOSÓB DZIAŁAJĄ USŁUGI BACKUPU W DATA CENTER OPERATORA TELEKOMUNIKACYJNEGO?
  4. JAKA JEST ROLA OPROGRAMOWANIA W PROCESIE TWORZENIA BACKUPU I ODTWARZANIA DANYCH Z BACKUPU W CHMURZE?
  5. JAKĄ ROLĘ ODGRYWA PRĘDKOŚĆ PRZESYŁANIA DANYCH W USŁUGACH BACKUPU W CHMURZE?

Czy dzięki chmurze zwiększa się bezpieczeństwo przechowywania informacji przez przedsiębiorstwo? Przyjrzyjmy się, co wnosi chmura do procesu tworzenia kopii i odzyskiwania z niej danych po awarii.

Backup w planie Disaster Recovery

Na rozwiązania do backupu należy spojrzeć w kontekście Planu Awaryjnego, który ma na celu nie tylko stworzenie kopii danych i systemów na wypadek katastrofy, ale także możliwie jak najszybsze ich odzyskanie. Ważną częścią planów Disaster Recovery jest zagwarantowanie redundancji. Plan awaryjny powinien zapewniać możliwie jak najkrótszy czas niedostępności spowodowanej zdarzeniami technicznymi lub naturalnymi, takimi jak pożar czy powódź. Dlatego w tych planach warto uwzględnić składowanie kopii i odtwarzanie backupu z chmury oraz przepustowość sieci dostosowaną do tych potrzeb. Zastanawiając się nad potrzebą użycia chmury do celów backupu należy wspomnieć o regule 3-2-1, która określa sposób tworzenia i przechowywania kopii zapasowych i nakazuje przechowywanie przynajmniej jednej kopii poza siedzibą firmy. Backup w chmurze idealnie wpisuje się w tę regułę. Chmura gwarantuje nie tylko lokalizację, która znajduje się poza terenem firmy potencjalnie zagrożonym katastrofami, np. powodzią, ale sama w sobie posiada dodatkowe cechy podnoszące bezpieczeństwo. Odpowiadając na pytanie w tytule artykułu należy zatem stwierdzić, że zdecydowanie warto wybrać backup dla biznesu w chmurze, w zewnętrznym Data Center.

Usługi backupu w Data Center

W ramach usług Data Center oferuje zazwyczaj archiwizację danych, backup oraz przechowywanie danych na storage’u zewnętrznym. Wsparcie w przechowywaniu kopii firmowej może zapewnić operator telekomunikacyjny. Usługi tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych serwerów fizycznych lub maszyn wirtualnych zapewnia m.in. T-Mobile w ramach kompleksowej oferty Data Center. Świadczy on usługi odzyskiwania danych w zdalnych lokalizacjach po bardzo szybkich światłowodowych łączach. Korzystanie z tego typu backupu pomaga zautomatyzować proces tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, jak również zarządzania kopiami zapasowymi. W przypadku data Center T-Mobile stosowane jest rozwiązanie backupu oparte na oprogramowaniu CommVault i Veritas NetBackup klasy Enterprise gwarantujące skuteczność i stabilność procesów tworzenia kopii zapasowych oraz odtwarzania danych. Wyróżnikiem oprogramowania jest jego wszechstronność. Składa się z modułów gotowych do pracy zarówno w środowiskach fizycznych, jak i zwirtualizowanych. Kopią bezpieczeństwa można objąć zatem środowisko lokalne i chmurowe, serwery fizyczne, maszyny wirtualne, aplikacje i bazy danych oraz inne elementy infrastruktury. Stosowane w centrum danych T-Mobile rozwiązanie, obok podstawowych zastosowań, takich jak, tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie danych czy ich replikacja, pozwala także na wykorzystanie bardzo szybkich kopii migawkowych systemów, które można następnie odtworzyć wracając do ustawień i stanu systemu zapisanych w tych kopiach.

Szybkość odtwarzania danych z backupu

Jak już wcześniej wspomnieliśmy w usłudze backupu ważne jest jak najszybsze odtworzenie danych po awarii. W data center operatora telekomunikacyjnego dostęp do tych danych odbywa się z wykorzystaniem wydajnych łączy światłowodowych. Dedykowana, szerokopasmowa transmisja pomiędzy ośrodkami Data Center pozwala uzyskać właściwą reakcję w sytuacjach awaryjnych i błyskawicznie przywracać sprawność usług klienta w nowej, zapasowej lokalizacji. Operatorzy telekomunikacyjni posiadając odpowiedni zapas przepustowości łączy gwarantują także wysoką prędkość przesyłania w ramach odseparowanej sieci Data Center Interconnect. Najwydajniejszym obecnie rozwiązaniem jest oferowana przez operatora T-Mobile Lambda. Takie łącze dedykowane typu punkt – punkt pozwoli także ograniczyć koszty usług dla klienta. Klient ponosi jedynie wydatki abonamentowe i dlatego nie musi martwić się o koszty budowy infrastruktury. Do wyceny oraz uruchomienia usługi wykorzystywany jest rozmiar danych chronionych na platformie backupowej. Operator zapewnia również możliwość zwiększania rozmiaru kopii zapasowych, a rozliczenie odbywa się na podstawie wykorzystywanych zasobów.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze argumenty przemawiające za tym, by wybrać backup dla biznesu w chmurze:

  • Na backup należy spojrzeć w kontekście Planu Awaryjnego. W planach awaryjnych warto uwzględnić składowanie kopii i odtwarzanie backupu z chmury.
  • Chmura gwarantuje lokalizację, która znajduje się poza terenem firmy potencjalnie zagrożonym katastrofami, np. powodzią, co doskonale pozwala dostosować backup do reguły 3-2-1.
  • Usługi tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych serwerów fizycznych lub maszyn wirtualnych zapewnia m.in. T-Mobile w ramach kompleksowej oferty Data Center. Stosowane w centrum danych T-Mobile rozwiązanie, obok podstawowych zastosowań, takich jak, tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie danych czy ich replikacja, pozwala także na wykorzystanie bardzo szybkich kopii migawkowych systemów, które można następnie odtworzyć wracając do ustawień i zapisanego w tych kopiach stanu systemu.
  • W data center operatora telekomunikacyjnego dostęp do danych odbywa się z wykorzystaniem łączy światłowodowych. Posiadając odpowiedni zapas przepustowości łączy operatorzy telekomunikacyjni gwarantują wysoką prędkość przesyłu. Najwydajniejszym obecnie rozwiązaniem jest oferowana przez operatora T-Mobile Lambda.
Transmisja danych

Ten artykuł dotyczy produktu

Transmisja danych

Przejdź do produktu
Czym jest backup danych?

Ten artykuł dotyczy produktu

Czym jest backup danych?

Przejdź do produktu

Data publikacji: 14.04.2020

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail