4-7 minut

Czy można prowadzić placówkę bankową z domu?

Elastyczność w biznesie z każdym rokiem zyskuje na znaczeniu. W ciągu ostatnich 12 lat, spośród firm z listy Fortune 1000 z największym przychodem, zniknęło 70 procent przedsiębiorstw, bo nie potrafiły przystosować się do zmian na rynku. Co dla biznesu i technologii oznacza obecnie elastyczność? Na pytanie to odpowiemy w tym artykule opisując możliwość rozbudowy sieci punktów bankowych o placówki dostępne przez sieć, w oparciu o bezpieczne i elastyczne rozwiązania SD-WAN.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:
 1. W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIĆ ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU W PRZYPADKU SIECI BANKOWYCH?
 2. NA CZYM POLEGA ROZWIĄZANIE DEFINIOWANE PROGRAMOWO?
 3. JAKIE SĄ ZALETY ADMINISTROWANIA SIECIĄ OPARTĄ O SD-WAN?
 4. JAK ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO DZIĘKI TECHNOLOGII SD-WAN?
 5. W JAKI SPOSÓB UMOŻLIWIĆ BEZPIECZNY DOSTĘP DO CHMURY PRACOWNIKOM ODDZIAŁÓW WE WSZYSTKICH LOKALIZACJACH?

Zdolność przystosowania się organizacji do zachodzących w jej otoczeniu zmian i wykorzystanie pojawiających się innowacji do potrzeb obsługi klienta decyduje o utrzymaniu się na rynku. Transformację w biznesie wymuszają zazwyczaj zmiany w technologii, ale mechanizm ten działa także w drugą stronę. Internet stał się we współczesnym świecie wszechobecny. Większość naszej aktywności gospodarczej przeniesiona została do sieci. Przykładem są e-zakupy, praca zdalna, zdalne nauczanie, telemedycyna, a także bankowość. Dlatego też, biznes potrzebuje jeszcze bardziej bezpiecznych i elastycznych rozwiązań działających w Internecie. Rozwój technologii 5G, integracja i przenoszenie systemów do chmury wraz z rozwiązaniami software defined, oferowanymi przez T-Mobile są istotną opcją rozwoju, także w przypadku usług bankowych.

Przyspieszenie zmian w stosowanej przez biznes technologii nastąpiło w dużej mierze pod wpływem wydarzeń związanych z pandemią. W rezultacie, szczególnie na znaczeniu zyskała konieczność dostępności usług poprzez sieć w każdym miejscu i o każdym czasie.

Jak banki mogą odpowiadać na konieczność lepszej dostępności do usług i zapewnienia większej wygody użytkowników?

Ograniczona elastyczność struktury lokalizacji placówek bankowych i ich typów dotyczy między innymi bankomatów, punktów agencyjnych i własnych oddziałów. Istotnym obciążeniem dla rozwoju może być trudna do modyfikacji, często niezmieniona od 20 lat struktura geograficzna sieci bankowej, obejmująca Centralę wraz z Data Center oraz oddziały banku. Wiele modyfikacji w sposobie funkcjonowania organizacji wprowadziła technologia chmury. Ostatnie regulacje w tym zakresie pozwalają coraz więcej zasobów, także instytucjom finansowym, przenosić do środowiska cloud. Także nowe regulacje w zakresie Open Bankingu zapewniają bankom możliwość szerszego korzystania z chmury publicznej lub hybrydowej1. Dostęp do tych zasobów musi być jednak nie tylko elastyczny, ale także w pełni bezpieczny. Rozważając potencjalne możliwości rozbudowy sieci bankowych należy zawsze brać pod uwagę ochronę informacji zarówno instytucji finansowych, jak i ich klientów. W przypadku banków aspekt ten jest zawsze najważniejszy.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa zapewniany w każdej lokalizacji wymaga kosztowych inwestycji w sieć prywatną, czyli tunel, przez który płynie ruch pomiędzy nadawcą i odbiorcą za pośrednictwem sieci publicznej. Rozważając uelastycznienie struktury geograficznej oddziałów banku poprzez stworzenie prowadzonych z domu placówek należy wziąć pod uwagę następujące aspekty:

 • Politykę bezpieczeństwa opartą o Zero Trust Access, w której każdy z użytkowników musi być traktowany jednakowo i udowodnić, że rzeczywiście ma prawo dostępu do danych i wykonywania określonych działań w systemie.
 • Bezpośredni dostęp do zasobów chmury przez pracownika banku z każdej lokalizacji
 • Możliwość wykorzystania wielodostępu Zero Touch Provisioning, narzędzia do zautomatyzowanego i scentralizowanego zarządzania usługami telekomunikacyjnymi
 • Architekturę Full Mesh, w której jednostki biznesowe łączą się bezpośrednio, dynamicznie z jak największą liczbą innych jednostek i efektywnie wymieniają dane

Rozwiązania definiowane programowo

Odpowiedzią na te wymagania i wyzwania związane głównie z zapewnieniem ochrony danych jest technologia sieci definiowanych za pomocą oprogramowania (ang. software defined), a w szczególności SD-WAN. Pozwala ona prowadzić restrykcyjną, zestandaryzowaną politykę bezpieczeństwa, taką samą w każdym z elementów sieci, zarówno w centrali, jak i w poszczególnych oddziałach.  Zapewnia także bezpośredni dostęp do zasobów chmurowych (prywatnych i publicznych), co ułatwia tworzenie typowych dla instytucji finansowych rozwiązań hybrydowych. Przewagą technologii SD-WAN jest elastyczność, z jaką możliwe jest integrowanie danych i systemów dostępnych w różnych zasobach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja wymaga od technologii telekomunikacyjnej stosowania różnych wariantów technicznych i natychmiastowego podłączenia wybranej lokalizacji w oparciu o już istniejące możliwości. W DNA rozwiązania SD-WAN wpisana jest elastyczność zarówno w zakresie administrowania już istniejącymi lokalizacjami, jak i przy dodawaniu nowych placówek. SD-WAN umożliwia również implementację zmian sieci z wykorzystaniem wielu technologii dostępowych. W zależności od dostępności rodzajów połączeń, takich jak: Internet przewodowy, LTE, MPLS, łącza satelitarne, a w przyszłości 5G – technologia daje organizacji możliwość wyboru najbardziej dogodnej opcji. Stworzona w ten sposób infrastruktura może być zarządzania w centralnym punkcie sieci. SD-WAN pozwala na jednoczesne zaimplementowanie zmian w konfiguracji sieci i politykach bezpieczeństwa natychmiastowo, we wszystkich lokalizacjach. Podejście Full Mesh do architektury umożliwia płynną komunikację „każdego z każdym”, co dotyczy nie tylko klientów, ale także pracowników organizacji. W przypadku SD-WAN administracja realizowana jest z centralnej platformy, co znacznie upraszcza i uelastycznia procesy zarządzania. Przez cały czas sieć monitorowana jest przez zespół inżynierów, którzy mają dostęp do analizy parametrów jakościowych i wydajnościowych sieci.

Bezpieczny i funkcjonalny „bank z domu”

Czy zatem koncepcja „banku z domu” jest obecnie możliwa do realizacji? Dostępna technologia rzeczywiście daje takie możliwości. Bank może potencjalnie stworzyć bezpieczną i w pełni funkcjonalną placówkę zlokalizowaną fizycznie w domu pracownika lub franczyzobiorcy. Dzięki funkcjonalności SD-WAN użytkownicy w tych placówkach mogą korzystać ze wszystkich danych, mogą między innymi w bezpośredni i bezpieczny sposób sięgać do informacji zlokalizowanych w chmurze.

Przed implementacją tej koncepcji bank musi jednak dokonać oceny możliwości technologicznych pod względem kontroli dostępu do informacji i bezpieczeństwa w swojej organizacji. W każdym przypadku konieczne jest zweryfikowanie, czy takie rozwiązanie wpisuje się w strategię banku i czy stosowane połącznie  jest bezpieczne.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze informacje dotyczące budowy sieci oddziałów w oparciu o technologię SD-WAN:

 • Niska elastyczność struktury lokalizacji placówek bankowych i ich typów, między innymi bankomatów, punktów agencyjnych i własnych oddziałów jest ważnym ograniczeniem rozwoju instytucji finansowych.
 • Najnowsze regulacje prawne pozwalają coraz więcej zasobów przenosić do środowiska cloud i korzystać z chmury publicznej lub hybrydowej.
 • SD-WAN umożliwia prowadzenie restrykcyjnej, zestandaryzowanej polityki bezpieczeństwa, takiej samej w każdym z elementów sieci, zarówno w centrali, jak i w poszczególnych oddziałach.
 • SD-WAN zapewnia implementację zmian sieci z wykorzystaniem wielu technologii dostępowych. Możliwe jest użycie Internetu przewodowego, LTE, MPLS, łącza satelitarnego, a w przyszłości 5G.
 • Podejście Full Mesh do architektury umożliwia płynną komunikację „każdego z każdym”, co dotyczy nie tylko klientów, ale także pracowników organizacji.
 • SD-WAN zapewnia administrację z centralnej platformy, co znacznie upraszcza i uelastycznia procesy zarządzania. Przez cały czas sieć monitorowana jest przez zespół inżynierów, którzy mają dostęp do analizy parametrów jakościowych i wydajnościowych sieci.
 • Przed implementacją koncepcji sieci placówek prowadzonych z domu, bank musi dokonać oceny możliwości technologicznych pod względem kontroli dostępu do informacji i bezpieczeństwa w swojej organizacji.

1 Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_UKNF_Chmura_Obliczeniowa_68669.pdf

SD-WAN

Ten artykuł dotyczy produktu

SD-WAN

Przejdź do produktu

Data publikacji: 30.08.2021

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail