4-7 minut

Co zyskały polskie miasta na smart-inwestycjach?

Istotne (zwłaszcza w dobie szalejącej inflacji i kryzysu energetycznego) oszczędności dla miejskiego budżetu, poprawa jakości zarządzania miastem oraz zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców — wszystkie te trzy cele okazują się do pogodzenia i jednoczesnego osiągnięcia dzięki wdrożeniu rozwiązań smart-city. Znana dotychczas z literatury lub doniesień z odległych, europejskich lub azjatyckich metropolii idea stała się już praktyką w wielu polskich ośrodkach, przynosząc fantastyczne rezultaty.

CZEGO SIĘ DOWIESZ Z TEGO ARTYKUŁU:

 

  1. JAK ROZWIĄZANIA SMART-CITY POMAGAJĄ ZNALEŹĆ MIEJSCE PARKINGOWE WE WROCŁAWIU?
  2. DLACZEGO W KOSZALINIE RACHUNKI ZA CIEPŁO I PRĄD ZMALAŁY O KILKADZIESIĄT PROCENT?
  3. W JAKI SPOSÓB IDEA SMART-CITY ZOSTAŁA WDROŻONA W ZAKOPANEM I WAŁBRZYCHU?
  4. JAK INNOWACYJNE TECHNOLOGIE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE W POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKACH W CAŁYM KRAJU?

W maju 2020 roku T-Mobile uruchomiło na terenie całego kraju sieć Narrowband-IoT w bezpiecznym licencjonowanym paśmie LTE 800 MHz. Technologia ta dedykowana jest przede wszystkim dla systemów smart city oraz Internetu rzeczy (IoT). Jej najważniejszą cechą jest energooszczędność, pozwalająca działać urządzeniom zasilanym bateryjnie przez długi czas, nawet do kilku lat. Umożliwia ona optymalizację procesów zarządzania, a w efekcie redukcję kosztów w spółkach miejskich zajmujących się dystrybucją energii oraz zarządzaniem transportem1. W artykule przedstawimy przykłady miast, które w kluczowych dla swojego funkcjonowania obszarach wykorzystują już inteligentne rozwiązania, dając doskonały przykład innym samorządom.

Dzięki technologii smart we Wrocławiu łatwiej zaparkujesz…

Jednym z przykładów implementacji idei smart-city w Polsce jest system detekcji zajętości miejsc parkingowych we Wrocławiu, przeznaczony przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla autokarów turystycznych.

„System detekcji miejsc postojowych wdrożony został przez miasto wspólnie z firmą T‑Mobile. Jest to innowacyjne rozwiązanie dzięki któremu mieszkańcy otrzymują aktualne informacje dotyczące dostępności miejsc postojowych” tłumaczy Robert Bednarski, Dyrektor ds. SmartCity w Wydziale Promocji Miasta i Turystyki, Urząd Miejski Wrocławia.

Dzięki innowacyjnej technologii, w stolicy Dolnego Śląska udało się już wyraźnie skrócić czas, jaki kierowcy spędzają na poszukiwaniu wolnych miejsc (średnio w Polsce poświęcamy temu „zajęciu” do 10 minut), zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza oraz ryzyko, że mieszkańcy nie będą przestrzegać przepisów dotyczących parkowania. Dodatkowo – jak wszystkie rozwiązania smart – system detekcji zajętości miejsc parkingowych pozwala nie tylko na rozwiązanie bieżącego problemu, ale również podjęcie długofalowych działań, na trwałe poprawiających funkcjonowanie miasta. Stałe monitorowanie zajętości parkingów umożliwił władzom Wrocławia szczegółowo poznać zachowania kierowców, natężenie ruchu i dostosować politykę publiczną – chociażby w obszarze infrastruktury czy urbanistyki – do zmieniających się okoliczności2.

W ramach rozwiązania od T‑Mobile została wdrożona aplikacja gromadząca informacje na temat zajętości miejsc z różnych czujników w stolicy Dolnego Śląska. Zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogą uzyskać informacje na temat dostępności miejsc parkingowych za pomocą swojego urządzenia mobilnego, a także uiszczać płatności.

… a w Koszalinie oszczędzisz na rachunkach za ciepło i prąd!

Jednym z najbardziej efektywnych rozwiązań „smart” jest możliwość opomiarowania węzłów ciepłowniczych, elektrycznych i wodociągowych, realizowania we współpracy T‑Mobile i spółki Energia-Oświetlenie. Pomaga to zarówno na bieżąco monitorować zużycie mediów, jak i identyfikować potencjalne awarie w czasie rzeczywistym. Co ważne, systemy oferowane przez największych operatorów telekomunikacyjnych w zakresie inteligentnego zarządzania posiadają najnowsze zabezpieczenia, zapewniające ochronę sygnalizacji oraz uwierzytelnianie archiwizację i szyfrowanie danych.

O tym, że smart-city jest po prostu tańsze w utrzymaniu, przekonują się codziennie mieszkańcy Koszalina. W pierwszej kolejności Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie opomiarowała węzły ciepłownicze – dało to kilkanaście procent oszczędności oraz wiedzę o ewentualnych awariach w czasie rzeczywistym. Władze miasta we współpracy z Energa-Oświetlenie sp. z o.o. zdecydowały się na wymianę żarówek oświetlających miejską przestrzeń publiczną na ledowe, co z marszu zmniejszyło wysokość rachunków na energię elektryczną o ponad połowę.

Poza mniejszymi kosztami, wykorzystanie innowacyjnych technologii monitorowania mediów pozwoliło również uszczelnić cały system i wyraźnie zredukować liczbę nielegalnych poborów. System pokazuje bowiem wszystkie nietypowe zjawiska występujące na całej długości sieci i na przyłączach. Dzięki temu miejskie spółki odpowiadające za dostarczanie ciepła, wody czy prądu mogą być pewne, że trafiają one do właściwych odbiorców końcowych.

Zakopane i Wałbrzych też z rozwiązaniami smart

Na drugim końcu Polski miasta również nie pozostają w tyle w implementacji inteligentnych rozwiązań. Doskonałym przykładem jest w tym kontekście system zdalnego odczytu liczników ciepła w Geotermii Podhalańskiej w Zakopanem. Wdrożone rozwiązania pozwalają na błyskawiczne wykrywanie awarii dzięki modułom IoT zamontowanych w licznikach i węzłach ciepłowniczych oraz bezbłędne odczytywanie mediów przez sieć mobilną Narrowband-IoT. Z kolei w Wałbrzychu, dzięki wprowadzeniu technologii internetu rzeczy, Miejski Zakład Usług Komunalnych zoptymalizował transport i ograniczył emisję spalin oraz w czasie rzeczywistym otrzymywał informacje o zagrożeniach pożarowych
w kontenerach na odpady.

Zdalne odczytywanie poziomu zapełnienia pojemników wyraźnie obniżyło wydatki na logistykę – czujniki zapełnienia pojemników pozwoliły na bezpośrednie oszczędności (do 40 proc.) paliwa i ogólnych kosztów wywożenia odpadów. Były one łatwe w montażu i wymagały minimalnej konserwacji, dzięki czemu pracownicy wałbrzyskiego MZUK nie musieli wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Czujniki pozwoliły unikać przepełnienia pojemników, zapobiegały zanieczyszczeniu środowiska oraz utracie wartości materiałów do recyklingu, a także ograniczyły emisję dwutlenku węgla i hałasu3.

Bądźmy smart także na poziomie mikro

Choć zazwyczaj w kontekście rozwiązań smart-city akcept kładziony jest na skalę makro, obejmującą powierzchnię całego miasta, znajdują one również zastosowanie w pojedynczych budynkach użyteczności publicznej – szkołach, szpitalach, bibliotekach, urzędach. Poza opisanymi już wcześniej korzyściami, jak bieżący monitoring i możliwość szybkiego zlokalizowania awarii, posiadają one również funkcję porównawczą.

„Przykładowo, dzięki zainstalowaniu inteligentnych systemów na głównych węzłach w dwóch obiektach o podobnych parametrach (kubaturze, charakterystyce energetycznej budynku,, liczbie użytkowników etc.) możemy określić różnice w zużyciu poszczególnych mediów – wody, ciepła, gazu, w funkcji czasu. W efekcie osoby zarządzające daną placówką nie tylko otrzymują szczegółowe informacje na temat części składowych swoich rachunków, ale również mogą podjąć kroki w celu ograniczenia zużycia, a często i nieracjonalnego wykorzystania, tak kosztownych dziś mediów”podkreśla ekspert T-Mobile, Robert Solnica.

Ekspert T‑Mobile dodaje, że decyzja o dołączeniu do rozrastającej się z każdym miesiącem grupy smart-budynków nie wiąże się z zakłóceniem bieżącego funkcjonowania danego obiektu. Od podpisania umowy do uruchomienia innowacyjnego systemu potrzeby jest zazwyczaj miesiąc, a korzyści widoczne są natychmiast.

Zarówno dla miast, jak i poszczególnych spółek czy instytucji inwestujących w smart-rozwiązania istotny jest także czynnik wizerunkowy. Polacy coraz większą uwagę przywiązują do kwestii ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami. Obok ceny to właśnie te parametry decydują o wyborze danego dostawcy. Korzystając z kompleksowych i gotowych rozwiązań oferowanych przez największe firmy telekomunikacyjne, zarówno gospodarze miast, jak i przedsiębiorstwa miejskie czy zarządcy obiektów mogą stać się współtwórcami globalnego procesu promowania innowacyjnych i przyjaznych środowisku rozwiązań.

 

Przeczytaj także: Bycie smart staje się dziś konieczności.

 

1https://biznes.t-mobile.pl/pl/produkty-i-uslugi/iot-smart-city-i-big-data/internet-rzeczy-iot

2https://biznes.t-mobile.pl/upload/ulotka/INTELIGENTNE-PARKOWANIE

3https://biznes.t-mobile.pl/upload/ulotka/INTELIGENTNA-GOSPODARKA-ODPADAMI

Inteligentne miasto

Ten artykuł dotyczy produktu

Inteligentne miasto

Przejdź do produktu

Data publikacji: 30.01.2023

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail