6-9 minut

Chmura hybrydowa w biznesie – tylko możliwość, czy już konieczność?

Elastyczność, skalowalność, dostępność – to przede wszystkim te atrybuty migracji do chmury stanowią główną przyczynę rosnącego zainteresowania tym rozwiązaniem nie tylko wśród największych marek, ale też małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Już co czwarta firma nad Wisłą deklaruje przechowywanie przynajmniej części swoich danych w chmurze, a ich liczba z każdym rokiem wzrasta w tempie geometrycznym. Trend rynkowy jest więc oczywisty, w związku z czym T‑Mobile kontynuuje rozbudowę w Polsce sieci własnych, innowacyjnych centrów danych — Next Generation Hybrid Data Center.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:
 1. JAKA JEST DYNAMIKA WZROSTU ZAINTERESOWANIA POLSKIEGO BIZNESU ROZWIĄZANIAMI CHMUROWYMI?
 2. JAKIE SĄ GŁÓWNE OBAWY I WĄTPLIWOŚCI POLSKICH FIRM – ORAZ ODPOWIEDZI EKSPERTÓW JE ROZWIEWAJĄCYCH?
 3. JAKIE KORZYŚCI NIESIE ZA SOBĄ WYKORZYSTANIE CHMURY HYBRYDOWEJ?
 4. POTRZEBY JAKICH FIRM NAJLEPIEJ ZASPOKAJAJĄ ROZWIĄZANIA T‑Mobile W RAMACH NEXT GENERATION HYBRID DATA CENTER?

W 2021 roku wartość rynku chmury w Polsce rosła w tempie przekraczającym 30 proc. rok do roku, a pod koniec 2022 roku osiągnie 3 mld zł1. Według oficjalnych statystyk już co czwarta firma w Polsce deklaruje korzystanie z chmury — i choć jest to wynik poniżej średniej UE, niewyróżniający naszego kraju w regionie środkowoeuropejskim, to na uwagę zasługuje dynamika wzrostu. Dwa lata temu do wykorzystania z chmury w kraju przyznawała się zaledwie jedna na dziesięć firm, a więc postęp w tym zakresie jest jednym z rekordowych na całym kontynencie.

Korzyści płynące z rozwiązań chmurowych

Pomimo rynkowych trendów i już niemal powszechnej świadomości wśród przedsiębiorców, że rozwiązania chmurowe generują określone korzyści i przewagi konkurencyjne, to wiele firm wciąż wstrzymuje się z decyzją o, przynajmniej częściowym, oparciu swej działalności o cloud computing. Lista obaw pozostaje właściwie niezmienna: kwestie bezpieczeństwa, ryzyko zmarnowania środków zainwestowanych we własne działy IT, ukrytych kosztów chmury czy ewentualnych problemów z migracją danych i kompatybilnością obu rozwiązań2.
Każda z tych wątpliwości z łatwością może być jednak rozwiana:

1. Bezpieczeństwo

Operatorzy już od dłuższego czaru aktywnie rozwijają swoja ofertę wykraczającą poza typowe usługi telekomunikacyjne. Obejmuje ona dziś m.in. tworzenie bądź rozbudowę infrastruktury centrów danych świadczących usługi kolokacyjne i chmurowe, a wiodącą rolę w tym zakresie, zarówno nad Wisłą, jak i w całej Europie, odgrywa Deutsche Telekom Europe3.
Obiekty posiadają najwyższej klasy systemy bezpieczeństwa, sprzęt oraz personel go obsługujący. Dzięki temu mogą świadczyć pełny, kompleksowy zakres profesjonalnych usług chmurowych związanych z bezpiecznym przechowywaniem bądź udostępnianym danych. Praktycznym sposobem na wykorzystanie ich potencjału jest infrastruktura Next Generation Hybrid Data Center, pozwalająca biznesowi na łatwe rozszerzenie możliwości środowisk chmury prywatnej (lub po prostu własnego Data Center) działających w centrach danych Deutsche Telekom w Europie z usługami publicznej chmury obliczeniowej.
W dobie rosnącej presji ze strony cyberprzestępców, możliwość ochrony biznesu za pomocą infrastruktury najbardziej odpornych na cyfrowe ataki firm telekomunikacyjnych staje się głównym argumentem przemawiającym za jak najszybszym wykorzystaniem potencjału chmury.
Rozwiązania takie jak Next Generation Hybrid Data Center umożliwiają również kompleksowy monitoring i zapewnienie widoczności funkcjonowania całego środowiska hybrydowego, a także zapewniają zgodność z regulacjami i politykami bezpieczeństwa w myśl zasad „Secure from day 1” oraz „Compliant from day 1”.

2. Wcześniejsze wydatki firm na IT nie pójdą na marne

Każdy system i sprzęt z czasem wymaga naprawy bądź wymiany. Decyzja o skorzystaniu z rozwiązań chmurowych nie musi być podejmowana natychmiastowo, lecz wpisana w długofalową strategię i skorelowana z procesem amortyzacji infrastruktury IT danej firmy. Dodatkowo chmura może być traktowana jako dodatkowe źródło gromadzenia wybranych danych, bezcenne w razie jakiejkolwiek awarii własnych systemów.
Warto zaznaczyć, że jeżeli dana firma w przeszłości inwestowała w IT, oznacza to, że jest świadoma roli stałego rozwoju technologicznego w budowaniu i utrzymywaniu swej pozycji rynkowej. Dlatego to właśnie w tym segmencie obserwowany jest skokowy wzrost liczby podmiotów decydujących się na migrację do chmury i traktujących to działanie jako kolejny krok wzmacniający potencjał całej organizacji.

3. Przejrzystość i niezmienność kosztów

Główną zaletą rozwiązań oferowanych przez wiodącego operatora telekomunikacyjnego jest transparentność kosztów korzystania z chmury, opartych na systemie abonamentowym. Mówiąc wprost: płacimy z góry ustaloną sumę za dokładnie opisane w umowie usługi. Na wysokość opłaty w żadnym stopniu nie wpływa ilość wysyłanych bądź pobieranych z chmury danych, dzięki czemu dana firma może w maksymalnym stopniu, nieustannie korzystać z tej technologii w swym bieżącym funkcjonowaniu.

4. Migracja do chmury pod okiem specjalistów

Eksperci, informatycy i inżynierowie obsługujący infrastrukturę centrów danych wspierają każde przedsiębiorstwo w kolejnych etapach przenoszenia całości lub części danych do chmury, a współpraca każdorazowo ma charakter partnerski, ściśle dopasowany do oczekiwań i potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.

Z doświadczenia T‑Mobile wynika, że właściwie każda firma, która w jakimś stopniu skorzystała z usług chmurowych, z czasem decyduje się nie tylko na kontynuowanie współpracy, ale i poszerzenie jej zakresu. Biznes dostrzega bowiem oczywiste profity cloud computing: elastyczność rozwiązań chmurowych, możliwość korzystania z najwyższej klasy technologii i innowacyjnych systemów, dostęp do rozbudowanego know-how operatorów komunikacyjnych i ich infrastruktury sieciowej. Istotną rolę odgrywa również oszczędność – pieniędzy, czasu i, kolokwialnie rzecz ujmując, nerwów – związanych z samodzielną obsługą IT.

Nie należy zapomnieć również o innym, kluczowym aspekcie – w kontekście permanentnego deficytu specjalistów na rynku pracy bądź olbrzymich kosztów związanych z ich zatrudnieniem, korzystanie z rozwiązań chmurowych pozwala na dostęp do ich wiedzy oraz pracy w ramach jednej, całościowej opłaty abonamentowej, co przekłada się wprost na finansowe korzyści dla budżetu całego przedsiębiorstwa.

Publiczna, prywatna czy może hybrydowa?

Dla firm, które decydują się na skorzystanie z rozwiązania chmurowego, pozostaje do rozwiązania jeszcze jedna kwestia – jaki jego wariant uznać za optymalny i najbardziej odpowiadający potrzebom strategii biznesowej? Odpowiedź nie zawsze jest oczywista, gdyż zarówno chmura prywatna, jak i publiczna posiadają szereg udogodnień, odnoszących się jednak do odmiennych aspektów funkcjonowania danej organizacji.

Coraz częściej firmy decydują się na swoiste, salomonowe rozwiązanie, czyli chmurę hybrydową. Dzięki niemu mogą one połączyć najlepsze w swojej klasie usługi chmurowe i funkcjonalność oferowaną przez różnych dostawców usług przetwarzania w chmurze, wybrać optymalne środowisko przetwarzania danych pod kątem dowolnych obciążeń, a także swobodnie przenosić obciążenia pomiędzy chmurą publiczną i prywatną w miarę zmieniającego się zapotrzebowania4.

Lista korzyści z takiego wyboru jest długa:

 • możliwość pozostawienia krytycznych obciążeń w ramach istniejących środowisk wykorzystujących infrastrukturę centrów danych operatora komunikacyjnego przy zachowaniu swobody integracji oraz używania usług chmurowych;
 • uproszczenie i centralizacja zarządzania całym środowiskiem hybrydowym w ramach jednego kokpitu;
 • łatwość rozwoju środowiska na podstawie nowych usługi w chmurze prywatnej i publicznej, a także w ramach infrastruktury centrów danych;
 • dostęp do kompleksowych usług chmurowych oparty o przejrzyste i stałe opłaty abonamentowe bądź subskrypcyjne, dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta biznesowego;

Przykładem takiego rozwiązania jest T‑Mobile Next Generation Hybrid Data Center, bazujący na rozwiązaniu Azure ARC. Po instalacji agenta ARC zasoby lokalne stają się widocznie w Microsoft Azure i można na nie oddziaływać usługami chmurowymi np. elementami automatyzacji, polityk bezpieczeństwa. Cały system oparty jest na innowacyjnych Data Center zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Uniwersalność rozwiązań hybrydowych

Chmura hybrydowa cechuje się na tyle wysoką elastycznością i szeroką dostępnością, że z jej atrybutów korzystać mogą firmy z każdego segmentu gospodarki, niezależnie od swej wielkości. Jednocześnie stwarza ona równe szanse rozwojowe dla każdego podmiotu włączonego w jej system.

I tak rozwiązania takie jak Next Generation Hybrid Data Center mogą być atrakcyjne dla każdego przedsiębiorstwa czy organizacji, niezależnie od ich wielkości czy branży. W pierwszej kolejności mowa o instytucjach publicznych i finansowych, potrzebujących dedykowanej infrastruktury lub gwarancji przechowywania danych w Polsce. Usługa cieszy się także zainteresowaniem szeroko pojętego sektora e-commerce bądź producentów aplikacji, balansujących dzięki niej okresową nadwyżkę lub deficyt zasobów obliczeniowych. To także oferta dla tych wszystkich podmiotów koncentrujących się na analizie i przetwarzaniu danych,, które potrzebują transformacji wytwarzania oprogramowania, jego optymalizacji bądź zamknięcia w on-premises.

Przyjęcie strategii chmury hybrydowej zapewnia firmom niesamowitą elastyczność, jednocześnie umożliwiając maksymalizację inwestycji w technologie. Dzięki wykorzystaniu zarówno lokalnych, jak i zdalnych usług w chmurze można kontrolować koszty, zwiększać bezpieczeństwo i poprawiać wydajność.

Podsumowanie

Przypomnijmy, w jaki sposób firmy mogą wykorzystać rosnący potencjał chmury hybrydowej:

 • W 2021 roku wartość rynku chmury w Polsce rosła w tempie przekraczającym 30 proc. rok do roku, a pod koniec 2022 roku osiągnie 3 mld zł.
 • Coraz więcej firm decyduje się na migrację do chmury – kluczową rolę odgrywają tutaj kwestie bezpieczeństwa, elastyczności, skalowalności i dostępności.
 • Korzystanie z rozwiązań chmurowych pozwala na dostęp do wiedzy i pracy wykwalifikowanych specjalistów obsługujących infrastrukturę centrów danych, których zatrudnienie w firmie generowałoby olbrzymie koszty.
 • Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na rozwiązanie hybrydowe, pozwalające na wybór optymalnego środowisko przetwarzania danych pod kątem dowolnych obciążeń, a także swobodne przenoszenie obciążenia pomiędzy chmurą publiczną i prywatną
 • Przykładem takiego rozwiązania jest T.Mobile Next Generation Hybrid Data Center, bazujący na rozwiązaniu Azure ARC.

1https://mypmr.pro/products/rynek-przetwarzania-danych-w-chmurze-w-polsce-2022

2https://faddom.com/cloud-trends-2022/

3https://www.computerworld.pl/news/Rosnie-liczba-duzych-centrow-danych-w-Polsce,434997.html

4https://www.spiceworks.com/tech/cloud/articles/what-is-hybrid-cloud/

Private Cloud

Ten artykuł dotyczy produktu

Private Cloud

Przejdź do produktu

Data publikacji: 31.08.2022

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail