1-4 minut

Budowa nowoczesnej infrastruktury IT przy wykorzystaniu wirtualizacji, konteneryzacji, mikrousług i platform open source

Aby organizacja biznesowa działała sprawnie, potrzebuje wydajnego, dostępnego i bezpiecznego zaplecza informatycznego. Zaplecza, które będzie skalowalne i elastyczne, tak aby jak najlepiej wykorzystać posiadane zasoby. Warstwa IT nie może ograniczać inicjatyw biznesowych.

Nie wszystkie środowiska informatyczne spełniają powyższe wymagania. Obecne potrzeby biznesowe mogą okazać się barierą nie do pokonania dla rozwijanej od lat infrastruktury, złożonej zarówno z rozwiązań nowoczesnych, jak i typu legacy. Tymczasem taki jest właśnie obraz typowego środowiska IT w dużej firmie. To tutaj pojawia się miejsce dla nowych technologii, które pozwalają sprostać oczekiwaniom biznesowym, bez nadmiernych inwestycji czy wymiany zakupionych wcześniej rozwiązań.


Wirtualizacja sposobem na unowocześnienie infrastruktury IT

Istotną rolę w budowaniu nowoczesnych środowisk informatycznych odgrywa dziś wirtualizacja. Technologia ta umożliwia rozdzielenie warstwy sprzętowej infrastruktury IT od rozwiązań aplikacyjnych. Dzięki temu możliwe staje się dowolne dysponowanie zasobami serwerów i komputerów – mocą obliczeniową, dostępną pamięcią operacyjną i dyskową – z jednej, wspólnej puli. Wirtualizacja infrastruktury zwiększenia elastyczność zastosowań posiadanych systemów. Znosi ograniczenia wydajnościowe pojedynczych maszyn i pozwala wykorzystywać ich wspólne możliwości. Jednocześnie upraszcza zarządzanie i wspiera funkcje związane z bezpieczeństwem IT.

Lepsze wykorzystanie dostępnych w firmie zasobów IT często pozwala ograniczyć nakłady na zakup nowych serwerów. Obecnie wirtualizacja znajduje zastosowanie nawet w komputerach osobistych. Obejmuje przy tym wszystkie warstwy zasobów sprzętowych i sieciowych, a także stanowi podstawowy element nowoczesnych środowisk IT. Dzięki temu są one w stanie sprostać dzisiejszym metodom prowadzenia biznesu. Z raportu Gartnera pt. „Market Trends: x86 Server Virtualization Worldwide 2016” wynika, że na świecie jest dziś zwirtualizowanych średnio ok. 75% serwerów. W niektórych firmach odsetek ten sięga nawet 100%.


Każda aplikacja we własnym środowisku

Rozwinięciem koncepcji wirtualizacji jest konteneryzacja. Zakłada ona wzajemne oddzielenie poszczególnych aplikacji – lub ich elementów – w ramach odrębnych środowisk wirtualnych, tzw. kontenerów. Ich ewentualne zależności podlegają precyzyjnej kontroli administratora, co ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa środowiska IT. Konteneryzacja – za sprawą możliwości rozbicia typowych środowisk wirtualnych na bardziej atomowe obszary – umożliwia efektywne dysponowanie zasobami sprzętowymi. Najczęściej stosowaną platformą do tworzenia takich kontenerów jest Docker.

 


Mikrousługi, czyli odzwierciedlenie mikrobiznesów przedsiębiorstwa

Z koncepcjami wirtualizacji i konteneryzacji związany jest też – zyskujący popularność – model aplikacji opartych na mikrousługach. W tym modelu aplikacje budowane są ze stosunkowo prostych, niezależnych – choć precyzyjnie połączonych – obiektów. Każdy z nich odpowiada za wąski wycinek działania aplikacji. Poszczególne elementy mogą być ze sobą swobodnie łączone i wielokrotnie wykorzystywane. Upraszcza to znacznie rozbudowę aplikacji. Zautomatyzowane mogą być również wybrane etapy procesu tworzenia aplikacji czy jej skalowanie. Cechy te mają ogromny wpływ na łatwość i szybkość wprowadzania zmian oczekiwanych przez użytkowników. Zapewniają także możliwość oszczędnego, ale gwarantującego maksymalną wydajność gospodarowania zasobami sprzętowymi lub zwirtualizowanymi.


Więcej open source w biznesie

Duże znaczenie w rozwoju nowoczesnych środowisk IT odgrywają technologie tworzone na zasadach open source. Powstające w ten sposób innowacyjne rozwiązania szybko znajdują zastosowanie w ramach komercyjnych rozwiązań wielu czołowych dostawców. Ponadto, platformy open source są postrzegane przez osoby odpowiedzialne za rozwój i utrzymanie systemów informatycznych jako rozwiązanie problemów z uzależnieniem firmy od konkretnych dostawców rozwiązań IT.

Przykładem narzędzi open source – szeroko wykorzystywanych w zastosowaniach biznesowych – są rozwiązania tworzone przez Apache Software Foundation (ASF). Zadaniem tej organizacji jest wspieranie licznych inicjatyw open source. Obecnie ASF odpowiada za rozwój ponad stu projektów IT, w tym rozwiązań bazodanowych, serwerów aplikacyjnych i narzędzi programistycznych. Wiele z nich, np. Hadoop czy SPARK, doskonale wpisuje się w aktualne potrzeby związane z wykorzystaniem IT w biznesie. Efekty prac prowadzonych w ramach tych projektów znajdują więc coraz szersze zastosowanie.

Istotnym, rozwijanym na zasadach open source rozwiązaniem jest OpenStack, coraz powszechniej stosowany na rynku. Platforma pozwala na budowanie własnych środowisk cloud computing. Są to prywatne chmury obliczeniowe, dostosowane do określonych wymagań danego przedsiębiorstwa. OpenStack – używany najczęściej na poziomie infrastruktury IT i modelu Infrastructure-as-a-Service – umożliwia przy tym uproszczenie zadań związanych z utrzymaniem środowiska IT i jego zarządzaniem. Zwiększa też elastyczność wykorzystania dostępnych zasobów. To typowa zaleta publicznych środowisk cloud computing.


Warto pamiętać

Wspomniane technologie i koncepcje pozwalają przedsiębiorstwom lepiej zarządzać dostępnymi zasobami IT. Oparta na nich infrastruktura umożliwia dostarczanie oczekiwanych przez użytkowników biznesowych narzędzi w czasie krótszym niż przy użyciu tradycyjnych rozwiązań. W naturalny sposób wymienione technologie i koncepcje informatyczne zyskują zainteresowanie wśród osób odpowiedzialnych za biznes – świadomych szans i zagrożeń wynikających z cyfrowej transformacji menedżerów.


Wirtualne Centrum Danych

Ten artykuł dotyczy produktu

Wirtualne Centrum Danych

Przejdź do produktu

Data publikacji: 06.07.2016

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail