2-5 minut

Aktywna ochrona z M2M

Rozwiązania M2M/SIM wnoszą nową jakość do wszystkich gałęzi biznesu, w tym do firm zajmujących się ochroną mienia i osób. To właśnie firmy z tej branży mogą w sposób szybki i nie wymagający wielu nakładów rozszerzyć zasięg działania, chociażby przez monitorowanie obiektów na terenie całego kraju. Z M2M polepszają również efektywność kosztową, dzięki zmniejszeniu nakładów na infrastrukturę transmisji danych.

Ostatnie lata to dynamiczny rozwój systemów ochrony opartych na technologii M2M (Machine to Machine). Z końcem 2016 r. już w trzech czwartych dużych, przemysłowych obiektów monitorowanych w Polsce, firmy ochroniarskie korzystały z sygnału GSM.  Jednak wciąż około 300 tyś. obiektów dozorowano drogą radiową. Pociąga to za sobą utrzymywanie przestarzałej infrastruktury nadajników, opłaty za koncesję radiową i niską efektywność ochrony. Zaś koszty użytkowania sieci GSM dla firmy ochroniarskiej są proporcjonalne do ilości posiadanych kart SIM i do ilości zamontowanych transmiterów GPRS, a co za tym idzie, są proporcjonalne do ilości monitorowanych obiektów. I co istotne, dzięki możliwościom jakie daje transmiter GPRS z usługą M2M, nawet stara centrala alarmowa może zostać przepięta na monitoring oparty o sygnał GSM.

Jak to działa

Podstawą działania M2M są sieci telekomunikacyjne operatorów telefonii komórkowej. System elektronicznej ochrony obiektu składa się z centrali alarmowej, transmitera do natychmiastowego przesyłania informacji kanałem M2M i stacji odbiorczej w agencji ochrony. Wszystkie naruszenia dozorowanego obszaru są natychmiast raportowane do stacji monitorowania. Podobnie odbywa się to w przypadku monitorowania obiektów ruchomych i osób. Za pośrednictwem sieci GSM w usłudze M2M z mobilnych urządzeń zwanych „gardami”[1], w które wyposażeni są pracownicy firm ochroniarskich przesyłane są w czasie rzeczywistym wszystkie zdarzenia wykryte przez urządzenia jak upadek, ruch, bezruch oraz odczyt punktów identyfikacyjnych RFID. To w oczywisty sposób przekłada się na jakość i pewność ochrony. Polega ona na przejściu przez ścieżki – procedury obligujące agenta do np.: obchodu terenu o wyznaczonych godzinach, zameldowania swej pozycji GPS, odczytu z tagów RFID w określonym czasie i miejscu. 

Rozwiązanie oparte na sieci GSM prowadzą także do:

  • braku ograniczeń terytorialnych biznesu – firmy mogą ochraniać wiele obiektów tego samego klienta w całym kraju, uczestniczyć w przetargach we wszystkich województwach;
  • pozbycia się konieczności utrzymywania własnej infrastruktury radiowej – co gwarantuje wykorzystanie sieci telekomunikacyjnych operatorów telefonii komórkowej;
  • zwiększenia bezpieczeństwo pracownika. W modelu M2M/SIM urządzenie na wyposażeniu agenta ochrony co kilka minut wysyła sygnał, którego zasadniczą treścią jest  – „OK., wszystko w porządku”. Brak takiego komunikatu, oznaczającego normalne parametry dla danego obiektu, wywołuje reakcję;
  • szybkiej lokalizacji na mapie, gdyby nastąpiła sytuacja nagła (włamanie, napad lub zasłabnięcie pracownika ochrony).

Rozwiązania te zastosowano  m.in. w ochronie metra w Madrycie (Hiszpania) i lotniska w Bogocie (Kolumbia). W Polsce urządzenia M2M/SIM w ochronie i kontroli obecności działają chociażby na Stadionie Narodowym od czasu EURO 2012. M2M/SIM wpływa na ograniczenie kosztów działania i efektywność nie tylko firm ochrony obiektów i osób. Sprawdza się też w logistyce, transporcie, zarządzaniu usługami, w służbach publicznych, czy chociażby w leśnictwie.2 Dodać należy, że operator telefonii komórkowej (T-Mobile Polska) dostarcza rozwiązanie całościowe, co w ewidentny sposób wpływa na oszczędności i czas implementacji dedykowanego rozwiązania.

Zarządzanie personelem

Odczyt z tagu RFID może oznaczać początek zmiany pracownika i pozwala na kontrolę godzin pracy. Dzięki transmiterom GPRS/GSM zyskuje się też możliwość nadzorowania osób w rozproszonej sieci placówek handlowych. Chodzi o np. wyspy sprzedażowe w galeriach handlowych. Właściciel takiego biznesu kontroluje w ten sposób godziny otwarcia i zamknięcia wysp, aby uniknąć kar, jakie galerie handlowe nakładają za brak punktualności w rozpoczęciu i zakończeniu pracy takich punktów.

Zastosowanie M2M na portierni parkingu, generalnie, przy wszelkich aktywnościach pracowników działających samodzielnie w terenie wydaje się oczywiste. Tutaj funkcje kontrolne są równie ważne, co aspekty BHP. I tak, w jednym z polskich samorządów po incydencie napadu i pobicia inkasenta wodociągów, zakupiono urządzenia GPRS/SIM dla ochrony personelu w terenie. W innym mieście, w systemie ochrony społecznej pracownicy również zabezpieczają się w ten sposób. Co, warto tu zauważyć, urządzenie mobilne typu AciteTrack w kieszeni pracownika socjalnego to z pewnością mniejsza pokusa dla złodziei, niż drogi smartfon.

 Pamiętaj:

  • Systemy M2M/SIM w branży ochrony osób i mienia optymalizują koszty, zwiększają efektywność pracowników i szeroko rozumiane bezpieczeństwo.
  • Zapewniają funkcjonalność i wygodę zarządzania danymi, które natychmiastowo poprzez sieć GSM są wysyłane na konto użytkownika, na różnych poziomach zarządzania.
  • Rozwiązania biometryczne i pamięć zdarzeń pozwalają właścicielom na utrzymywanie łączności z pracownikami, a także kontrolę czasu pracy i jej jakości.
  • Nieograniczone pole działania operatora sieci GSM pozwala na skuteczne prowadzenie biznesu/innej działalności bez ograniczeń geograficznych.

 1. Na rynku obowiązują też nazwy: „pałka”, „różdżka”.

2. Np. urządzenia Active Guard i Active Truck oraz infrastruktura polskiej firmy EBS oferowane wspólnie z T-Mobile to rozwiązania sprawdzone na całym świecie. Pracują w Ameryce Południowej, RPA, na Bliskim Wschodzie, nie wspominając o całej Europie i oczywiście Polsce. Firma sprzedaje rocznie 1 tyś urządzeń M2M/SIM.

 

M2M

Ten artykuł dotyczy produktu

M2M

Przejdź do produktu

Data publikacji: 31.01.2017

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail