2-5 minut

6 trendów w ICT, które zmienią świat biznesu w roku 2017

W 2016 roku byliśmy świadkami rozkwitu automatyki, usług w technologii rozwiązań chmurowych, big data, Internetu rzeczy, innowacji, które usprawniają pracę oraz rozwiązań w zakresie inteligentnych miast (smart cities). W roku 2017 te tendencje zyskają zupełnie nowy wymiar. Przyjrzyjmy się trendom w ICT, które w tym roku wpłyną na rynki Europy Środkowo-Wschodniej i zastanówmy się, jak mogą skorzystać na nich nasi klienci biznesowi.

Nr 1: Automatyzacja umożliwi doskonalenie i optymalizację działalności przedsiębiorstw

Motorem rozwoju przedsiębiorstw, a jednocześnie normą stanie się szczególnie automatyzacja w informatyce, zapewniająca samodzielne działanie i samokontrolę systemów i aplikacji. Narzędzia automatycznie gromadzące dane w czasie rzeczywistym oszczędzą czas i ograniczą występowanie błędów w zarządzaniu bazami danych. Automatyczne resetowanie haseł, narzędzia diagnostyczne i portale samoobsługowe odciążą personel pomocy technicznej. Dzięki reakcjom na incydenty rozpoznającym zagrożenia i poddającym zainfekowane elementy systemu kwarantannie poprawi się bezpieczeństwo.

Nr 2: Mobilność podniesie produktywność pracowników

W dzisiejszych czasach ludzie pracują w sposób elastyczny. Wraz z coraz większymi naciskami na wprowadzanie przez przedsiębiorstwa rozwiązań umożliwiających pracę w domu będzie przybywało mobilnych pracowników, to jednak wymaga stosowania mobilnych usług zarządzanych. Pracownicy muszą mieć dostęp do aplikacji oraz plików zawsze i z każdego urządzenia. Dynamicznie rozwijać się będą rozwiązania typu BYOD (Bring Your Own Device) dla telefonów komórkowych. Bezpieczeństwo mobilne będzie stanowiło ogromne wyzwanie dla menedżerów IT, ponieważ jak wynika z badań, co trzecia firma nie ustaliła jeszcze w tym zakresie żadnych zasad.

Nr 3: Na znaczeniu zyskają zaawansowane funkcje IaaS

Analitycy prognozują przyrost IaaS o kolejne 20%, przy czym bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie chmury zaczną przeważać nad elastycznością kosztową. Coraz większego znaczenia nabierają zaawansowane funkcje, takie jak elastyczne udostępnianie serwerów, zautomatyzowane zarządzanie, storage. Za docelowy etap rozwoju technologii chmury uznaje się SaaS, jednak technologia ta nie nabrała jeszcze wiatru w żagle w Europie Środkowo-Wschodniej.

Nr 4: Przedsięwzięcia w dziedzinie inteligentnych miast doprowadzą do digitalizacji sektora publicznego

W 2016 roku w wielu miejscach na świecie wdrażano pilotażowe projekty smart city. Firma DT wprowadzała na przykład oświetlenie uliczne, nadzór wideo, inteligentny parking i gospodarkę odpadami – między innymi w Chorwacji, Słowacji i Rumunii. W 2017 roku światło dzienne ujrzy wiele innych rozwiązań. Administracja i dostawcy technologii muszą zacieśnić współpracę z firmami teleinformatycznymi, które będą dostarczały sieci, nowe łącza – takie jak Internet wąskopasmowy, usługi w chmurze oraz platformy analityczne. Ludzie będą generowali dane w aplikacjach w celu obsługi inteligentnych parkingów, wykonywania pomiarów, gospodarowania energią, a także uczestniczenia w lokalnych procesach decyzyjnych na portalach samorządowych.

Nr 5: Internet rzeczy stanie się „Internetem Wszystkiego”

„Internet Wszystkiego” będzie się rozwijał, obejmując coraz więcej branż. Aby poradzić sobie z ogromną masą danych, działy informatyki będą musiały priorytetowo traktować przetwarzanie – i rozważyć możliwość outsourcingu przetwarzania w chmurze. Coraz powszechniejsze będą korzystanie z narzędzi analitycznych zamieszczanych w elastycznych chmurach oraz otwarte platformy IoT służące do zarządzania skomunikowanymi urządzeniami. Przetrwają najsilniejsi – i dotyczy to również centrów danych. Wraz z rozwojem Internetu rzeczy przedsiębiorstwa będą musiały zadbać o bezpieczeństwo coraz większej liczby urządzeń. W miarę udoskonalania urządzeń przez producentów, na popularności zyskiwała będzie funkcja asystenta głosowego. Przedsiębiorstwa, które przetestowały Internet rzeczy w 2016 roku, teraz zaczną zarabiać na wprowadzonych rozwiązaniach.

 

Nr 6: Big data zaczną przynosić korzyści

W związku z rozwojem rozwiązań w zakresie Internetu rzeczy i mediów społecznościowych, ilości danych rosną w zastraszającym tempie. W 2017 roku na czoło wysuną się firmy, które będą potrafiły przełożyć je na realne korzyści. Do obróbki nieprzetworzonych danych z aplikacji internetowych i informacji wysyłanych w czasie rzeczywistym przez maszyny potrzebna będzie zaawansowana analityka danych. Prognozy powstające w oparciu o big data doprowadzą do poprawy obsługi technicznej i zwiększenia satysfakcji klientów, jednocześnie stymulując rozwój technologii chmury obliczeniowej. Ponieważ konsumenci nie tolerują już żadnych naruszeń bezpieczeństwa, firmy przechowujące dane lub powierzające ich przetwarzanie innym podmiotom będą musiały zagwarantować poufność tych danych.

Unia Europejska wspiera działania na rzecz digitalizacji

W tym roku uruchomiony zostanie szereg projektów unijnych mających na celu wspieranie działań władz, miast i przedsiębiorstw w zakresie digitalizacji. Na digitalizację poszczególnych branż w całej Europie oraz rozwój jednolitego rynku cyfrowego przeznaczono 50 miliardów euro ze środków publicznych i prywatnych. Przedsięwzięcia w zakresie big data, bezpieczeństwa, chmur obliczeniowych, sieci i Internetu rzeczy doprowadzą do zwiększenia odsetka branż i przedsiębiorstw, które zaczną wdrażać te wszystkie nowinki teleinformatyczne w 2017 roku.

Konsekwentnie ulepszamy naszą ofertę w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej zgodnie z powyższymi trendami, aby stać się i pozostać najchętniej wybieranym partnerem dla klienteli ze wszystkich segmentów. Na przykład chmura stanie się bardzo ważnym elementem naszej oferty MagentaOne Business dla małych firm, ponieważ stanowi klucz do ich digitalizacji. Dzięki Internetowi rzeczy będziemy nadal wspomagali miasta w ich działaniach na rzecz digitalizacji i wdrażania projektów smart city poprawiających jakość życia mieszkańców. Będziemy również w dalszym ciągu wykorzystywali swoją skalę działania w regionie i centra danych w 13 krajach do obsługi klientów korporacyjnych, zwłaszcza tych, których potrzeby mają zasięg transgraniczny.

Wirtualne Centrum Danych

Ten artykuł dotyczy produktu

Wirtualne Centrum Danych

Przejdź do produktu
Mobile Device Management

Ten artykuł dotyczy produktu

Mobile Device Management

Przejdź do produktu

Data publikacji: 09.02.2017

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail