1-4 minut

5 korzyści z migracji do nowoczesnych centrów danych

Wirtualizacja i automatyzacja zadań na dobre zagościły w dzisiejszych serwerowniach. Kolejnym krokiem w ewolucji rozwiązań sieciowych w centrach danych jest wykorzystanie koncepcji cyfrowo definiowanego data center SDDC (Software-Defined Data Center). Umożliwia ona usprawnienie działania firmowego IT m.in. znacząco przyspieszając wdrażanie systemów IT.

Wprowadzenie wirtualizacji wprowadziło rewolucyjne zmiany w organizacji firmowych centrów przetwarzania danych. Osiągalne za pośrednictwem tej technologii przyspieszenie wdrażania oprogramowania oraz łatwe zarządzanie maszynami sprawiają, że udostępnianie użytkownikom nowych aplikacji odbywa się szybciej i sprawniej, niż w środowisku klasycznym, uruchamianym bezpośrednio na sprzęcie. Wirtualizacja systemów operacyjnych – chociaż jest dziś standardową technologią – stanowi fundament nowoczesnego centrum danych. Razem z nią wprowadza się wirtualizację sieci, zarówno LAN, jak i SAN, a także automatyzację konfiguracji. Całość utworzy data center definiowane programowo. Poniżej opisujemy 5 najważniejszych korzyści z wdrożenia koncepcji SDDC.

1. Swoboda przenoszenia maszyn, także do chmury

Podstawowa zaleta, widoczna praktycznie od razu po uruchomieniu zwirtualizowanego data center, to łatwość przenoszenia maszyn wirtualnych oraz procesów przetwarzania pomiędzy fizycznymi serwerami. Proces ten odbywa się automatycznie, przy czym obecnie jest to możliwe także między serwerowniami zlokalizowanymi na różnych kontynentach. Migracja maszyn przez sieć WAN działa sprawnie i jest obecnie standardową opcją środowiska. Niektórzy dostawcy oferują ją także w połączeniu z chmurą publiczną. Maszyna wirtualna pracująca lokalnie w firmowym centrum danych może być łatwo przeniesiona do chmury publicznej i z powrotem.

2. Sieć san zbudowana od nowa

Wirtualizacja zasobów składowania danych umożliwia oddzielenie zasobów pamięci masowych od maszyn, które z tych zasobów korzystają. Dzięki tej separacji można dołączyć macierze różnych producentów, tworząc przy tym spójną strukturę. Możliwa jest także separacja zasobów o różnych profilach obciążenia, a także przydział zależny od charakteru aplikacji. Proces ten ułatwia również migrację danych pomiędzy urządzeniami. Jednocześnie nowoczesne data center może w pełni wykorzystać potencjał, jaki dają półprzewodnikowe macierze dyskowe w połączeniu z tanimi dyskami mechanicznymi o dużej pojemności. Wirtualizacja sieci SAN oferuje elastyczność i wydajność, której nie da się osiągnąć w klasycznym centrum danych.

3. Wirtualny firewall

Aplikacje, które pracują w dzisiejszym data center rzadko kiedy składają się z pojedynczej maszyny wirtualnej. Zazwyczaj tych maszyn jest co najmniej kilka. Aby zapewnić bezpieczeństwo aplikacjom, nowoczesne środowiska oferują kontrolę ruchu za pomocą zwirtualizowanych zapór sieciowych wbudowanych w środowisko, podążających między maszynami. Opracowane reguły komunikacji definiują ruch, który jest dozwolony między maszynami wirtualnymi, pozostałe połączenia są blokowane. Dzięki wirtualizacji zabezpieczeń sieciowych, środowisko uruchamiane w cyfrowo definiowanym data center będzie bezpieczniejsze od tego, które zazwyczaj pracuje w klasycznym modelu, gdyż obecnie reguły na zaporze sieciowej chronią każdą z maszyn z osobna. Jednocześnie tworzą strefę połączeń w obrębie jednej aplikacji. Realizacja podobnego modelu w środowisku fizycznym byłaby trudna i kosztowna w budowie i utrzymaniu.


4. Bezproblemowa komunikacja aplikacji z serwerami

Dzisiejsze aplikacje biznesowe najczęściej wykorzystują komponenty działające na co najmniej kilku maszynach wirtualnych. Sprawia to, że sprawna komunikacja między tymi maszynami musi być zapewniona niezależnie od lokalizacji maszyn wirtualnych na fizycznych serwerach. Wirtualizacja sieci zapewnia realizowanie bezpiecznych połączeń między maszynami wirtualnymi w sposób dla nich przezroczysty nawet wtedy, gdy to środowisko będzie rozproszone między centrami przetwarzania danych i dynamicznie zmienne. Ma to krytyczne znaczenie przy korzystaniu z wielowarstwowej aplikacji w chmurze hybrydowej, gdzie np. serwery obsługujące front-end mogą pracować w chmurze publicznej – obsługując szczyt obciążenia – a pozostała część infrastruktury w chmurze prywatnej w firmowym centrum danych.

5. Łatwiejsze zarządzanie data center

Nowoczesne środowisko nie byłoby kompletne bez narzędzi centralnego zarządzania i koordynacji działań. Zarządzanie środowiskiem umożliwia automatyzację przenoszenia maszyn. Za tym podążają ustawienia sieciowe, konfiguracja wirtualizowanych firewalli, prywatna adresacja IP, a także konfiguracja dostępu do zasobów składowania danych. W ten sposób eksploatacja i przenoszenie aplikacji między centrami przetwarzania danych odbywa się spójnie i bardzo sprawnie.

Kolokacja Serwerów

Ten artykuł dotyczy produktu

Kolokacja Serwerów

Przejdź do produktu
Serwer Dedykowany

Ten artykuł dotyczy produktu

Serwer Dedykowany

Przejdź do produktu
Storage

Ten artykuł dotyczy produktu

Storage

Przejdź do produktu
Czym jest backup danych?

Ten artykuł dotyczy produktu

Czym jest backup danych?

Przejdź do produktu
Wirtualne Centrum Danych

Ten artykuł dotyczy produktu

Wirtualne Centrum Danych

Przejdź do produktu

Data publikacji: 21.12.2017

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail