3-6 minut

5 najważniejszych korzyści z Wirtualnych Centrów Danych

Wirtualne Centrum Danych rozumiane jako środowisko IT działające w modelu Infrastructure as a Service (IaaS) pozwala w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje współczesne data center w połączeniu z technologią chmury: lepszą wydajność, wyższy poziom bezpieczeństwa, oszczędność kosztów sprzętowych dzięki lepszemu dostosowaniu do zapotrzebowania i wygodę z związaną z łatwym przydzielaniem zasobów.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

 1. JAKIE SĄ KLUCZOWE CECHY WIRTUALIZACJI?
 2. W JAKI SPOSÓB WIRTUALIZACJA CENTRÓW DANYCH UŁATWIA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI SPRZĘTOWYMI?
 3. JAKIE OSZCZĘDNOŚCI POZWALA UZYSKAĆ WIRTUALIZACJA?
 4. W JAKI SPOSÓB WIRTUALIZACJA ZWIĘKSZA NIEZAWODNOŚĆ INFRASTRUKTURY IT?
 5. DLACZEGO WIRTUALNE CENTRA DANYCH SĄ BEZPIECZNIEJSZE NIŻ TRADYCYJNE CENTRA DANYCH?

Model usługi Infrastructure as a Service (IaaS)polega na dostarczaniu klientowi infrastruktury czyli sprzętu wraz z oprogramowaniem. Klient wykupuje od dostawcy serwery, przestrzeń dyskową lub określony zasób pamięci i mocy obliczeniowej. IaaS to jeden z rodzajów usług w chmurze, w którym infrastruktura udostępniana jest i zarządzana przez Internet. Inne rodzaje rozwiązań chmurowych to m.in. oprogramowanie jako usługa (SaaS) oraz platforma jako usługą (PaaS). IaaS szybko skaluje się w górę i w dół wraz z zapotrzebowaniem klientów, pozwalając ponosić koszty wyłącznie za wykorzystywane zasoby. Pomaga to uniknąć zbędnych wydatków i komplikacji związanych z zakupem własnych serwerów fizycznych i innej infrastruktury centrum danych oraz zarządzania nimi. Każdy zasób oferowany jest jako osobny komponent usługi i można go wynająć na tak długo, na ile będzie to uzasadnione biznesowo.

Kluczowe technologie wirtualizacyjne

Hiperwizor czyli monitor maszyny wirtualnej, to proces, który tworzy i uruchamia maszyny wirtualne (VM). Hiperwizor pozwala jednemu komputerowi hostowi obsługiwać wiele maszyn wirtualnych gości. W ten sposób udostępniane są jego zasoby, takie jak pamięć i moc obliczeniowa. Dostępne są dwa rodzaje hiperwizorów. Hiperwizory zwane „bare metal” działają bezpośrednio na sprzęcie hosta, natomiast hiperwizory zwane „hostowanymi” działają jak warstwa oprogramowania w systemie operacyjnym, podobnie jak inne programy.

Wybór hiperwizora bardzo zależy od wymagań przedsiębiorstwa, jednak najpopularniejszą, sprawdzoną i niezawodną platformą wirtualizacji, mogącą poszczycić się liczbą ponad 500 000 klientów jest VMware vSphere1. Rozwiązania vSphere upraszczają zarządzanie zasobami IT dzięki odseparowaniu aplikacji i systemów operacyjnych od warstwy sprzętowej. Pozwalają one zarządzać serwerami jako wspólną pulą mocy obliczeniowej, pojemności itd. W efekcie obsługa całego środowiska IT firmy staje się prostsza, zwiększa się też elastyczność przy jednoczesnej redukcji kosztów utrzymania. Na rozwiązaniach VMWare oparte są m.in. usługi świadczone w centrum danych T-Mobile. W tym centrum danych dostępne są także funkcjonalne narzędzia VMware, takie jest panel klienta VMWare vCloud Director (vCD), uznawane w tej chwili za zdecydowanie najlepsze na rynku oprogramowanie do wdrażania, automatyzacji i zarządzania zasobami infrastruktury wirtualnej w środowiskach chmurowych.

Na rynku dostępne są także inne rozwiązania. Hyper-V to platforma wirtualizacji serwerów opracowana przez Microsoft. Jest ona używana głównie przez firmy z sektora MSP. Nie jest dostępna we wspomnianym wcześniej centrum danych T-Mobile. Posiada takie funkcje, jak Live Migration, Quick Migration i Dynamic Memory. Zwykle hiperwizor Hyper-V wybierany jest przez użytkowników, którzy nie mają wygórowanych wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności. Xen jest z kolei rozwiązaniem stabilnym, ale nie posiada tylu funkcji klasy Enterprise, co Hyper-V. XenServer może być zarządzany poprzez interfejs wiersza poleceń (CLI). Aby pomóc administratorom przyzwyczajonym do innych hiperwizorów, istnieje także klient zarządzania graficznego GUI – XenClient, zapewniających łatwe administrowanie wirtualną infrastrukturą Xen.

Zalety wirtualizacji i Wirtualnych Centrów Danych

Do najważniejszych korzyści Wirtualnych Centrów Danych zaliczyć można:

 1. Wyższą wydajność całej instalacji dzięki zasobom w istniejących komponentach obliczeniowych, które można łatwo dodawać lub ujmować w miarę potrzeb.
 2. Wyższy poziom bezpieczeństwa. Ponieważ maszyny wirtualne są logicznie oddzielone od siebie, atak złośliwego oprogramowania lub inne usterki oprogramowania na jednej maszynie wirtualnej nie wpłyną na inne maszyny wirtualne.
 3. Oszczędność wydatków na sprzęt. Oprogramowanie do wirtualizacji pozwala uzyskać niższe koszty, bo łatwiej jest „zwymiarować” maszynę do bieżących potrzeb. W przypadku serwerów o znikomym użyciu procesora wymagania sprzętowe konieczne do uruchomienia są niższe w porównaniu do maszyn fizycznych.
 4. Wyższą niezawodność. Maszyny wirtualne zapewniają lepszą niezawodność w przypadku odzyskiwania po awarii. Można też tworzyć kopie zapasowe całych serwerów wraz z konfiguracją i łatwo je odzyskiwać oraz uruchamiać w przypadku awarii.
 5. Wygodę. Wirtualizacja pozwala jednym kliknięciem tworzyć pojedyncze serwery wirtualne, instalować systemy i aplikacje oraz zarządzać nimi z dowolnego miejsca na świecie.

Przykład wirtualnego centrum danych

Przyjrzyjmy się rzeczywistemu wirtualnego centrum danych IaaS na przykładzie rozwiązania data center T-Mobile. Data center operatora telekomunikacyjnego obejmuje cluster w dwóch lokalizacjach w Piasecznie pod Warszawą oraz drugie – znajdujące się w Warszawie – obydwa zarządzane i monitorowane przez dedykowany zespół wysoko wykwalifikowanych inżynierów. Warstwa sprzętowa najnowszej generacji oparta jest o serwery i macierze klasy Enterprise pracujące w układzie High Availability – bez pojedynczych punktów awarii. Zapewniona jest także redundantna architektura sieciowa wraz z kilkoma poziomami separacji logicznej. System bezpieczeństwa informacji zgodny jest z normą ISO 27001: 2013. Usługodawca zapewnia replikację danych do zewnętrznej lokalizacji. Istotne są także aspekty ekonomiczne. Klient ma do wyboru kilka modeli rozliczenia wirtualnego centrum danych: stała opłata miesięczna, rozliczanie godzinowe lub wariant mieszany.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze fakty związane z wirtualnymi centrami danych:

 • Model usługi Infrastructure as a Service (IaaS) polega na dostarczaniu klientowi infrastruktury, czyli sprzętu wraz z oprogramowaniem. Klient wykupuje od dostawcy serwery, przestrzeń dyskową lub określony zasób pamięci i mocy obliczeniowej
 • Najpopularniejszą, sprawdzoną i niezawodną platformą wirtualizacji jest VMware vSphere
 • Wirtualizacja zapewnia wyższą wydajność całej instalacji dzięki zasobom w istniejących komponentach obliczeniowych, które można łatwo dodawać lub ujmować w miarę potrzeb
 • Oprogramowanie do wirtualizacji pozwala uzyskać niższe koszty, bo łatwiej jest „zwymiarować” maszynę do bieżących potrzeb
 • Maszyny wirtualne zapewniają lepszą niezawodność w przypadku odzyskiwania po awarii. Umożliwiają tworzenie kopii zapasowych całych serwerów wraz z konfiguracją, które łatwo odzyskiwać i uruchamiać w przypadku awarii
 • Data center T-Mobile obejmuje cluster w dwóch lokalizacjach w Piasecznie pod Warszawą oraz znajdujące się w Warszawie. Obydwie lokalizacje obsługiwane są przez dedykowany zespół wysoko wykwalifikowanych inżynierów

1https://www.vmware.com/pl/company.html

Wirtualne Centrum Danych

Ten artykuł dotyczy produktu

Wirtualne Centrum Danych

Przejdź do produktu

Data publikacji: 24.02.2020

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail