2-5 minut

3 najważniejsze trendy kształtujące przyszłość usług mobilnych

W jaki sposób na przyszłość usług mobilnych wpłyną ciągle zmieniające się potrzeby pracowników oraz takie koncepcje jak IoT, Big Data i sieci 5G? Jakie nowe możliwości oferują użytkownikom technologie komórkowe? W artykule tym opisujemy najważniejsze trendy, które pomogą w odpowiedzi na powyższe pytania.

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. JAK RYSUJE SIĘ PRZYSZŁOŚĆ USŁUG MOBILNYCH W OPARCIU O NOWE TECHNOLOGIE
  2. W JAKI SPOSÓB POTRZEBY PRACOWNIKÓW MAJĄ WPŁYW NA TRENDY USŁUG MOBILNYCH
  3. W JAKI SPOSÓB GORZÓW WIELKOPOLSKI WYKORZYSTAŁ TECHNOLOGIĘ NB-IoT I USŁUGĘ SMART CITY

TREND 1. Internet Rzeczy (IoT) i Edge Computing

Gartner na początku 2017 roku szacował, że na koniec ubiegłego roku na świecie będzie 8,4 mld urządzeń Internetu Rzeczy[1]. Z tego 38% czujników IoT wykorzystywanych było w zastosowaniach biznesowych. W roku 2020 ma to być odpowiednio 20,4 mld, z tego ok. 37% (ok. 7,6 mld) wykorzystywanych przez firmy.

Najbardziej dziś rozpowszechnionym przykładem wykorzystania IoT są inteligentne liczniki. Zdalnie zbierają one dane o zużyciu wody, energii lub gazu. Pozwalają też prognozować przyszłe zużycie. Informacje z urządzeń IoT pozwalają także poprawić efektywności procesów biznesowych. Przykładowo w fabrykach, na bieżąco monitorują funkcjonowanie linii produkcyjnych i wysyłają informacje o przewidywanym czasie wystąpienia awarii urządzeń. Internet Rzeczy pozwala także na zaoferowanie nowych produktów, np. inteligentnych lodówek, które same zamawiają brakujące artykuły spożywcze.

Czujniki IoT są źródłem olbrzymich ilości danych. Odpowiednio wykorzystane, stają się podstawą podejmowania decyzji biznesowych. Aby jednak dane gromadzone przez urządzenia IoT nie straciły na użyteczności, muszą być przesłane i przetworzone w czasie zbliżonym do czasu rzeczywistego. Dlatego też, część danych jest przetwarzana na brzegu sieci, czyli w miejscu ich powstawania. Wiąże się to z wykorzystaniem tzw. Edge Computing. To z kolei rodzi konkretne wymagania względem sieci komórkowych, które są naturalnym kanałem transmisji dla IoT. Wymagania te nie dotyczą wyłącznie szybkości przesyłania, ale też stabilności i dostępności transmisji w trudno dostępnych lokalizacjach. Tu z pomocą przychodzą usługi oparte na NB-IoT (Narrowband Internet of Things). Technologia ta umożliwia m.in. niezakłócone przesyłanie niewielkich pakietów danych w warunkach bardzo ścisłej zabudowy.

Przykładem projektu IoT realizowanego przez T-Mobile Polska jest budowa sieci stacji bazowych NB-IoT w Gorzowie Wielkopolskim[2]. Klienci indywidualni będą mogli w tym mieście wykorzystać NB-IoT w rozwiązaniach typu Smart Home: sterowanie oświetleniem, temperaturą, działaniem sprzętów AGD itp. Dla administracji publicznej najciekawsze mogą okazać się rozwiązania Smart City, takie jak inteligentne parkingi i zarządzanie oświetleniem ulicznym. „Z kolei przedsiębiorcy mogą być zainteresowani rozwiązaniami z obszarów: inteligentnych liczników, monitoringu maszyn i urządzeń oraz śledzenia i monitorowania obiektów” – twierdzą autorzy projektu.

TREND 2. 5G na potrzeby transmisji ogromnych ilości danych

Rozwój infrastruktury operatorów sieci komórkowych w coraz większym stopniu będzie nakierowany na obsługę zwiększającej się transmisji danych. W miarę jak usługi głosowe przestają być podstawową funkcją telefonów, dla operatorów coraz bardziej realna staje się konieczność zmiany architektury sieci komórkowych. Potencjalnie doprowadzić to może nawet do wykluczenia tradycyjnych usług GSM. Wg prognoz cytowanych przez serwis BusinessWire, już w tym roku operatorzy zaczną rezygnować z 2G[3].

W odpowiedzi na rosnące potrzeby transmisji danych infrastruktura operatorów dostosowywana jest do standardów LTE, a coraz częściej także 5G. Sieci piątej generacji mają umożliwić transmisję danych z prędkością ponad 1 Gbps. W sieciach LTE prędkość transmisji danych wynosi maksymalnie 100-150 Mbps. 5G stanowić będzie tym samym realną konkurencję dla sieci światłowodowych. Zmiana technologii transmisji danych pozwoli m.in. na zwiększenie przepustowości sieci komórkowych. Niezbędne jest to w obliczu wykładniczo rosnącego zapotrzebowania na usługi transmisji danych. Pierwsze w Europie połączenie w technologii 5G zrealizowane zostało w komercyjnej sieci przez Grupę Deutsche Telekom, do której należy T-Mobile Polska[4].

TREND 3. Nowe potrzeby pracowników i praca pozbawiona ograniczeń

Wzrasta także przyzwolenie na pracę zdalną i mobilną. W wielu firmach barierą będzie jednak brak narzędzi pozwalających na wykonywanie obowiązków i pracę zespołową w warunkach pełnej mobilności i rozproszenia geograficznego. Rozwiązania umożliwiające pracę zdalną są dostępne już dziś. T-Mobile Polska oferuje np. platformy głosowe pozwalające na tworzenie wirtualnych zespołów typu call center, rozbudowane rozwiązania wideokonferencyjne, a także – niezbędne do ich działania – nielimitowane usługi transmisji danych. Jednocześnie, to dzięki wysokiej dostępności usług szerokopasmowej transmisji danych realne stanie się wykorzystanie na szeroką skalę narzędzi wspierających pracę zespołową, także z poziomu urządzeń mobilnych.

[1] goo.gl/wA3o9b

[2] https://firma.t-mobile.pl/pl/dla-mediow/informacje-prasowe/-/t-mobile_uruchomil_pierwsze_stacje_obslugujace_siec_narrow_band_iot/aid/80c191cb6e2e60d2c4a4a9fb20a6d947

[3] goo.gl/h1A94c

[4] https://firma.t-mobile.pl/pl/dla-mediow/informacje-prasowe/-/pierwsze_w_europie_polaczenie_w_technologii_5g_zrealizowane_w_komercyjnej_sieci_przez_deutsche_telekom/aid/77795dce2c255b2836a5810a5baed5c0

Internet rzeczy (IoT)

Ten artykuł dotyczy produktu

Internet rzeczy (IoT)

Przejdź do produktu

Data publikacji: 06.06.2018

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail