3-6 minut

Wirtualizacja i chmura, czyli najsilniejszy duet w IT

Wirtualizacja i przetwarzanie w chmurze znacznie ułatwiają pracę działom IT. Technologie te pozwalają szybko odpowiadać na potrzeby użytkowników przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów utrzymania infrastruktury.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

 1. CZYM JEST WIRTUALIZACJA I ROZWIĄZANIE CLOUD COMPUTING
 2. O PRZYKŁADOWYM ZASTOSOWANIU WIRTUALIZACJI I CHMURY W TWOJEJ FIRMIE
 3. O KORZYŚCIACH, JAKIE NIOSĄ ZE SOBĄ WIRTUALIZACJA I CHMURA
 4. DLACZEGO WIRTUALIZACJA I CHMURA TO DUET IDEALNY

Oczekiwania wobec działów IT rosną. Wymaga się od nich jak najszybszego uruchamiania nowych usług przy jak najniższych kosztach. Najważniejsze technologie, które pomagają w osiągnięciu tych celów to wirtualizacja i cloud computing. 

Zarówno wirtualizacja, jak i przetwarzanie w chmurze, choć nie są tożsame, mają za zadnie maksymalizację zasobów IT przy jednoczesnym ograniczeniu nowych inwestycji. Wirtualizacja dzięki możliwości zwielokrotniania posiadanych zasobów IT jest pierwszym krokiem na drodze do elastycznej, dynamicznej infrastruktury, której firmy potrzebują dzisiaj z powodu szybko zmieniających się potrzeb biznesowych. Technologia ta jest również podstawą do tworzenia rozwiązań cloud computing. Bez niej dostawcy chmury nie byliby w stanie dostarczyć usług w czasie rzeczywistym dla ogromnej liczby użytkowników. Na wyjątkowe zapotrzebowanie na technologie wirtualizacji oraz usługi w modelu cloud computing wskazuje wielkość rynku i tempo jego rozwoju. Firma badawcza Gartner prognozuje, że światowy rynek chmury publicznej wzrośnie w 2018 roku o ponad 21% osiągając wartość 186,4 mld USD [1]. Wzrosty czekają też rynek wirtualizacji. Według MarkestandMarkets sam rynek wirtualizacji desktopów wyniesie w 2022 roku 13,4 mld USD, a wirtualizacji serwerów 7 mld USD [2].

Rozbudowa i wydajność infrastruktury przestaje być problemem

Wirtualizacja jest obecnie standardową technologią, stosowaną powszechnie w IT. Pozwala na uruchamianie na tej samej platformie wielu niezależnych i odizolowanych od siebie rozwiązań obniżając koszty sprzętu, zwiększając poziom wykorzystania infrastruktury oraz jej wydajność. Zatem nic w tym dziwnego, że aż 73% organizacji chce zwirtualizować co najmniej połowę swoich zasobów [3] . Za pomocą wirtualizacji można, zależnie od potrzeb, replikować serwery, pamięć masową, aplikacje, desktopy oraz sieci. Podstawowe korzyści jakie daje ta technologia to:

 • redukcja wydatków na sprzęt i oprogramowanie;
 • proste i szybkie wdrożenia;
 • wirtualne zabezpieczenia. Firmy mogą korzystać z wirtualnych firewalli, aby chronić dostęp i dane po niższych kosztach niż tradycyjne metody;
 • lepsze wsparcie IT. Wirtualizacja poprawia obsługę IT i zapewnia płynny przepływ danych dla różnych operacji;
 • przy dodatkowym wykonywaniu kopii zapasowych (backupu) maszyn wirtualnych, firma zyskuje możliwość tworzenia ich kopii migawkowych (snapshot’ów), co pozwala na szybkie i dokładne przywrócenie ich stanu i ustawień sprzed awarii;
 • łatwiejsze odzyskiwanie danych i plików po awarii. Dzięki regularnym migawkom maszyny wirtualnej można z łatwością archiwizować i odzyskiwać dane i pliki. Maszyny wirtualne można też przenieść do innej lokalizacji w ciągu kilku minut, korzystając z technologii replikacji;
 • mniejsze zużycie energii – wirtualizacja redukując redundancję fizycznego sprzętu zmniejsza pobór energii

Chmura – najlepsze rozwiązania dostępne bez inwestycji

Przetwarzanie w chmurze umożliwia firmom dostęp online do zaawansowanych aplikacji i ogromnych zasobów obliczeniowych na zasadzie pay-per-use, czyli płacenia tylko za to, czego używają. Korzyści z chmury to także:

 • optymalizacja kosztów: chmura eliminuje wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu i oprogramowania. Jak podaje Intel [4] dzięki przejściu na rozwiązania chmurowe organizacja może zyskać aż 30% oszczędności na kosztach związanych z obsługą infrastruktury;
 • prędkość: ogromne zasoby obliczeniowe są dostarczane w ciągu kilku minut;
 • skala: chmura zapewnia ogromną skalowalność;
 • produktywność: eliminuje potrzebę konfiguracji sprzętu, łatania oprogramowania i innych czasochłonnych zadań, co zwiększa produktywność pracowników w zespołach IT;
 • niezawodność: tworzenie kopii zapasowych, odtwarzanie po awarii i ciągłość biznesowa są łatwiejsze i tańsze, ponieważ dane mogą być kopiowane w wielu lokalizacjach w sieci dostawcy usług w chmurze;
 • mobilność: dostęp do danych firmowych za pośrednictwem smartfonów i urządzeń mobilnych.

Razem można więcej – alians chmury i wirtualizacji

Alians chmury i wirtualizacji

Chmura i wirtualizacja tworzą razem duet nie do pokonania – pozwalają na stworzenie niezwykle wydajnego i elastycznego środowiska IT. Choć wirtualizacja może służyć do zwiększania możliwości sprzętu i oprogramowania w każdej firmie i nie wymaga zakupu usług w chmurze, to sama chmura nie może istnieć bez wirtualizacji. Dostawcy usług w chmurze tworząc wirtualne środowiska mogą zwielokrotnić swoje zasoby zależnie od potrzeb użytkowników. W sieciach korporacyjnych wirtualizacja służy również do budowy infrastruktury chmury prywatnej świadczącej usługi wewnątrz organizacji. W ten sposób firmy z branż obwarowanych szeregiem przepisów związanych z zapewnieniem dużego poziomu bezpieczeństwa uzyskują zgodność z regulacjami, przy jednoczesnym wykorzystaniu możliwości jakie stwarza cloud computing. Chmura prywatna wymaga jednak sporych inwestycji, nie jest więc alternatywą dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Bywa też, że wewnętrzne usługi przestają wystarczać. W większości firm obciążenia IT nie są cały czas jednakowe, a własne serwery i działające na nich maszyny wirtualne mają ograniczoną skalowalność. Dlatego w przypadku zapotrzebowania na większe moce obliczeniowe z odsieczą przychodzą dostawcy usług chmury zewnętrznej. W ten sposób łącząc chmury prywatne z publicznymi, czy też z zasobami in-house przedsiębiorstwa mogą budować środowiska hybrydowe, których skalowalność nie jest ograniczona, a zgodność z regulacjami zachowana.

Porównanie chmury i wirtualizacji – kluczowe kwestie

Kluczowe kwestie Cloud computing Wirtualizacja
skalowalność Usługi w chmurze mogą być rozszerzane w sposób nieograniczony. Konfiguracja maszyn wirtualnych limituje ich skalowalność
konfiguracja Konfigurowanie chmury jest bardzo żmudnym zadaniem. Konfiguracja środowiska wirtualnego jest bardzo prosta.
elastyczność Elastyczny dostęp do chmury poprzez Internet z każdej lokalizacji Prawidłowe uwierzytelnienie jest wymagane przed uzyskaniem dostępu do maszyn wirtualnych
integracja Integracja w chmurze umożliwia przyszłą ekspansję użytkowników, aplikacji itp. Integracja wirtualizacji umożliwia ekspansję nowych maszyn w ramach tej samej infrastruktury.
zależności Liczni użytkownicy mają dostęp do sieci z tego samego linku Wiele systemów operacyjnych może być zainstalowanych na pojedynczym serwerze/komputerze
dostępność Dostęp możliwy z każdego miejsce na świecie. Wymagane są uprawnienia do uzyskania dostępu spoza sieci
typ rozwiązania Prywatna i publiczna chmura Wirtualizacja urządzeń i aplikacji

[1] Gartner „Forecast Analysis: Public Cloud Services, Worldwide, 4Q17 Update” oraz „Forecast: Public Cloud Services, Worldwide, 2015-2021, 4Q17 Update.”
[2] MarketsandMarkets, „Desktop Virtualization Market by Type (Virtual Desktop Infrastructure, Desktop-as-a-Service, Remote Desktop Services), Organization Size, Vertical (It & Telecom, BFSI, Education, Healthcare, Government) and Region – Global Forecast to 2022”
[3] Raport firmy Forrester, Cloud Maturity Study, 2016
[4] Intel, Cloud Computing: Industry Report & Investment Case, 2017

Wirtualne Centrum Danych

Ten artykuł dotyczy produktu

Wirtualne Centrum Danych

Przejdź do produktu

Data publikacji: 07.08.2018

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail