1-4 minut

Outsourcing IT: 3 źródła oszczędności

Przekonaj się, gdzie outsourcing przynosi największe korzyści Twojej firmie.

 

Najczęstszą przyczyną zawierania umów outsourcingowych wciąż pozostaje dążenie do poszukiwania oszczędności ‒ wynika z wielu badań wśród firm w Polsce i na świecie.Ten trend widać szczególnie wyraźnie w przypadku kontraktów outsourcingowych związanych z informatyczną obsługą przedsiębiorstwa.

Stały wysoki popyt na specjalistów IT i związana z tym presja na płace sprawiają, że coraz więcej firm decyduje się na zlecanie działań IT zewnętrznym dostawcom. Liczą one na uzyskanie w ten sposób szybkich i znaczących oszczędności finansowych.

3 główne źródła oszczędności z outsourcingu IT:

1. Zmiana kosztów stałych na zmienne

Proces ten pozwala zrezygnować z nabywania zasobów i ponoszenia kosztów ich stałego utrzymania, niezależnie od intensywności użytkowania. Klasycznym przykładem jest outsourcing usług centrum danych. Utrzymywanie własnej serwerowni i zatrudnianie niezbędnego personelu technicznego może pochłaniać nawet kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. Zamiast tego firmy mogą skorzystać z usług outsourcingu centrum danych. W modelu wirtualnym płacą tylko za wykorzystaną moc i zasoby udostępnione w ramach serweru wirtualnego. W modelu tradycyjnym dodatkowo ponoszą koszty związane z utrzymaniem wydzielonych serwerów, na których zainstalowane są aplikacje biznesowe.

Doskonałym przykładem projektu, który poprawił jakość obsługi przy jednoczesnej obniżce kosztów użytkowania, jest outsourcing usług centrum danych dla firmy ADe Line, właściciela sklepów AlmiDecor. Dzięki kompletnej infrastrukturze serwerowej, dostarczonej i obsługiwanej przez pracowników operatora, firma zapewniła sobie bezawaryjne funkcjonowanie, nawet w okresach wzmożonych zakupów (źródło: http://biznes.t-mobile.pl/pl/informacje-prasowe-archiwum/152-sklepy-almidecor-z-serwerem-wirtualnym-gts).

2. Optymalizacja zasobów dokonywana przez dostawcę usług

Każdy dostawca usług IT dysponuje sporymi rezerwami umożliwiającymi efektywne wykorzystanie zarówno infrastruktury, jak i wiedzy fachowego personelu. Dzięki temu klient skorzysta z najnowszych rozwiązań technologicznych oraz współpracy z najlepszymi fachowcami na rynku ‒ bez konieczności ponoszenia pełnych kosztów ich utrzymania.

Presja unowocześnienia infrastruktury teleinformatycznej i stałego dostosowywania jej do nowych potrzeb rynku była jednym z powodów outsourcingu obsługi sieci przez Euronet Worlwide. W ciągu ostatniej dekady firma rozwijała się bardzo dynamicznie, przejmując niezależne sieci bankomatów w krajach Europy Środkowej. Nabyte podmioty korzystały z różnych, pozbawionych wspólnego standardu rozwiązań telekomunikacyjnych, co utrudniało wydajne przetwarzanie danych. Skłoniło to Euronet do konsolidacji i outsourcingu infrastruktury sieciowej, łączącej 27 placówek Euronet w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej i opartej na chmurze MPLS (źródło: http://biznes.t-mobile.pl/upload/files/studium_przypadku_pdf/Epl.pdf).

 

3. Przebudowa obsługi informatycznej

W przygotowaniu do umowy outsourcingowej niezbędna jest analiza kosztów funkcji i procesów realizowanych wewnętrznie. To sposób na znalezienie potencjalnych oszczędności, nawet tych niezwiązanych wprost z outsourcingiem. O tym, że oszczędności wynikające z transformacji można osiągnąć nawet w dojrzałej organizacji, która zna koszty i korzyści wynikające z outsourcingu, przekonuje przykład Coca-Cola Enterprise.

Korzystająca od dekad z outsourcingu IT firma każdy kolejny projekt traktuje jako pretekst do poszukiwań oszczędności i reorganizacji procesów wewnętrznych. W ramach jednego z takich działań dokonała m.in. całkowitej relokacji obsługi kluczowych procesów finansowych, przenosząc ich realizację do wewnętrznych i zewnętrznych centrów obsługi z państw o niskich kosztach pracy (źródło: https://www.capgemini.com/resource-file-access/resource/pdf/Finance_Transformation__The_Outsourcing_Perspective.pdf).

Podejmując ostateczną decyzję o outsourcingu, należy:

  • uwzględnić wszystkie źródła potencjalnych oszczędności,
  • przyjrzeć się dokładnie ofercie dostawcy zewnętrznego, biorąc pod uwagę przede wszystkim:
    – deklarowaną skalę oszczędności w kosztach operacyjnych,
    – gotowość do podziału ewentualnych korzyści wynikających z usprawnień,
    – warunki rozwiązania kontraktu.

Pamiętaj

Każdy outsourcing, a w szczególności outsourcing tak kapitałochłonnych funkcji jak informatyka, może pozwolić potencjalnemu klientowi na wykorzystanie szeregu rezerw ekonomicznych. Skala tych oszczędności zależy przede wszystkim od dwóch czynników: skutecznej strategii outsourcingu i dobrego doboru dostawcy usług. Bez dobrego planu i zaufanego dostawcy trudno o realne oszczędności, nawet w przypadku najprostszych kontraktów na sprzedaż usług.

Kolokacja Serwerów

Ten artykuł dotyczy produktu

Kolokacja Serwerów

Przejdź do produktu
Serwer Dedykowany

Ten artykuł dotyczy produktu

Serwer Dedykowany

Przejdź do produktu
Wirtualne Centrum Danych

Ten artykuł dotyczy produktu

Wirtualne Centrum Danych

Przejdź do produktu

Data publikacji: 10.02.2016

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail