3-6 minut

Do czego potrzebne są wyższe przepustowości sieci w biznesie?

Zarówno rozwój telefonii mobilnej 5G, jak i sieci opartej na łączach światłowodowych pozwalają zapewnić coraz większą przepustowość, szybkość transmisji i możliwości przesyłania coraz większej liczby danych. Artykuł odpowiada na pytanie: jakie zastosowania biznesowe i jakie potrzeby przedsiębiorstw pozwoli zrealizować coraz szybsza sieć?

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

 

  1. JAK ROZWIJA SIĘ INFRASTRUKTURA POTRZEBNA DO BUDOWY INTERNETU RZECZY?
  2. W JAKI SPOSÓB IOT WPŁYNIE NA ROZWÓJ BRANŻY MOTORYZACYJNEJ?
  3. JAK JUŻ TERAZ WYKORZYSTYWANE SĄ WYDAJNE ŁĄCZA W TELEMETRII DLA ROZWIĄZAŃ W CIEPŁOWNICTWIE I DOSTARCZANIU MEDIÓW DO MIESZKAŃ I DOMÓW?
  4. JAK TECHNOLOGIA NARROWBAND WSPIERA SYSTEM INTELIGENTNEJ GOSPODARKI ODPADAMI?
  5. NA CZYM POLEGA PRZEMYSŁ 4.0 I JAKĄ ROLĘ ODEGRA W NIM SZYBKA KOMUNIKACJA MIĘDZY URZĄDZENIAMI?

Od ubiegłego roku w wielu krajach coraz szybciej następuje wdrożenie technologii 5G, która pozwala przesyłać dane w sieciach telekomunikacyjnych z wyższą szybkością. Wraz z kolejną generacją rozwiązań komórkowych rozwija się także sieć światłowodowa. W 2019 roku pomyślnie zakończyły się testy i wstępne wdrożenie pierwszych elementów sieci 400G. Dzięki tej technologii, oferującej podwyższoną przepustowość w kablowych sieciach telekomunikacyjnych, poprawi się także jakość obsługi w 5G, bo większa ilość danych generowanych przez urządzenia mobilne musi być często przesyłana także łączami niemobilnymi.

Szybsza sieć pozwoli biznesowi rozwinąć większą liczbę różnorodnych aplikacji wymagających wydajnej i niezawodnej komunikacji między urządzeniami. Według „Ericsson Mobility Report”1 ważną kategorią zastosowań telekomunikacji stanie się Internet of Things (IoT). Obszary, których dotyczyć będzie częstsze zastosowanie technologii mobilnych to m.in. inteligentne pomiary, opieka zdrowotna i transport, który wspierany będzie czujnikami śledzącymi. Łączna liczba urządzeń IoT połączonych poprzez sieć mobilną ma według autorów raportu wzrosnąć z 10,8 mld w 2019 do 24,9 mld w 2025.

Wysoka przepustowość w przemyśle motoryzacyjnym

Technologia Internetu Rzeczy znajdzie zastosowanie w rozwiązaniach łączących w sieci urządzenia AGD, takie jak lodówki, pralki, suszarki czy zmywarki. W niedalekiej przyszłości umożliwi to firmom dostarczanie usług w nowych modelach biznesowych, pozwalając konsumentom płacić za usługę korzystania z tych urządzeń w miesięcznym abonamencie. Ułatwi też automatycznie zamawianie potrzebnych materiałów eksploatacyjnych.

Z „Cisco Annual Internet Report”2 dowiadujemy się, że w przyszłości w kategorii rozwiązań M2M (IoT) największy udział będą miały aplikacje do zastosowań domowych, a także podłączony do sieci Internetu Rzeczy samochód, który ma stać się najdynamiczniej rozwijającym się rodzajem aplikacji. Zdaniem analityków Connected Car cieszyć się będą dużą popularnością, odnotowując wzrost aż o 30 procent rok do roku w okresie od 2018 do 2023. Firmy związane z sektorem motoryzacyjnym zapewne staną się największym beneficjentem szybszych sieci.

Technologie inteligentnego miasta

Ważnym obszarem zastosowań Internetu Rzeczy są inteligentne miasta, wykorzystujące technologie IoT do optymalizacji zużycia energii wykorzystywanej do oświetlenia, ogrzewania i chłodzenia oraz zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa np. poprzez rozmieszczenie zdalnych kamer w miejscach publicznych.

Rozwiązania Smart City wykorzystują pełne spektrum sieci stałych i mobilnych dostarczanych przez T‑Mobile w Polsce. Duże znaczenie dla współczesnych miast ma opomiarowanie i komunikacja z systemami rozprowadzania mediów. Już obecnie rozwiązania w tym obszarze możliwe są do realizacji dzięki NarrowBand (NB-IoT), niskoprądowej sieci, dedykowanej dla rozwiązań Internetu Rzeczy, takich jak odczyt z liczników mediów, stacji monitorowania powietrza, poziomu wypełnienia pojemników na śmieci czy czujników parkingowych. Standard NB-IoT zapewnia działanie sieci mobilej w miejscach gdzie starsze technologie nie docierają wcale, niewielki transfer danych nie wymaga wysokich przepływności, a urządzenia IoT mogą działać wiele lat na zasilaniu bateryjnym bez konieczności serwisowania. Przykładem tego rodzaju wdrożeń z zakresu telemetrii może być firma Veolia, która pierwsze testy technologii IoT przeprowadzała już w 2017 roku wspólnie z operatorem telekomunikacyjnym T‑Mobile i we współpracy z firmą ABARO. Następne realizacje miały miejsce w Łodzi i Poznaniu, gdzie wdrożono ponad 2000 modułów wewnątrz ciepłomierzy oraz kilkaset sensorów do pomiaru temperatury i wilgotności w budynkach wielorodzinnych. Innym przykładem wdrożeń z obszaru telemetrii opartej o standard NB-IoT jest Geotermia Podhalańska S.A. Zrealizowany przez tę firmę w Zakopanem system automatycznego odczytu ciepłomierzy – 1700 urządzeń IoT – umożliwia zdalny odczyt liczników ciepła dostarczanego do budynków ze źródeł geotermalnych. Rozwiązanie to dostarczyło T‑Mobile w konsorcjum z firmą ABARO.

Kolejną dziedziną, w której zastosowanie znajduje Internet Rzeczy jest ] tzw. waste management czyli system inteligentnej gospodarki odpadami. W sierpniu 2019 ten T‑Mobile podpisał umowę na realizację projektu dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Wałbrzychu, obejmującego w pierwszej kolejności 150 czujników montowanych w kontenerach na obszarze całego miasta. Zainstalowane sensory mierzą za pomocą wiązki ultradźwiękowej procent wypełnienia odpadami pojemniku, a dodatkowo pomiar temperatury wewnątrz pozwala na wczesne wykrycie zagrożenia pożarowego. Dzięki zgromadzonym danym ustalany jest optymalny harmonogram ich opróżniania oraz są podnoszone alarmy w przypadku kradzieży samych kontenerów..

Przemysł 4.0

Wyższe przepustowości ułatwią także rozwój Przemysłu 4.0. Większe możliwości obliczeniowe i lepszy transfer bez opóźnień sieci pozwolą efektywnie wykorzystywać algorytmy sztucznej inteligencji Zapewnią analizę danych w czasie rzeczywistym i  zarządzanie wydajnością energetyczną, produkcją oraz automatyzacją konserwacji maszyn oraz linii produkcyjnych z zastosowaniem tzw. predictive maintenance, czyli monitorowanie pracy maszyn i reagowanie na problemy, zanim dojdzie do dużej awarii. IoT w nowoczesnym zakładzie pracy oznacza także wszechstronne opomiarowanie urządzeń produkcyjnych. Strumień danych z sieci sensorów przełożona naskaźniki diagnostyczne umożliwiają stałe dostarczanie gotowych instrukcji pozwalających poprawić parametry produkcji. i wykrywać wszelkie potencjalne nieprawidłowości.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze korzyści, które dają wyższe przepustowości sieci:

  • Według „Ericsson Mobility Report”3 ważną kategorią zastosowań telekomunikacji stanie się IoT. Obszary, których dotyczyć będzie częstsze zastosowanie technologii mobilnych to m.in. inteligentne pomiary, opieka zdrowotna i transport który wspierany będzie czujnikami śledzącymi. Łączna liczba urządzeń IoT połączonych poprzez sieć mobilną ma według autorów raportu wzrosnąć z 10,8 mld w 2019 do 24,9 mld w 2025.
  • Zdaniem autorów „Cisco Annual Internet Report” aplikacje Connected Car będą cieszyć się dużą popularnością odnotowując wzrost aż o 30 procent rok do roku w okresie od 2018 do 2023
  • Ważnym obszarem zastosowań Internetu Rzeczy są inteligentne miasta, wykorzystujące technologie IoT do optymalizacji zużycia energii wykorzystanej do oświetlenia, ogrzewania i chłodzenia oraz zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa poprzez rozmieszczenie zdalnych kamer w miejscach publicznych służących do monitoringu
  • Wyższe przepustowości pozwolą także na rozwój Przemysłu 4.0. Większe możliwości obliczeniowe i lepszy transfer sieci pozwolą efektywnie wykorzystywać algorytmy sztucznej inteligencji ułatwiając efektywne zarządzanie wydajnością energetyczną, produkcją i automatyzację konserwacji maszyn i linii produkcyjnych z  zastosowaniem tzw. predictive maintenance

1https://www.ericsson.com/4acd7e/assets/local/mobility-report/documents/2019/emr-november-2019.pdf
2https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c11-741490.html
3https://www.ericsson.com/4acd7e/assets/local/mobility-report/documents/2019/emr-november-2019.pdf

Internet rzeczy (IoT)

Ten artykuł dotyczy produktu

Internet rzeczy (IoT)

Przejdź do produktu
Inteligentne miasto

Ten artykuł dotyczy produktu

Inteligentne miasto

Przejdź do produktu

Data publikacji: 20.08.2020

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail