1-4 minut

Chmurna przyszłość – nowe modele i innowacyjne rozwiązania

Dzięki nowej fali innowacji, którą przynoszą ze sobą nowe technologie, w tym cloud computing, w ciągu najbliższych kilkunastu lat całkowicie zmieni się globalny biznes. Obniżenie barier inwestycji w technologie informatyczne, doprowadzi do skokowego wzrostu innowacyjności produktowych i procesowych. Tym samym wzrośnie tempo wprowadzania nowych ofert.

Udostępnienie nowoczesnych technologii informatycznych pozwalających na szybkie przetwarzanie danych, wpłynie na sposób podejmowania decyzji. Doskonałym przykładem tego typu zjawiska już teraz jest sektor bankowy. Jeszcze 20 lat temu decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku kredytowego opierała się na współpracy pomiędzy kilkoma pracownikami i była tylko częściowo zautomatyzowana. Dziś decyzje te są w prawie 100% podejmowane automatycznie. Konsekwencje tej zmiany mają pozytywny wpływ nie tylko na usprawnienie pracy w sektorze bankowym, ale także na zwiększenie obrotu gospodarczego na całym świecie.

Podobnie jak cloud computing wpływa na biznes, tak również zmiany w otoczeniu biznesowym wpłyną na dalszy rozwój tego rozwiązania. Poniżej prezentujemy kilka najważniejszych trendów:

 

1. Koniec tradycyjnego myślenia o infrastrukturze teleinformatycznej.

Dalsze upowszechnienie cloud computing doprowadzi do zasypania podziału między rozwiązaniami wdrożonymi i przechowywanymi w chmurze. W praktyce zasoby informatyczne staną się heterogenicznym zbiorem różnych komponentów dostępnych zarówno w modelu tradycyjnym jak i z chmury. Zmiana ta będzie wynikiem postępu rozwiązań i funkcji, a także innowacji w zakresie zabezpieczeń teleinformatycznych.

 

2. Nowy model wykorzystania chmury w usługach publicznych.

W sektorze publicznym chmura znacząco przyspieszy tempo realizacji usług i zwiększy efektywność wymiany informacji. Co więcej, przyspieszy tempo obrotu gospodarczego, dziś poważnie ograniczonego przez powolność biurokracji. Pomogą w tym cechy chmury takie jak: powszechna dostępność, łatwa skalowalność, niski koszt dostarczenia podstawowych funkcji, czy elastyczność w integracji z innymi klasami systemów.

Już w tej chwili rządy wielu państw wdrażają zintegrowaną strategię informatyzacji administracji publicznej. Świetnym przykładem takiego dokumentu jest brytyjska G-Cloud Strategy, zakładająca stworzenie chmury, z której korzystać będzie brytyjska administracja.
Większość urzędów nie będzie dłużej zajmować się utrzymaniem swoich systemów i procesem ich zakupu, kontaktem z dostawcami etc. Jedna, elastyczna i oszczędna platforma, która będzie wszystkim urzędom dostarczać niezbędne zasoby IT w formie usługi – bezpiecznej, wydajnej i zarządzanej poprzez Government Application Store. Wykorzystując te zasoby, urzędy będą tworzyć rozwiązania dla obywateli i na swoje potrzeby.

 

Chmurowa platforma będzie tańsza, a jej koszty przejrzyste. G-Cloud będzie korzystać z najnowocześniejszej technologii, dzięki scentralizowanym procesom zakupu i inwestycji w IT. (źródło: „Exploring the Cloud. A Global Study of Goverments’ Adoption of the Cloud”, KPMG 2014).

 

3. Rosnąca popularność chmury prywatnej.

Dynamiczny rozwój usług opartych na cloud computing doprowadzi do powstania ogromnego sektora uszytych na miarę usług technologicznych. Już dziś jest on areną konkurencji pomiędzy wieloma różnymi klasami podmiotów (tradycyjnymi dostawcami sprzętu i usług IT, dużymi użytkownikami technologii). Jej dalsze nasilenie się doprowadzi do zwiększenia liczby specjalizowanych podmiotów oferujących ściśle sprofilowane usługi z zakresu chmury prywatnej.


Doskonałym przykładem zastosowania chmury jest projekt zrealizowany dla firmy marketingu internetowego ClickAd. Firma ta zakupiła rozwiązanie hybrydowe. Jest połączeniem środowiska wirtualnego z fizycznym w zakresie przestrzeni dyskowej, wykorzystywane do realizacji kampanii marketingowych w internecie. (źródło: http://biznes.t-mobile.pl/files/PL/PL/Casestudies-T-mobile/14217837_ClickAd_PL_Reb3_v13.pdf)

Dostosowanie się do wymienionych trendów wymagać będzie od kadry menedżerskiej trzech ważnych kompetencji:

  • zdolności do szybkiej syntezy informacji z różnych dziedzin,
  • umiejętności szybkiego podejmowania decyzji,
  • umiejętności współpracy w ramach szerszych grup podmiotów.

Dalsze upowszechnienie nowego modelu przetwarzania danych całkowicie zmieni biznes i ten duży – globalny i ten mały – realizowany na szczeblu lokalnym. Zmieni także sposoby podejmowania decyzji. Przyczyni się tym samym do ogromnych zmian w stylu i modelu życia.

Wirtualne Centrum Danych

Ten artykuł dotyczy produktu

Wirtualne Centrum Danych

Przejdź do produktu
Biuro Zapasowe

Ten artykuł dotyczy produktu

Biuro Zapasowe

Przejdź do produktu

Data publikacji: 05.10.2015

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail