3-6 minut

W jaki sposób IoT stymuluje cyfrową transformację miast i firm?

Internet Rzeczy (IoT) umożliwia tworzenie innowacyjnych rozwiązań praktycznie w każdym obszarze biznesu: zaczynając od przemysłu, poprzez infrastrukturę miejską, a skończywszy na rolnictwie. Pozwala m.in. przesyłać dane z liczników mediów, uławia śledzenie pojazdów oraz transportu towarów, zapewnia predykcyjne utrzymanie maszyn i gromadzenie informacji o potencjalnych awariach zanim do nich dojdzie. IoT wspiera również rozwiązania dla nowoczesnego rolnictwa i przetwórstwa artykułów spożywczych. Przedsiębiorstwa przechodzą obecnie transformację adaptując się do wymogów gospodarki cyfrowej. Wykorzystanie potencjału IoT jest kluczowe w tym procesie.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

 1. CZYM SĄ INTELIGENTNE MIASTA I JAKIE KORZYŚCI ZAPEWNIA IM IOT? JAKIE ROZWIĄZANIA Z OBSZARU SMART CITY WDRAŻA SIĘ JUŻ W POLSCE?
 2. JAKIE KORZYŚCI DAJE IOT W ROLNICTWIE?
 3. CZYM JEST PREDEICTIVE MAINTANACE I DLACZEGO STANOWI ONO PRZEŁOM W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH?
 4. JAKIE INNE KORZYŚCI PRZYNIESIE PRZEMYSŁ 4.0 WSPIERANY MOŻLIWOŚCIAMI IOT?

Rozwój technologii IoT zapewnia nowoczesna komunikacja radiowa Narrowband Internet of Things (NB-IoT). Narrowband wykorzystuje istniejącą sieć LTE do serwisu w ramach standardu LPWAN. Klienci nie muszą inwestować dodatkowych środków w nowe technologie (budowanie lokalnych sieci dedykowanych dla Internetu Rzeczy), ani czekać na pojawienie się 5G, by wprowadzać w życie najnowsze osiągnięcia IoT. Sieci LPWA oferują duży zasięg przy minimalnym zużyciu energii. Definicja sieci LPWA składa się z dwóch zagadnień:

 • Niska moc (ang. Low Power) – niskie zużycie energii umożliwia zasilanie z użyciem pojedynczej baterii AA przez wiele lat i przy uwzględnieniu takich aspektów, jak samoczynne rozładowanie i degradacja baterii.
 • Duży obszar (ang. Wide Area) – ta technologia przesyła dane nawet w trudnych warunkach, np. na obszarach miejskich, gdzie sygnał radiowy narażony jest na wiele przeszkód zakłócających transmisję lub w miejscach tłumiących fale, takich jak piwnice, studzienki czy instalacje podziemne.

W ramach standaryzacji NB-IoT za najważniejsze uznano optymalizację pod kątem cyklicznych transmisji niewielkich ilości danych na duże odległości. Dlatego też standard NB-IoT wykorzystuje pewny i odporny na zakłócenia rodzaj transmisji radiowej. Transmisję tę można zrealizować za pomocą prostych (w porównaniu z dzisiejszymi smartfonami) modułów bezprzewodowych. Moduły te mają też mniejsze zapotrzebowanie na energię, a ponieważ przesyłają niewielką ilość danych, mogą działać zasilane baterią autonomicznie przez długi czas – nawet kilka lat.

Inteligentne miasta

U podstaw koncepcji smart city leży idea tworzenia miast przyjaznych mieszkańcom, zdrowszych, bezpieczniejszych i bardziej ekologicznych. Kluczowym elementem umożliwiającym wdrożenie tej idei jest Internet Rzeczy. Dobry zasięg we wszystkich punktach miasta zapewnia standard NB-IoT umożliwiający długotrwałe działanie urządzeń komunikujących się ramach Internetu Rzeczy z wykorzystaniem baterii. Wprowadzenie elementów IoT do przestrzeni miejskiej, domów i budynków umożliwi monitorowanie zdarzeń zapewniając informacje np. o ruchu ulicznym, zajętości miejsc parkingowych czy systemy zarządzania oświetleniem ulic i budynków. Inteligentne zarządzanie odpadami, dzięki stałym pomiarom dokonywanym przez czujniki i przekazywanym drogą radiową, pozwala na wywóz śmieci we właściwym momencie, to znaczy dopiero po zapełnieniu się pojemnika.

W inteligentnych miastach duże znaczenie ma opomiarowanie i komunikacja z systemami rozprowadzania mediów. Tego rodzaju rozwiązania z zakresu telemetrii są już w Polsce wdrażane. Przykładem może być firma Veolia, która pierwsze testy technologii NB-IoT przeprowadzała już w 2017 roku wspólnie z operatorem telekomunikacyjnym T-Mobile i we współpracy z firmą ABARO. Następnie zrealizowano instalacje pilotażowe w Łodzi i Poznaniu obejmujące 400 modułów.

Innym przykładem zastosowań telemetrii jest Geotermia Podhalańska S.A. System automatycznego odczytu ciepłomierzy opartego na technologii NB-IoT umożliwia zdalny odczyt ciepła dostarczanego do budynków ze źródeł geotermalnych. T‑Mobile wspólnie z firmą ABARO dostarczyło ponad 1500 urządzeń IoT oraz zapewniło pełną usługę telemetryczną.

W Wałbrzychu, w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych, T-Mobile wdraża inteligentny system zarządzania odpadami. W pierwszej kolejności uruchomionych zostanie około 150 czujników działających w oparciu o technologię NB-IoT, montowanych w kontenerach na obszarze całego miasta. Zainstalowane sensory mierzyć będą stan nieczystości w pojemniku.

IoT w rolnictwie

Internet Rzeczy znajdzie również szerokie zastosowanie w rolnictwie. Czujniki badające wilgotność gleby, nasłonecznienie roślin i inne parametry przysłać będą dane do aplikacji wspierającej podejmowanie decyzji i podpowiadającej, czy uprawy należy podlać lub dodać do niej składników odżywczych. Dzięki IoT możliwe będzie precyzyjne oznaczenie obszaru, na którym pojawią się szkodniki albo choroby. Pozwoli to zmniejszyć straty w produkcji, ale także ograniczy zużycie pestycydów i innych substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Urządzenia wspomagające uprawę roślin uruchamiane będą jedynie wówczas, kiedy czujniki przekazujące dane do systemów eksperckich stwierdzą taką konieczność. Dzięki precyzyjnym informacjom maszyny do nawadniania zużyją tylko tyle wody i paliwa, ile będzie potrzebne.

Przemysł 4.0

Wdrożenie IoT otwiera drogę do Przemysłu 4.0 w zakładach produkcyjnych adaptujących się do cyfrowej rzeczywistości. Dzięki technologiom wykorzystującym rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji oraz telekomunikacji miejsce tradycyjnej konserwacji maszyn i linii produkcyjnych zaczyna zajmować konserwacja predykcyjna (predictive maintenance). Jej zastosowanie pozwala ustawicznie monitorować pracę maszyn i reagować na problemy natychmiast po otrzymaniu komunikatu alarmowego. Wskaźniki diagnostyczne umożliwiają ciągle śledzenie anomalii i diagnozowanie sytuacji awaryjnych. Predykcję wspierają algorytmy sztucznej inteligencji ułatwiając detekcję odstępstw od „normalnej” pracy maszyny w oparciu o automatycznie wyuczony profil pracy. Tysiące czujników rozmieszczonych w całej fabryce działającej zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0 zapewnią dostęp do danych z parametrami pracy urządzeń, pozwolą optymalizować produkcję i wykrywać wszelkie potencjalne zagrożenia.

***

Przedsiębiorstwa, które jako pierwsze w danej branży decydują się zrobić krok w kierunku Internetu Rzeczy zyskują przewagę konkurencyjną dzięki lepszemu dostosowaniu swojego biznesu do potrzeb współczesnego konsumenta. W sposób pełniejszy kontrolują jakość usług lub produkcji, a także optymalizują koszty. W wykonaniu tego pierwszego kroku na drodze do Internetu Rzeczy pomóc może firma zaufany operator telekomunikacyjny, występujący w roli doradczej.

Podsumowanie

Przypomnijmy w jaki sposób IoT stymuluje cyfrową transformację miast i firm:

 • Do wdrożenia IoT doskonale nadaje się technologia Narrowband IoT wykorzystująca sieć LTE, już działającą i gotową infrastrukturę dostępną w portfolio usług T-Mobile Polska.
 • W inteligentnych miastach duże znaczenie będzie miało opomiarowanie urządzeń. Tego rodzaju rozwiązania z zakresu telemetrii są już wdrażane także w Polsce. Przykładem może być firma Veolia oraz Geotermia Podhalańska.
 • Smart cities to także waste management. Inteligentny system zarządzania odpadami zostanie zrealizowany przez T-Mobile dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Wałbrzychu.
 • Internet Rzeczy znajdzie także szerokie zastosowanie w rolnictwie. Dzięki IoT możliwe będzie precyzyjne oznaczenie obszaru, na którym pojawią się szkodniki albo choroby roślin.
 • Wdrożenie IoT otwiera drogę do Przemysłu 4.0. Jedno z osiągnięć Industry 4.0 – predictive maintenance – pozwala ustawicznie monitorować pracę maszyn i reagować na problemy natychmiast po otrzymaniu komunikatu alarmowego.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat technologii NB-IoT?
Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami: nbiot@t-mobile.pl

Internet rzeczy (IoT)

Ten artykuł dotyczy produktu

Internet rzeczy (IoT)

Przejdź do produktu

Data publikacji: 19.09.2019

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail