3-6 minut

Internet Rzeczy – przygotuj firmę na nowe wyzwania

Niemal wszyscy futurolodzy są zgodni co do tego, że jednym z najważniejszych trendów kształtujących biznes w najbliższej dekadzie będzie upowszechnienie tzw. Internetu Rzeczy, czyli możliwości komunikacji pomiędzy urządzeniami elektronicznymi bez pośrednictwa człowieka. Rewolucja już się zaczęła – jak twoja firma może się do niej przygotować?

Według analiz firmy Gartner liczba wszystkich urządzeń podłączonych do internetu w 2020 roku przekroczy 26 mld (Cisco, dostawca technologii komunikacyjnych, uważa, iż liczba ta jest zaniżona, i przewiduje, że w rzeczywistości będzie prawie dwa razy większa). Sprawna komunikacja tak ogromnej ilości urządzeń będzie wymagała od operatorów wydajnych sieci mobilnych i stacjonarnych.

Trudno w tej chwili przesądzać o tym, jaki będzie realny wpływ Internetu Rzeczy na biznes. Z dużym prawdopodobieństwem można jednak przyjąć, że to przełomowa innowacja, która przewróci układ sił w wielu segmentach rynku i doprowadzi do wyłonienia nowych rynkowych czempionów. Pierwsze badania przeprowadzone wśród prezesów globalnych korporacji każą myśleć, że wpływ Internet of Things na globalny biznes będzie przede wszystkim pozytywny („From Productivity to Outcomes”, Accenture 2015); 87% prezesów wierzy, że upowszechnienie się nowego trendu długoterminowo doprowadzi do wzrostu liczby miejsc pracy, a 57% uznaje, że Internet Rzeczy doprowadzi do wzrostu przychodów.

Funkcjonowanie w nowej rzeczywistości będzie wymagało zbudowania nowych kompetencji z pogranicza teleinformatyki i mechatroniki: zarządzania systemami IT, programowania i konstruowania. Wykreuje nowe możliwości dla firm, które będą w stanie efektywnie zarządzać obiegiem informacji generowanych przez urządzenia i czujniki. Według uczestników przywoływanego już badania, potencjalne korzyści wynikające z dostosowania się do nowego trendu będą znaczące. Wskazują oni m.in. na: podniesienie efektywności pracowników (46%), wzrost utylizacji posiadanych zasobów materialnych (46%), redukcję wydatków operacyjnych (44%), wzrost efektywności monitoringu i kontroli (44%), poprawę bezpieczeństwa pracowników (42%), zwiększenie nadzoru nad zintegrowanym łańcuchem dostaw (32%), poprawę jakości doświadczenia klienta (26%) oraz wykreowanie strumienia przychodów z nowych produktów i usług (13%).

W jaki sposób przygotować organizację, jej procesy wewnętrzne i systemy IT na wyzwania związane z Internetem Rzeczy? Co zrobić, by osiągnąć spodziewane korzyści? Zdaniem firm doradczych dostosowanie do nowego trendu będzie wymagało przede wszystkim działań w kilku obszarach: strategii przedsiębiorstwa, funkcjonowania i struktury działu informatyki, kultury organizacyjnej, a także bezpieczeństwa i nadzoru.

1. Strategia przedsiębiorstwa

Efektywne działanie w świecie Internetu Rzeczy będzie wymagało dostosowania się w zakresie modelu biznesowego i strategii. Na obecnym etapie rozwoju oznacza to przede wszystkim konieczność dobrego rozpoznania nowych możliwości kreowanych dzięki tej innowacji i rozwój pilotażowych projektów służących ocenie tego potencjału. Na razie działania o takim charakterze są domeną największych globalnych koncernów, takich jak Intel1 , Mitsubishi2 oraz Airbus3, które eksperymentują z możliwościami wykorzystania Internetu Rzeczy w lepszej lokalizacji produktów w fabryce oraz w zintegrowanym łańcuchu dostaw lub, jak Bosch4 , inwestują we współpracę ze szkołami wyższymi badającymi wpływ nowego trendu na biznes.

2. Model funkcjonowania działu informatyki

Pojawienie się całkiem nowego modelu komunikacji doprowadzi do zmian w sposobie korzystania z narzędzi informatycznych, a w efekcie pociągnie za sobą także skutki dla organizacji wewnętrznej działów IT i całego rynku nowoczesnych technologii. Wyzwaniem będzie przede wszystkim przygotowanie istniejącej infrastruktury na nowe rozwiązania. Zgodnie z przewidywaniami największych firm analitycznych IT, w ciągu najbliższych pięciu lat nawet 90% danych pochodzących z urządzeń połączonych Internetem Rzeczy będzie przetwarzanych w profesjonalnych centrach danych, zewnętrznych dostawców (źródło: „Internet of Things to Revolutionize the IT Department”, IDC 2014).

3. Sposób pracy i kultura organizacyjna firm

Podstawowym skutkiem upowszechnienia się Internetu Rzeczy stanie się dalsza automatyzacja, która zmieni sposób funkcjonowania firm i ich personelu, a także przyczyni się do przyspieszenia procesów podejmowania decyzji biznesowych. Część z nich będzie mogła być podejmowana w pełni automatycznie, na podstawie zdefiniowanych wcześniej parametrów.

Kwestią nieodległej przyszłości stanie się automatyczna produkcja lub spedycja towarów, których brak lub wyczerpujące się zapasy raportować będą czujniki znajdujące się w magazynie odbiorcy. Dzięki inteligentnym licznikom przekazującym dane o zużyciu mediów do systemów generujących faktury dla klientów zmieni się całkowicie system rozliczeń za energię elektryczną oraz ciepło.

Upowszechnienie Internetu Rzeczy zrewolucjonizuje także wytwarzanie maszyn i urządzeń. W ciągu kilku lat trend ten może doprowadzić do powstania całkowicie zautomatyzowanych w sposób efektywny kosztowo fabryk. Ich serwis będzie dokonywał się niemal bez udziału człowieka. Na podstawie informacji z czujników (mikrofonów szerokopasmowych) będzie można określić, kiedy należy wymienić każdy, nawet najmniejszy, podzespół w maszynie.

Posiadając w fabryce set takich rozwiązań, w zasadzie można mieć informacje o każdym procesie, i to w czasie rzeczywistym. Wszystkie te zmiany w sposobach pracy stanowić będą poważne wyzwanie dla kultury organizacyjnej. Automatyzacja doprowadzi do wyeliminowania prostych prac związanych z nadzorem i utrzymaniem produkcji, a w rezultacie do dalszego rozbicia hierarchii służbowej. Pracownicy pozbawieni sporej części powtarzalnych zadań kontrolnych i skupieni na planowaniu dalszego rozwoju firm zaczną działać w mniejszych, niesformalizowanych zespołach na podobieństwo tych, w których już dziś funkcjonują m.in. przedstawiciele branży kreatywnych (media, internet, reklama itd.).

4. Bezpieczeństwo i nadzór

Internet Rzeczy to zupełnie nowe zagrożenie dla bezpieczeństwa teleinformatycznego firm. Oznacza konieczność zastosowania szczelniejszej ochrony nie tylko tzw. infrastruktury krytycznej, ale wszystkich sieci w firmie. Przed działami bezpieczeństwa i firmami IT specjalizującymi się w cyberochronie staną nowe wyzwania związane ze wzrostem zagrożenia atakami Denial of Service (a więc przeciążaniem infrastruktury lawinowym wzrostem zapytań) bądź ryzykiem włamań do aplikacji biznesowych poprzez systemy nadzorujące komunikację pomiędzy urządzeniami.

Skuteczne przejęcie kontroli nad siecią sensorów lub automatów o strategicznym znaczeniu niesie trudne do wyobrażenia konsekwencje. Przynajmniej częściowo będzie można się przed tym uchronić poprzez lepszą kontrolę wirtualnych sieci prywatnych (VPN). Ogromnym wyzwaniem pozostanie jednak odpowiednie fizyczne zabezpieczenie urządzeń i czujników zasilających danymi aplikacje.

Wskazówka

Internet Rzeczy jest kolejną technologią, która może całkowicie wywrócić układ sił na najważniejszych globalnych rynkach. Skala potencjalnych korzyści wynikających z wykorzystania autonomicznej komunikacji pomiędzy urządzeniami jest tak duża, że opieranie się zmianom, które przynosi ta innowacja, nie ma sensu. Jedynym wyjściem wydaje się odpowiednie przygotowanie się do zmian, które niesie nowa klasa rozwiązań, a więc przede wszystkim uporządkowanie procesów wewnętrznych i infrastruktury teleinformatycznej wykorzystywanej obecnie w firmach.


1 http://www.hardwarezone.com.my/tech-news-intel-inside-idea-internet-things (dostęp 17.06.2015)

2http://newsroom.intel.com/community/intel_newsroom/blog/2014/09/29/intel-and-mitsubishi-electric-collaborate-to-create-next-generation-factory-automation-systems (dostęp 17.06.2015)

3 http://blogs.ptc.com/2015/05/05/airbus-uses-iot-to-fuel-factory-of-the-future/ (dostęp 17.06.2015)

4http://www.iot-lab.ch/ (dostęp 17.06.2015)

 

Data publikacji: 20.07.2015

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail