1-4 minut

Inteligentny transport – jeden z najbardziej przydatnych dla mieszkańców projektów Smart City

Projekty Smart City - czyli tzw. inteligentnego miasta - wykorzystują nowoczesne technologie do zwiększenia wydajności i efektywnego zarządzania infrastrukturą miejską oraz jej elementami składowymi. W grę wchodzić mogą także inwestycje w poprawę jakości transportu.

Inteligentne systemy zarządzania ruchem zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić sprawny ruch samochodowy w mieście, na autostradzie i drogach krajowych. W optymalny sposób pozwalają też wykorzystać istniejącą infrastrukturę. To istotne usprawnienie dla mieszkańców, ponieważ korki to zmarnowany czas, pieniądze i nerwy. Tymczasem – zgodnie z TomTom Traffic Index – w roku 2015, aż 7 polskich miast znalazło się wśród 50-ciu najbardziej zakorkowanych w Europie. Łódź była nawet na pierwszym miejscu.

Zaawansowany system zarządzania ruchem ulicznym

Operatorzy telekomunikacyjni są w stanie dokładnie przeanalizować nie tylko miejsce pobytu użytkowników swojej sieci, ale także trasy ich przemieszczania się. Wszystko dzięki posiadanej infrastrukturze, zwłaszcza stacjom bazowym. Wcześniej – zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi – informacje o lokalizacji użytkowników telefonii komórkowej muszą być zagregowane i zanonimizowane.

Rosnąca popularność smartfonów pozwala na pozyskiwanie coraz bardziej szczegółowych danych. Dodatkowo w dużych miastach lokalizację użytkowników można określić z dokładnością mniejszą niż 100 metrów. Następnie informacje te można nałożyć na cyfrowe mapy i pokazać ruch w obrębie danego miasta, regionu, a nawet kraju. Przykładem są rozwiązania zastosowane w Czechach, a wdrożone przez Deutsche Telekom. Zastosowany tam system Rodos Traffic Management (RTM) zbiera i analizuje duże ilości danych o ruchu. Wykorzystywane są zanonimizowane dane o ruchu z systemów telematycznych zainstalowanych w samochodach oraz z telefonów komórkowych kierowców i pasażerów.

Rodos Traffic Management przetwarza w czasie rzeczywistym gromadzone dane i prezentuje dynamikę ruchu na drogach krajowych i w większych miastach w Czechach. Użytkownicy mają dostęp do danych zarówno na komputerze, jak i urządzeniach mobilnych. RTM może też udostępniać dane zewnętrznym aplikacjom. W razie potrzeby na cyfrowych mapach zamieszczać można również dane z innych systemów: detektorów ruchu, elektronicznych systemów pobierania opłat, sygnalizacji świetlnej, systemu zarządzania tunelami, kamer, fotoradarów lub systemów pogodowych.

Wdrożony w Czechach portal RTM wyświetla dane zarówno na mapie, jak i w widoku liniowym. Mapa pokazuje całą sieć drogową. Z kolei widok liniowy prezentuje wizualizację poszczególnych tras ze wszystkimi informacjami istotnymi dla efektywnego zarządzania ruchem. Może to być m.in. średnia prędkość pojazdów, umiejscowienie i długość korków, informacje o wypadkach, czas opóźnienia w porównaniu z normalnym przepływem ruchu. Dane takie – w tym informacje o alternatywnej trasie – mogą być przekazywane następnie kierowcom. Wykorzystane do tego mogą być elektroniczne systemy informacji o ruchu drogowym, radio albo telewizja.

Co ciekawe, system Rodos Traffic Management może być udostępniany zarówno jako osobna instalacja w centrum danych klienta, jak i w chmurze w data center T-Mobile. Rodos to nie tylko korzyści dla kierowców. Dzięki danym na temat przepływu ruchu urbaniści widzą, gdzie występują tzw. wąskie gardła w sieci drogowej. Są więc w stanie lepiej zaplanować objazdy czy harmonogramy przepustowości tuneli i świateł drogowych. Jeśli to konieczne, dane mogą być archiwizowane i wykorzystywane do planowania ruchu.

Bezprzewodowe sieci WiFi

Inteligentny transport to nie tylko systemy zarządzania ruchem, to także ułatwienia dla pasażerów transportu publicznego. Moduły WiFi często wbudowywane są w biletomaty instalowane w autobusach i tramwajach. Bezprzewodowy internet w środkach transportu miejskiego może zostać wykorzystany jako baza dla systemu informacji pasażerskiej. Komunikaty o tym, gdzie znajduje się najbliższy autobus interesującej nas linii mogą być przekazywane bezpośrednio na nasze urządzenia mobilne. Jest to alternatywa do obecnie stosowanych tablic informacyjnych na przystankach. Lokalizacja autobusu lub tramwaju odbywa się np. w oparciu o ich położenie. Wykorzystywane są dane z GPS lub sieci operatora komórkowego. Miejska sieć WiFi może być wykorzystywana także do wskazywania wolnych miejsc na parkingach publicznych.

Inwestycje w Smart City promowane przez Unię Europejską

Warto pamiętać, że tej perspektywie finansowej Unia Europejska stawia na dofinansowanie projektów związanych z wdrożeniami rozwiązań Smart City, w tym inteligentnego transportu. Wdrożenia rozwiązań związanych z poprawą transportu to jeden z priorytetów Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Partnerzy mogą pomóc w pozyskaniu środków na tego typu projekty. Przykładowo T-Mobile współpracuje z firmami, które mają doświadczenia w przygotowaniu wniosków i pozyskiwaniu środków unijnych na projekty inwestycyjne.

Systemy inteligentnego transportu pozwalają analizować w czasie rzeczywistym ruch:

  • pojazdów na poziomie całego regionu,
  • w obrębie konkretnego miasta,
  • turystów i innych osób przyjezdnych,
  • uczestników wydarzeń masowych (np. koncertów).

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?
Napisz do naszych ekspertów: nbiot@t-mobile.pl

Inteligentne miasto

Ten artykuł dotyczy produktu

Inteligentne miasto

Przejdź do produktu

Data publikacji: 06.07.2016

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail