1-3 minuty

Hiszpańskie Gijón staje się inteligentnym miastem

Gijón, piękne hiszpańskie miasto nad Zatoką Biskajską, jest jednym z najbardziej postępowych miast w Europie, które wykorzystuje inteligentne technologie. Władze miasta zmodernizowały ponad 1000 punktów świetlnych, istotnie ograniczając zużycie energii elektrycznej. Wszystkie te zmiany zrealizowano z wykorzystaniem technologii internetu rzeczy Deutsche Telekom AG.

Gijón jest jednym z kilku europejskich miast współpracujących z Grupą Deutsche Telekom w zakresie wdrażania inicjatyw inteligentnych miast z pożytkiem dla mieszkańców i turystów. Projekty inteligentnych miast zostały z powodzeniem zrealizowane w ubiegłym roku między innymi w Bukareszcie, Dubrowniku, na wyspie Krk i w Skopje. Plan dla Gijón przewidywał modernizację i wymianę 1040 punktów świetlnych w centrum miasta z wykorzystaniem technologii LED, a także wprowadzenie szerszej oferty usług dla obywateli. Według Komisji Europejskiej instalacja inteligentnego oświetlenia jest dobrym punktem wyjścia dla bardziej kompleksowych inicjatyw w ramach koncepcji inteligentnego miasta, ponieważ w słupach latarni ulicznych można zamontować także nadajniki sygnału publicznej sieci Wi‑Fi czy urządzenia do pomiaru jakości powietrza lub natężenia hałasu na ulicach.

Podwójne oszczędności

W Gijón inwestycja w nowe technologie przynosi oszczędności w dwóch wymiarach: energetycznym, umożliwiając uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu miastem, dzięki efektywnemu i odpowiedzialnemu wykorzystywaniu zasobów oraz finansowym, gdyż pozwala zaoszczędzić około 100 000 EUR rocznie w miejskim budżecie.

Podstawą osiąganych oszczędności jest scentralizowany system zarządzania monitorujący każdy punkt świetlny. System zaprojektowany we współpracy z firmami Paradox i Plat.One jest oparty na modelu otwartym, który umożliwia zbudowanie sieci łączności w ramach internetu rzeczy. Sieć stanowi bazę pozwalającą na zintegrowanie w przestrzeni publicznej urządzeń wspomagających zarządzanie miastem i gromadzenie informacji — takich jak inteligentne miejsca parkingowe, monitorowane pojemniki na odpady czy czujniki kontrolujące jakość powietrza. Dane zbierane przez te czujniki trafiają do miejskich systemów zarządzania, co pozwala zwiększyć efektywność świadczonych usług oraz umożliwia inteligentne zarządzanie zasobami i usługami.

Połączenie miejskich latarni z taką siecią umożliwia zdalne sterowanie nimi za pomocą oprogramowania w chmurze. Oprócz włączania i wyłączania latarni można także regulować natężenie światła oraz zaprogramować różne schematy działania oświetlenia. Do systemu można również wprowadzić bardziej złożone rozwiązania oparte na dodatkowych źródłach danych, które pozwolą na regulację natężenia światła z uwzględnieniem danych meteorologicznych i parametrów otoczenia. Czujniki ruchu mogą w nocy wykrywać przechodniów w parku i włączać dodatkowe oświetlenie w ich pobliżu, zwiększając poczucie bezpieczeństwa.

Wszelkie inicjatywy budowy inteligentnego miasta muszą uwzględniać motywacje, wymagania, ograniczenia, wyzwania i cele danej miejscowości, które często określane są przez grupy polityczne i ekonomiczne odpowiadające za poszczególne obszary. Przede wszystkimi inicjatywy te muszą przyczyniać się do poprawy wskaźników realizacji miejskiej strategii. Dla każdego miasta — dużego lub małego — koncepcja „smart” może oznaczać zupełnie coś innego.

 Autor: Daniel Michel, Wiceprezes ds. rozwoju działalności międzynarodowej — Smart City, T‑Systems

Inteligentne miasto

Ten artykuł dotyczy produktu

Inteligentne miasto

Przejdź do produktu

Data publikacji: 12.04.2017

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail