2-5 minut

4 skuteczne metody na lepsze wykorzystanie danych w Twojej firmie

Najwybitniejszy teoretyk zarządzania Peter Drucker stwierdził, że jednym z podstawowych źródeł problemów nowoczesnych firm jest ich zbytnie skupienie na czynnikach wewnętrznych, a więc kosztach oraz procesach, i stracenie z oczu podstawowego zadania każdego uczestnika konkurencyjnych rynków, tj. poszukiwania nowych szans biznesowych i budowania trwałych przewag konkurencyjnych. Jak twoja firma może sobie z tym radzić?

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań analitycznych pozwala na odwrócenie tego niekorzystnego trendu i przeorientowanie całej organizacji na zdarzenia zachodzące w jej otoczeniu. By tak się jednak stało, firma musi nie tylko wprowadzić nowe systemy, ale przede wszystkim zmienić sposób korzystania z danych i całą kulturę organizacyjną firmy.

Poniżej przedstawiamy 4 rekomendacje, które mogą pomóc w przeprowadzeniu tego procesu.

1. Wprowadź kulturę decyzji opartych na faktach

Żaden menedżer nigdy nie powie tego wprost, ale większość z nich po cichu przyznaje, że spora część decyzji biznesowych podejmowanych przez firmy jest wynikiem rozgrywek wewnętrznych lub intuicji decydentów. Nawet najbardziej sprawny system analizy danych nie podniesie jakości i trafności decyzji, które podejmowane są w oparciu o przesłanki inne niż wyrażone liczbami i wskaźnikami. Zbudowanie takiej kultury to zadanie na lata. Już jednak stworzenie w firmie jej zalążków może pomóc w wykorzystaniu rozwiązań Big Data.

Kluczem do sukcesu jest tu zidentyfikowanie menedżera lub menedżerów, którzy dostrzegają sens w ustrukturyzowanym podejściu do decyzji i danych. Z czasem wokół nich zaczynają się gromadzić kolejni entuzjaści, którzy promują wykorzystanie danych w dziedzinach, za których rozwój są odpowiedzialni. W taki właśnie sposób, dzięki sukcesji w zarządzie, niemal dekadę temu E&J Gallo, światowy producent i dystrybutor win kalifornijskich, przekształcił się z rodzinnej firmy – opartej przede wszystkim na bezpośrednich relacjach i intuicji – w światowego lidera w wykorzystaniu analizy danych w realizacji strategii rynkowej organizacji.

2. Ogranicz hierarchię w swojej firmie

Jedną z podstawowych barier utrudniających efektywną wymianę informacji są bariery wynikające ze ścisłej hierarchii. Chcąc zwiększyć trafność analiz i podejmowanych na ich podstawie decyzji, należy umożliwić w miarę swobodny dostęp do danych szerokiemu gronu odbiorców. Oczywiście, wdrożenie narzędzi analitycznych nie musi oznaczać rewolucji w strukturach. Wystarczy, by kultura otwartości i swobodnej wymiany myśli obowiązywała w zespołach odpowiedzialnych za analizę danych.

3. Daj menedżerom liniowym dostęp do narzędzi analitycznych i zadbaj o szkolenia

Największym źródłem informacji o klientach i rynkach są zawsze menedżerowie liniowi, koordynujący pracę osób zatrudnionych w sprzedaży i obsłudze klientów oraz partnerów biznesowych. Dlatego jeśli chcesz mieć aktualne informacje o firmie i jej otoczeniu, musisz stworzyć kanał umożliwiający dzielenie się informacjami przez ludzi bezpośrednio zaangażowanych w ich tworzenie. Zazwyczaj wymaga to także uzupełnienia systemów odpowiedzialnych za analizę danych w narzędzia do ich wizualizacji i automatycznego tworzenia raportów.

Z jednej strony wizualizacja – w postaci klarownych i kolorowych wykresów lub grafów – pomaga łatwiej przyswoić informacje, z drugiej pozwala dostrzec nowe zależności, które trudno zauważyć w rzędach cyfr arkusza kalkulacyjnego. Automatyczne generowanie raportów to zdecydowana oszczędność czasu menedżera, tym bardziej jeżeli zakres danych do raportu określa się w kilku szybkich kliknięciach zamiast pisania skryptów i komend. Czas poświęcony na zaprojektowanie raportu za pomocą graficznego generatora jest kilkakrotnie krótszy, a ryzyko popełnienia błędu mniejsze niż przy samodzielnym programowaniu funkcji potrzebnych do jego wytworzenia.

4. Automatyzuj, automatyzuj, automatyzuj…

Podstawowymi problemami we wdrożeniu narzędzi Big Data pozostają: przechowywanie danych w organizacyjnych silosach (46%), brak jasnego uzasadnienia biznesowego dla wdrożenia platformy analitycznej (39%), nieefektywna koordynacja działań (35%), a także przechowywanie danych w starych systemach (31%); (źródło: Capgemini „Big Data Survey”, 2014).

Jak widać, większość problemów jest wywołana nieefektywnościami organizacyjnymi oraz technologicznymi, które utrudniają pozyskanie i wykorzystanie danych w obrębie firmy. Można je pokonać dzięki zautomatyzowaniu przynajmniej części procesów związanych z gromadzeniem, integracją i dystrybucją danych wewnątrz organizacji.

Bardzo ważnym elementem strategii wdrożeniowej powinno być założenie, że systemy analityczne nie mogą utrudniać życia użytkownikom, a więc muszą być tak proste i intuicyjne, jak to tylko możliwe. Wszelkie zawiłości związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych powinny być ukryte przed pracownikami korzystającymi z systemów w ograniczonym zakresie. W przeciwnym razie mogą oni omijać system, realizując analizy za pomocą różnych narzędzi dopasowanych do indywidualnych preferencji. Niestety, korzystanie z tego typu systemów, przede wszystkim MS Excel, ogranicza możliwości utrzymania spójności danych, a więc także porównywalności analiz bądź integracji raportów pochodzących z różnych źródeł.


Wskazówka

Wprowadzenie w firmie rozwiązań Big Data jest zawsze obarczone pewnym ryzykiem – tym wyższym, im mniej doświadczeń w zakresie analizy danych ma organizacja zainteresowana wykorzystaniem nowych narzędzi. Dlatego też firmy nie powinny spieszyć się z wdrażaniem tego typu platform i dobrze uzasadnić biznesowo ich implementację. Jedną z największych pomyłek jest zbyt szybkie przystąpienie do realizacji wdrożenia bez precyzyjnego zdefiniowania, co firma próbuje osiągnąć. Zwrot z inwestycji nie będzie możliwy, jeśli nie zdefiniuje się celów biznesowych i nie określi, gdzie analityka danych ma największe uzasadnienie, a także nie przystosuje odpowiednio struktur organizacyjnych i procesów wewnętrznych firmy.

Analiza Ruchu Big Data

Ten artykuł dotyczy produktu

Analiza Ruchu Big Data

Przejdź do produktu
Kolokacja Serwerów

Ten artykuł dotyczy produktu

Kolokacja Serwerów

Przejdź do produktu
Serwer Dedykowany

Ten artykuł dotyczy produktu

Serwer Dedykowany

Przejdź do produktu
Czym jest backup danych?

Ten artykuł dotyczy produktu

Czym jest backup danych?

Przejdź do produktu

Data publikacji: 20.07.2015

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail