2-5 minut

Na jakie cechy data center należy zwrócić uwagę, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa danych biznesowych?

Nie każde centrum przetwarzania danych spełni oczekiwania biznesowe w zakresie bezpieczeństwa. Podpowiadamy, jakie aspekty warunkują bezpieczny sposób przetwarzania firmowych danych.

1. Lokalizacja i związana z tym dostępność

Fizyczna lokalizacja i dostępność centrum danych to jeden z najistotniejszych czynników wpływających na bezpieczeństwo procesów przetwarzania. Ośrodek taki nie powinien być zlokalizowany w miejscu, które charakteryzuje zwiększone ryzyko wystąpienia katastrof, takich jak powodzie, trzęsienia ziemi, czy pożary terenów leśnych. Z podobnych względów na lokalizację centrów danych o najwyższym poziomie bezpieczeństwa wybierane są m.in. miejsca, nad którymi nie przebiegają korytarze lotnicze. Przy wyborze centrum danych warto zapoznać się też z analizą ryzyka w kontekście funkcjonowania infrastruktury niezbędnej do prawidłowego działania centrum danych. Fizyczna lokalizacja centrum danych wpływa również na łatwość dostępu do infrastruktury. Ma to duże znaczenie dla sprawnej realizacji działań serwisowych.

badanie-rynku-cyberbezpieczenstwa

2. Skalowalność i możliwość rozbudowy

Decyzja o wyborze konkretnego ośrodka przetwarzania oznacza w praktyce konieczność korzystania z jego usług przez dość długi czas. Warto więc ocenić dostępność i skalowalność świadczonych usług w perspektywie kilku lat. Niektóre, komercyjne centra danych oferują jedynie standardowe usługi, które nie zawsze będą odpowiadać potrzebom rozwijającego się biznesu. Nie wszystkie tego rodzaju ośrodki będą też w stanie sprostać potrzebom rosnących firm w zakresie elastyczności rozbudowy infrastruktury i parku serwerowego. Jednym z ograniczeń może być na przykład ilość oddawanego ciepła z szafy serwerowej – nie każde data center może sprawnie chłodzić zestaw serwerów kasetowych wysokiej gęstości. Nie każda też serwerownia dostarczy dodatkowych możliwości w dziedzinie bezpieczeństwa, takich jak wydzielony kontener czy odseparowana infrastruktura sieciowa.

3.Dostępność usług i sprawność energetyczna

Każdy ośrodek przetwarzania danych opisują dwa najistotniejsze parametry. Pierwszym z nich jest dostępność usług. Wskaźnik ten opisuje procentowy udział czasu prawidłowego świadczenia usług przetwarzania w danym okresie. Im wartość ta jest bliższa jedności, tym lepiej. Aspekt ten należy analizować niezależnie od parametru SLA określonego w umowie z operatorem centrum danych. Warto dodać, że w Polsce działają centra, które w ubiegłym roku nie miały żadnej przerwy w pracy, osiągając 100-proc. dostępność usług.

Drugim wartościowym parametrem opisującym centrum danych jest jego sprawność energetyczna (PUE). Wskaźnik ten określa stosunek ogólnie pobieranej energii elektrycznej do tej, która została pobrana przez serwery. Im niższa jest wartość tego wskaźnika, tym lepiej. Ważne jest to nie tylko z pobudek ekologicznych, ale również ekonomicznych, gdyż koszt energii elektrycznej jest zawsze refakturowany  przez operatora Data Center na klienta.

4.Elastyczność wprowadzania zmian

Oprócz dostępności oraz możliwości technicznych data center w ramach procesu analizy różnych ośrodków przetwarzania warto wziąć pod uwagę łatwość i możność wprowadzania zmian w infrastrukturze serwerowej. Ocenie należy poddać wiele aspektów – począwszy od czasu niezbędnego do uruchomienia oczekiwanych usług, przez możliwość wprowadzania zmian w fizycznej konfiguracji, takich jak nowe połączenie między szafami serwerowymi czy zapewnienie dodatkowej przestrzeni serwerowej w kolejnej szafie, a skończywszy na zestawieniu nowego łącza światłowodowego do kolejnego operatora. Wszystkie te operacje powinny być realizowane możliwie szybko, by nie opóźniać wdrożenia nowych usług lub rozbudowy firmowej infrastruktury utrzymywanej w danym ośrodku przetwarzania. Ocena konkretnych okresów realizacji wspomnianych operacji jest jednak kwestią indywidualną dla każdej organizacji.

5.Połączenia sieciowe

Najważniejszą z zalet kolokacji, oprócz współdzielenia zaawansowanej infrastruktury i związanych z tym niższych kosztów inwestycyjnych, jest dostępność szerokopasmowych łączy internetowych od różnych dostawców. Jeśli w tym samym data center znajdują się także maszyny partnerów biznesowych naszej firmy, wówczas zestawienie szybkiego połączenia pomiędzy nimi będzie znacznie łatwiejsze. Wspólna kolokacja przynosi zatem istotne korzyści biznesowe. Szczególną uwagę należy zwrócić na kwestię dywersyfikacji infrastruktury dostępowej i łączy internetowych, a także dostępność usług różnych operatorów. Cenna jest również analiza referencji oraz listy podmiotów korzystających już z konkretnego ośrodka przetwarzania.

6.Procesy i kryteria zabezpieczeń technicznych

Przy wyborze data center nie można zapominać o klasycznych kryteriach związanych z bezpieczeństwem technicznym oraz zapewnieniem ciągłości działania. Decyzję o wyborze firmowego centrum przetwarzania danych należy uzależnić od aspektów, takich jak: kontrola dostępu, obecność stref bezpieczeństwa i możliwość wydzielenia osobnej części powierzchni przy dużych wdrożeniach, a także nadmiarowość elementów infrastruktury i plany awaryjne. W proces wyboru ośrodka przetwarzania warto zaangażować osoby odpowiedzialne nie tylko za obszar IT, lecz także za bezpieczeństwo, działalność operacyjną oraz finanse organizacji.

Kolokacja Serwerów

Ten artykuł dotyczy produktu

Kolokacja Serwerów

Przejdź do produktu

Data publikacji: 21.11.2017

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail