2-5 minut

Jak zwiększyć bezpieczeństwo serwerów i ułatwić pracę administratorów?


Niewiele firm jest w stanie zbudować na własne potrzeby poprawne centrum danych, które zagwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą wydajność serwerów, umożliwi zdalne zarządzanie nimi, a jednocześnie nie ograniczy możliwości fizycznego dostępu i dysponowania sprzętem. To m.in. dlatego zainteresowanie usługami kolokacji w Polsce systematycznie rośnie.

Tradycyjnie, w wielu firmach na pomieszczenia serwerowe przeznaczane są lokale biurowe lub sąsiadujące z biurami. W miarę rozbudowy środowiska IT takie serwerownie mogą okazywać się niewystarczające – zarówno w kontekście dostępnej infrastruktury, jak i powierzchni. Nowe ośrodki budowane są zazwyczaj w pobliżu istniejących rozwiązań. Z drugiej strony tylko największe firmy stać na budowę wyspecjalizowanych centrów danych. Choć w dobie powszechnego dostępu do technologii szerokopasmowych odległość pomiędzy infrastrukturą serwerową a jej użytkownikami w zdecydowanej większości zastosowań nie stanowi ograniczenia dla świadczonych usług IT.

Lokalizacja serwerowni nie pozostaje jednak bez wpływu na stabilność działania serwerów oraz dostępność realizowanych za ich pośrednictwem usług IT. Najczęściej tylko profesjonalne centra przetwarzania danych są wyposażane w zabezpieczenia przeciwpożarowe i rozwiązania gaśnicze, systemy kontroli dostępu oraz rozbudowane mechanizmy backupu i przywracania sprawności serwerów w razie awarii. Usługi kolokacji pozwalają na skorzystanie z tego rodzaju ośrodków także firmom, dla których budowa takiego centrum jest poza zasięgiem finansowym lub nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego. Dają też dostęp do specjalistycznej infrastruktury gwarantującej odpowiednie warunki fizyczne i klimatyczne do działania serwerów pozostających własnością klientów.

Przybywa wyspecjalizowanych data center

Jak wynika z badań podsumowanych na łamach opracowanego przez PMR Research raportu pt. „Rynek centrów danych w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021”, tylko w ciągu ubiegłego roku wartość rynku data center w Polsce wzrosła o 15%. Źródłem wzrostu jest po części rosnące zainteresowanie kolokacją oraz usługami powiązanymi, w tym wykorzystywanym w wyjątkowych sytuacjach wsparciem lokalnego zespołu specjalistów.

Przydatność takich rozwiązań zyskuje na znaczeniu ze względu na potrzebę ciągłej optymalizacji kosztów utrzymania infrastruktury informatycznej, a także konieczność zwiększania ich elastyczności. Oferowane wraz z usługami kolokacji narzędzia okazują się przydatne także w kontekście zastosowania wirtualizacji. Architektura środowisk zwirtualizowanych, w połączeniu z możliwościami dzisiejszych narzędzi administracyjnych, może być dowolnie, w pełni zdalnie konfigurowana na poziomie aplikacji, konkretnych serwerów, sieci, a nawet całych centrów danych. Jest to możliwe niezależnie od funkcjonowania fizycznej warstwy sprzętu.

Nieograniczony dostęp zdalny i fizyczny

Zastosowanie takich rozwiązań pozwala też na uniezależnienie pracy administratorów od ich faktycznego miejsca pracy, co – biorąc pod uwagę zmianowy i ciągły charakter zadań związanych z monitorowaniem działania serwerów – jest dużym ułatwieniem. Zazwyczaj skraca też czas reakcji zespołu administratorów na nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów – podjęcie stosownych działań jest najczęściej możliwe bez potrzeby fizycznej obecności w centrum danych.

Skorzystanie z usług kolokacji nie oznacza utraty fizycznego dostępu do własnego sprzętu. Pracownicy firmy korzystający z wynajętej przestrzeni mogą uzyskać dostęp do serwerów niezbędny podczas prac nad rozbudową lub modernizacją maszyn. Z kolei w przypadku bieżących prac, mających na celu na przykład wymianę wadliwego sprzętu na zasadach kolokacji, istnieje możliwość skorzystania z pomocy specjalistów zatrudnionych w data center. Korzysta z nich np. firma home.pl, która – posiadając siedzibę w Szczecinie – dzięki kolokacji dysponuje serwerami m.in. w zlokalizowanym pod Warszawą data center firmy T-Mobile.

 

Odległość nie ma znaczenia

„Nasz cały zespół mieszka w Szczecinie, jednak odległość nie ma wpływu na sposób prowadzenia biznesu. Obecnie jesteśmy w stanie zarządzać zdalnie praktycznie wszystkimi elementami data center” – przyznaje Grzegorz Barcicki, dyrektor ds. IT w firmie home.pl. W zdalny sposób prowadzone są działania związane z monitorowaniem funkcjonowania serwerów i innych elementów środowiska, a także ich konfiguracją. Do realizacji bieżących prac, wymagających fizycznego dostępu do serwerów, wykorzystywane są usługi świadczone przez ekspertów T-Mobile. Przekłada się to też na zmniejszenie kosztów utrzymania serwerów. Specjaliści home.pl korzystają jednak z możliwości uzyskania fizycznego dostępu do sprzętu podczas realizacji bardziej złożonych prac. „Swoich ludzi wysyłamy do serwerowni wtedy, gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia dużych projektów” – dodaje Grzegorz Barcicki 1.

Usługi sprawdzone w praktyce

Doświadczenia firmy home.pl pokazują, że usługi kolokacji sprawdzają się nawet w zastosowaniach wymagających zapewnienia najwyższej dostępności usług, nieustannego monitorowania działania serwerów oraz ciągłego wprowadzania zmian konfiguracyjnych. Należy pamiętać, że w dzisiejszych czasach wykorzystanie kolokacji nie stanowi ograniczenia dla efektywności pracy administratorów. Praktyka pokazuje, że jest wręcz odwrotnie – w wielu przypadkach usługi kolokacji stają się ułatwieniem dla zespołu IT.


1.Webinarium – Zewnętrzne Centrum Danych – wszystko, co warto wiedzieć, 3 czerwca 2016 r.  
http://biznes.t-mobile.pl/pl/webinarium/507-webinarium-zewnetrzne-centrum-danych-koszty-kolokacji

 

Kolokacja Serwerów

Ten artykuł dotyczy produktu

Kolokacja Serwerów

Przejdź do produktu
Czym jest backup danych?

Ten artykuł dotyczy produktu

Czym jest backup danych?

Przejdź do produktu

Data publikacji: 07.10.2016

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail