3-6 minut

5 kluczowych korzyści z Security Operations Center

Pomimo, że większość firm zdaje sobie sprawę jak ważną rolę pełni Security Operations Center (SOC) i jak istotne są dla bieżącego monitorowania i analiz pojawiających się zagrożeń, jednak wciąż niewiele przedsiębiorstw decyduje się na korzystanie z takiej usługi.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  1. CO ZAZWYCZAJ NALEŻY DO ZADAŃ SOC?
  2. CO ZYSKUJĄ PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE DECYDUJĄ SIĘ NA KORZYSTANIE Z USŁUG SECURITY OPERATIONS CENTER?
  3. CO JEST NAJWIĘKSZYM ATUTEM SOC?
  4. CO DECYDUJE O SKUTECZNOŚCI WYKRYWANIA ZAGROŻEŃ?
  5. JAK W POLSCE MOŻNA SKORZYSTAĆ Z ZEWNĘTRZNEGO SECURITY OPERATIONS CENTER?

Siłą centrów SOC jest ich profesjonalizm i doświadczenie, które wymagają skoncentrowania w jednej organizacji ludzi z rzadkimi i poszukiwanymi na rynku pracy kompetencjami. Security Operations Center zatrudniają przede wszystkim analityków bezpieczeństwa i inżynierów, ale także menedżerów nadzorujących operacje. Ściśle współpracują z zespołami reagowania na incydenty zapewniając szybkie rozwiązanie problemów z bezpieczeństwem i zapobiegając im.

Wymienić można pięć najważniejszych korzyści, które odnosi przedsiębiorstwo dzięki SOC; są to:

1. Stały monitoring bezpieczeństwa 24x7x365

Odbywa się on według ustalonych reguł i zapewnia analizę przychodzących alertów. Umożliwia identyfikację incydentów wraz z oceną wpływu na środowisko IT przedsiębiorstwa. Firma otrzymuje od SOC cykliczne raporty związanie z występującymi zdarzeniami bezpieczeństwa i incydentami.

2. Reagowanie na pojawiające się incydenty

Zespół SOC zapewnia bieżąca ochronę reagując na zagrożenia w sposób natychmiastowy.

3. Stała aktualizacja metod obrony

Wiedza o zagrożeniach wymaga stałej aktualizacji i dostępu do najnowszych narzędzi, które pozwolą ustawicznie dostosowywać sposób ochrony przedsiębiorstwa do zmieniających się sposobów ataku. SOC umożliwia ciągłe doskonalenie w tym obszarze.

4. Analiza malware

Stała analiza złośliwego kodu i tworzenie raportów określających charakterystykę ataku oraz jego funkcje, takie jak inwigilacja, kradzież plików, złośliwe szyfrowanie danych – ransomware pozwalają przedsiębiorstwom skutecznie zabezpieczać się przed najpowszechniejszymi zagrożeniami.

5. Analiza poincydentalna

Pomimo stałej ochrony wciąż możliwy jest skuteczny atak wynikający z niedostatecznie szczelnych polityk bezpieczeństwa. Analiza poincydentalna zapewnia zbieranie materiału dowodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pozwoli określić w jaki sposób malware dostał się do systemu oraz czy atakujący pozostawili po sobie ślady, które przyczynią się do zidentyfikowania ich tożsamości.

Czym charakteryzuje się skuteczny SOC?

W działaniu SOC należy zwrócić szczególną uwagę na czynnik ludzki. Znając specyfikę ochrony sieci nie wystarczy bazować jedynie na technologii i działających skryptach, ale konieczne jest bardziej dogłębne, niż robi to standardowe oprogramowanie do monitorowania działań w sieci, wyszukiwanie nieprawidłowości i identyfikowanie potencjalnych zagrożeń. Oprogramowanie do badania zachowań w sieci jest dla ekspertów jedynie jednym z narzędzi. Najważniejszym orężem w walce z cyberprzestępczością jest przede wszystkim wiedza i doświadczenie. Systemy, takie jak firewall lub IPS (ang. Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System) pomogą zapobiegać podstawowym atakom, jednak do skutecznej ochrony wymagana jest specjalistyczna analiza, pozwalająca zapobiegać incydentom.

Konieczny jest także stały rozwój wiedzy, pozwalający ustawicznie nadążać za bieżącymi zagrożeniami. SOC pobiera dane z organizacji i koreluje je z informacjami z wielu zewnętrznych źródeł, które zapewniają wgląd w zagrożenia i podatności. Ta zewnętrzna „inteligencja cybernetyczna” obejmuje kanały informacyjne, aktualizacje sygnatur, raporty o incydentach, informacje o zagrożeniach i alerty, które pomagają SOC w nadążaniu za ewoluującymi zagrożeniami. Pracownicy SOC muszą dbać o ustawiczne dostarczanie bieżących informacji o zagrożeniach narzędziom monitorowania, w przeciwnym wypadku narzędzia te mogą okazać się nieskuteczne.

Powinni także wdrażać i usprawniać procesy pozwalające rozróżniać rzeczywiste zagrożenia od zdarzeń pozornie stanowiących niebezpieczeństwo.

Jak skorzystać z zewnętrznego Security Operations Center?

Skuteczne SOC wykorzystują automatyzację bezpieczeństwa wzmacniającą skuteczność i wydajność, dzięki temu zwiększają swoją „moc analityczną” dostarczając wysoko wykwalifikowanym specjalistom ds. bezpieczeństwa dedykowane narzędzia do monitorowania sieci. Wiele organizacji, które nie posiadają wewnętrznych zasobów i środków, by na stałe utrzymywać zespół ds. monitorowania zagrożeń i reagowania, decyduje się na zewnętrzny SOC. Rozwiązanie takie oferują m.in. operatorzy telekomunikacyjni, np. T-Mobile. T-Mobile posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze zdarzeń bezpieczeństwa, oparte na sprawdzonych procesach oraz najnowszych technologiach. Operator korzysta m.in. z danych dotyczących możliwych cyberzagrożeń oraz wykrytych incydentów z całej Europy, co pozwala na wczesne rozpoznanie ataków realnie zagrażających firmie.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze informacje dotyczące Security Operations Center:

  • Security Operations Center zatrudniają przede wszystkim analityków bezpieczeństwa i inżynierów, ale także menedżerów nadzorujących operacje bezpieczeństwa. Ściśle współpracują z zespołami reagowania na incydenty zapewniając szybkie rozwiązanie problemów z bezpieczeństwem i zapobiegając im.
  • 5 najważniejszych korzyści, które odnosi przedsiębiorstwo dzięki SOC to: Stały monitoring bezpieczeństwa 24x7x365, Reagowanie na pojawiające się incydenty, Stała aktualizacja metod obrony, Analiza malware i Analiza poincydentalna.
  • Najważniejszym orężem SOC w walce z cyberprzestępczością jest przede wszystkim wiedza i doświadczenie. Systemy, takie jak firewall lub IPS (ang. Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System) pomogą zapobiegać podstawowym atakom, jednak do skutecznej ochrony wymagana jest specjalistyczna analiza, pozwalająca zapobiegać incydentom.
  • SOC wykorzystują automatyzację bezpieczeństwa wzmacniającą skuteczność i wydajność, dzięki temu zwiększają swoją „moc analityczną” dostarczając wysoko wykwalifikowanym specjalistom ds. bezpieczeństwa dedykowane narzędzia do monitorowania sieci.
  • Security Operations Center (SOC) w T-Mobile to wykwalifikowany zespół specjalistów wyposażonych w najnowsze dostępne rozwiązania technologiczne, który stale monitoruje infrastrukturę IT firmy i na bieżąco rozpoznaje incydenty, wyławiając je spośród wszystkich alertów bezpieczeństwa.
Security Operations Center

Ten artykuł dotyczy produktu

Security Operations Center

Przejdź do produktu

Data publikacji: 16.07.2020

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail