Agenda spotkania:

09:30 - 10:00
Rejestracja gości
10:00 - 10:15
Intro i powitanie
10:15 - 10:40
Sesja otwarcia – automaty, czyli przenikanie się światów IT i OT i ogromny potencjał uwspólniania polityki cyberbezpieczeństwa
// T-Systems
10:40 - 11:10
Holistyczne podejście do zarządzania cyberbezpieczeństwem IT i OT dzięki IBM QRadar SIEM
// IBM
11:10 - 11:40
Jak CyberX zabezpiecza sieci przemysłowe i ich operacyjność?
// Astor
11:40 - 12:00
Przerwa
12:00 - 12:30
Integracja zarządzania podatnościami OT i IT
12:30 - 13:00
Premiera nowego produktu
13:00 - 14:00
Lunch
14:00 - 14:30
Panel dyskusyjny o cyberbezpieczeństwie OT
14:30 - 15:00
„… ale o SOChodzi?” Czym jest obecnie i może być w przyszłości Security Operation Center?
// Seqred
15:00 - 15:30
Wykrywanie zdarzeń bezpieczeństwa na poziomie APN - Advanced Mobile Protect 2.0
// T-Systems
15:30 - 16:00
Architektura konwergencyjna cyberbezpieczeństwa OT/IT
// T-Systems
16:00 - 17:00
Networking

BĄDŹ TAM RAZEM Z NAMI!