Monitoring SIM

Dwa rodzaje monitoringu.

T-Mobile w ramach usługi monitoringu umożliwia lokalizowanie kart SIM na dwa sposoby, zależne od możliwości technicznych Klienta:

 

  • LPDA, czyli możliwość monitorowania kart SIM poprzez bezpośrednią integrację z platformą lokalizacyjną T-Mobile,
  • Monitoring SIM, czyli kompleksowe rozwiązanie w formie platformy online.
Monitoring SIM w T-Mobile

Oferta

LPDA

Bezpośredni dostęp do Platformy Lokalizacyjnej (LPDA- Location Platform Direct Access) to usługa definiująca sposób dostępu lokalizujących karty SIM do informacji
o pozycji geograficznej lokalizowanych. Usługa skierowana do firm posiadających własne zaplecze techniczne, umożliwiające wykorzystanie podłączenia poprzez API do platformy
T-Mobile.

Jak to działa?

Podstawowa funkcjonalność usługi ogranicza się do dostarczenia do aplikacji biznesowej informacji o lokalizacji (długość i szerokość geograficzna) kart SIM
z aktywowaną usługą. Informacja o lokalizacji uzyskiwana jest z platformy lokalizacyjnej T-Mobile poprzez kanał SMS oraz TCP/IP udostępnionych przez aplikację autoryzującą dostęp. Klient korzystający z usługi (właściciel firmy) ma dostęp do informacji o lokalizacji tylko dla posiadanych (przez siebie wybranych) kart SIM. Interfejs ten udostępniany jest na zewnątrz T-Mobile i wykorzystywany przez aplikacje biznesowe należące do Klientów usługi.

Produkt ten zapewnia pełną poufność przekazywanych informacji. Specjalizowany moduł do zarządzania uprawnieniami uniemożliwia lokalizowanie innych, niż należące do Klienta usługi numerów MSISDN.

Monitoring SIM

Jest to gotowe rozwiązanie umożliwiające lokalizowanie kart SIM należących do sieci T-Mobile poprzez portal online. W ramach usługi nie wykonuje się integracji z platformą lokalizacyjną (LPDA) T-Mobile.

 

Jak to działa?

Klient może lokalizować tylko numery należące do jego firmy. Do korzystania
z Monitoringu SIM wystarczy jedynie dostęp do Internetu i przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Firefox, Opera, itp.).

Pomiar jest wykonywany w oparciu o nadajniki T-Mobile, a dane uzyskiwane w ten sposób charakteryzują się dużą dokładnością.

Zwracane wyniki lokalizacji prezentowane są na mapach cyfrowych, na dedykowanym portalu internetowym. Dostęp zabezpieczony jest poprzez szyfrowane połączenie
i hasło (w oparciu o indywidualny certyfikat Klienta).

Zalety LPDA

Pełna integracja

Integracja z platformą lokalizacyjną T-Mobile.

Elastyczność w zarządzaniu danymi

Możliwość samodzielnego zarządzania danymi pochodzącymi z platformy lokalizacyjnej operatora.

Bezpieczeństwo

Bezpośrednie połączenie z dedykowanym API.

Zalety Monitoringu SIM

Czytelność

Prezentacja wszystkich danych
lokalizacyjnych na mapach online.

Schematy lokalizacji

Klient sam określa, jakie numery
i kiedy mają być lokalizowane.

Dane historyczne

Przeglądanie historii lokalizowanej
karty SIM do 200 pozycji wstecz.

Wyszukiwanie
tras przejazdu

Określanie punktów początkowych,
pośrednich i końcowych trasy.

Raporty dostępne
w dwóch formatach

PDF - zawiera obraz mapy i listę lokalizacji,
CSV - zawiera listę lokalizacji, stosowany przy
dużej ilości lokalizacji

Masz pytania lub potrzebujesz oferty?

Skontaktuj się z doradcą

Polecane
treści

Zobacz wszystkie artykuły w strefie wiedzy
3-6 minut

Jak uniknąć kradzieży danych dzięki narzędziom MDM i jak zapanować nad innymi zagrożeniami dla urządzeń mobilnych

Pytania i odpowiedzi
LPDA

Czy w usłudze LPDA mogę lokalizować dowolny numer?

Nie. W ramach aktywnej usługi LPDA można lokalizować tylko numery przypisane do konta konkretnej firmy, która ma aktywną usługę.

W jaki sposób lokalizowana jest karta SIM w usłudze LPDA?

Poprzez określenie pozycji geograficznej lokalizowanej karty SIM (długość i szerokość geograficzna).

Czy w usłudze LPDA istnieje dedykowany portal do odpytywania platformy o lokalizację danej karty SIM?

Nie. LPDA to bezpośredni dostęp do platformy lokalizacyjnej. Po integracji Klienta z naszą platformą, po stronie Klienta pozostaje kwestia prezentacji i zarządzania wynikami otrzymanymi z platformy.

Pytania i odpowiedzi
Monitoring SIM

Czy w usłudze Monitoring SIM istnieje dedykowany portal do odpytywania platformy o lokalizację danej karty SIM?

Tak, Klient posiadający aktywną usługę w T-Mobile musi zalogować się poprzez dedykowany pod tę usługę portal https://monitoringsim.t-mobile.pl/. Po poprawnym logowaniu będzie mógł w pełni korzystać z możliwości usługi.

Czy w ramach usługi Monitoring SIM można tworzyć raporty lokalizowanych kart SIM?

Tak, dostępne są raporty w dwóch formatach PDF (zawiera obraz mapy i listę lokalizacji) i CSV (zawiera listę lokalizacji, stosowany przy dużej ilości lokalizacji). Raporty mogę być generowane i wysyłane na podany wcześniej adres e-mail.

Czy w usłudze Monitoring SIM można posiadać kilka numerów administratora?

Nie, usługa pozwala na posiadanie 1 konta (numeru telefonu) administratora, do którego przypisywane są numery własne.

Czy sprawdzenie lokalizacji karty SIM w usłudze Monitoring SIM coś kosztuje?

Tak, w zależności od preferencji Klienta i posiadanej liczby kart SIM. Sprawdź szczegóły u Twojego doradcy.

...