Inteligentny monitoring jakości powietrza
IoT, Smart City i Big Data

Inteligentny monitoring
jakości powietrza

W jaki sposób zbadać jakość powietrza w mieście?

Inteligentny Monitoring Jakości Powietrza to skalowany sposób pomiaru i śledzenia jakości powietrza.

 

ZASTOSOWANIE INTELIGENTNEGO MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA

Usługa umożliwia miastom dokładne zbadanie przyczyn źródłowych zanieczyszczeń powietrza oraz śledzenie wpływu zmian polityki publicznej w zakresie zanieczyszczeń w danym obszarze. Wysokiej jakości czujniki skutecznie wykrywają przyczyny zanieczyszczeń.

Rozwiązanie jest bardzo łatwe w instalacji, a do jego użycia potrzebne jest wyłącznie zasilanie oraz dostęp do Internetu. Terminal do zdalnego monitoringu wykorzystuje dostępne sieci, aby okresowo wysyłać dane pomiarowe do aplikacji w chmurze. Pojedyncza jednostka z czujnikami mieści w sobie wiele modułów czujników. Elastyczny monitoring zapewnia pełną dowolność w zakresie pobierania próbek różnych zanieczyszczeń gazowych i stałych przenoszonych drogą powietrzną za pomocą jednego urządzenia.

 

CO WYRÓŻNIA INTELIGENTNY MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA?

 Rozwiązanie, w którym wykorzystywane są czujniki do pomiaru zanieczyszczeń w powietrzu (m.in. PM1, PM 2.5, PM10, NO2, SO2, O3, CO2, CO) współpracują również z  innymi czujnikami mierzącymi temperaturę lub względną wilgotność. Dostęp do wszystkich zbieranych informacji możliwy jest za pomocą prostej w obsłudze i czytelnej aplikacji, do której dostęp jest zapewniony przez www. W porównaniu do innych rozwiązań dostępnych na rynku, rozwiązanie to wyróżnia wysoka dokładność pomiarów w długim okresie czasu, co jest osiągane poprzez cykliczne kalibracje czujników zanieczyszczeń. W wielu konkurencyjnych rozwiązaniach, takie kalibracje nie są wykonywane, a pomiary w rezultacie znacznie odbiegają od faktycznych poziomów jakości powietrza.

Rozwiązanie może być uzupełnieniem obecnie stosowanych usług lub może być rozwiązaniem samodzielnym. Istnieje możliwość zintegrowania i przekazywania danych do instytutów zdrowia publicznego w celu zapewnienia obszerniejszych informacji odbiorcom krajowym i regionalnym.


 

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach?
Wypełnij formularz
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowe dane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane

  • Elastyczny model biznesowy – komplet usług zostanie dostarczony w stałej cenie miesięcznej za jednostkę.
  • Zastosowanie stacji monitorowania jakości powietrza zainstalowanych w różnych miejscach w mieście (a nie tylko w jednym miejscu, co ma miejsce w przypadku bardzo drogich stacjach montowanych przez WIOŚ, czyli Wojewódzkie Instytuty Ochrony Środowiska) zapewnia dokładniejsze zobrazowanie zanieczyszczeń w mieście, w zależności od dzielnicy. Takie informacje mogą być wykorzystane do precyzyjniejszego zwalczania źródeł zanieczyszczeń lub wprowadzenia programów społecznych dla mieszkańców w celu wyeliminowania zanieczyszczeń, np. dotacje do wymian pieców węglowych.
 • Poprawa jakości życia : zanieczyszczenia powietrza to problem zarówno środowiskowy, jak i społeczny, który wpływa na zdrowie ludzi, ekosystemy, środowisko i klimat.  Oddziaływują na ludzi i zwierzęta nie tylko poprzez powietrze, ale także spożywaną wodę i żywność. Mają one istotne skutki finansowe — zwiększają koszty opieki zdrowotnej i zmniejszają produktywność w całej gospodarce z powodu utraty dni roboczych.
  • Usługa może być uzupełnieniem obecnie stosowanych usług lub może być rozwiązaniem samodzielnym. Istnieje możliwość zintegrowania i przekazywania danych do instytutów zdrowia publicznego w celu zapewnienia obszerniejszych informacji odbiorcom krajowym i regionalnym.
  • Pojedyncza jednostka z czujnikami mieści w sobie wiele modułów czujników. Elastyczny monitoring zapewnia pełną dowolność w zakresie pobierania próbek różnych zanieczyszczeń gazowych i stałych przenoszonych drogą powietrzną za pomocą jednego urządzenia.
 • W urządzeniach zamontowane są karty SIM do transmisji danych, co ułatwia montaż i obniża koszty instalacji w stosunku do rozwiązań kablowych.
 • Stacje są niewielkich rozmiarów, w związku z czym można je instalować wykorzystując w tym celu istniejącą infrastrukturę miejską, np. maszty lub latarnie miejskie.
 • Ze względu na nieduży koszt instalacji oraz wielkość stacji monitorujących, można stworzyć gęstą sieć stacji, dzięki czemu identyfikacja źródeł zanieczyszczeń jest skuteczna.