HotSpoty miejskie Wi-Fi
IoT, Smart City i Big Data

HotSpoty
miejskie Wi-FiW jaki sposób szybko, bezpiecznie i korzystnie cenowo
dostarczyć Internet w mieście? Jak zwiększyć komfort życia
mieszkańców i turystów?

Zapewnij mieszkańcom i turystom stabilny i szerokopasmowy dostęp do Internetu przez Wi-Fi na terenie miasta i w pojazdach komunikacji miejskiej.

 

ZASTOSOWANIE HOTSPOTÓW MIEJSKICH WI-FI

HotSpoty miejskie Wi-Fi pozwalają korzystać mieszkańcom i turystom z Internetu w przestrzeniach publicznych miasta: w budynkach szkół, szpitali, urzędów, a także w pojazdach komunikacji miejskiej: autobusach, tramwajach, trolejbusach, czy w pociągach szybkiej kolei miejskiej.

HotSpoty Wi-Fi można wykorzystać jako narzędzie do komunikacji z mieszkańcami i turystami. Podczas logowania na stronie startowej można wyświetlać:
 • komunikaty istotne dla miasta,
 • zachęcać do odwiedzenia ciekawych miejsc,
 • informować np. o zbliżającej się imprezie w mieście lub okolicach.

 

CO WYRÓŻNIA HOTSPOTY MIEJSKIE WI-FI?

Oferowana usługa pozwala także na tworzenie analiz i statystyk wykorzystania Internetu przez logujących się do sieci użytkowników. Dodatkowo, dzięki wbudowanym zabezpieczeniom, możliwa jest kontrola i blokowanie wejść na strony niepożądane, co zabezpiecza w szczególności najmłodszych użytkowników Internetu. 

HotSpoty Wi-Fi to również coraz chętniej wykorzystywane miejsca zamieszczania reklam, ze względu na możliwość promowania np. lokalnych przedsiębiorców, instytucji, restauracji, czy innych placówek.

W zastosowaniach w komunikacji miejskiej:

 • Urządzenia Wi-Fi oferowane w ramach usługi mogą być stosowane w pojazdach szynowych komunikacji miejskiej, w których wymagane są specjalne certyfikaty dopuszczające.
 • Na bazie urządzeń Wi-Fi w komunikacji miejskiej możliwe jest wdrożenie nowoczesnego miejskiego systemu informacji pasażerskiej (MSIP).

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach?
Wypełnij formularz
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowe dane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane

  • Usługa realizowana jest w modelu abonamentowym, co oznacza, że nie ma konieczności zakupu systemu od razu, a płatności pobierane są co miesiąc.
  • Rozwiązanie pozwala miastom i gminom instalację większej ilości HotSpotów w przestrzeni miasta i w podległych instytucjach, zapewniając tym samym dostęp do sieci w wielu miejscach, co wpływa na pozytywny wizerunek miasta.
 • Możliwość szybkiej instalacji HotSpotów w mieście.
 • T-Mobile zapewnia stały nadzór i serwis usługi i pracujących urządzeń, dzięki czemu sprzęt pracuje stabilnie i utrzymuje swoje parametry.
 • W przypadku awarii podejmowane są natychmiastowe działania naprawcze.
  • Szybka instalacja HotSpotów - jako łącze Internetowe polecane jest wykorzystanie sieci LTE Operatora. Dzięki temu proces instalacji urządzeń będzie szybszy, a koszty z nią związane będą niższe.
  • HotSpoty są zdalnie zarządzane, dzięki czemu można:
   - dynamicznie dostosować szybkość transmisji do użytkowników,
   - zabezpieczyć sieć przed atakami z zewnątrz,
   - każdy z HotSpotów przypisać do kilkunastu sieci i SSID,
   - kontrolować dostęp do stron niepożądanych.
 • Operator gwarantuje poprawność działania całej usługi i dba o jej zabezpieczenia.
 • Możliwe jest dostarczenie dodatkowych HotSpotów w przypadku, gdy potrzebne jest zapewnienie dodatkowych przepustowości (np. w czasie imprezy masowej).
 • Dostępne są dwa rodzaje HotSpotów: do montażu wewnątrz budynków oraz na zewnątrz, przy zachowaniu tych samych funkcjonalności i parametrów transmisyjnych.