Poznaj usługę, na której będziesz mógł zawsze polegać, a Twoi pracownicy nie będą mieli problemów
z konfiguracją telefonów i tabletów podczas korzystania z firmowych aplikacji.
Zarządzanie zasobami mobilnymi
 • Pełna inwentaryzacja urządzeń przenośnych w firmie.
 • Dostęp do historii użytkowania telefonów i tabletów oraz możliwość generowania raportów i statystyk.
Identyfikuj, przechowuj i aktualizuj informacje o telefonach i użytkownikach.
Zarządzanie dostępem do danych
 • Szyfrowanie urządzeń, dostęp do zasobów firmowych na urządzeniu, automatyczne czyszczenie pamięci po zamknięciu aplikacji oraz możliwość blokowania otwierania dokumentów w innych aplikacjach.
 • Firmowa konfiguracja połączeń sieciowych, ustawień systemowych i aplikacji na telefonach i tabletach niewymagająca działania użytkowników.
Zarządzanie aplikacjami
 • Prosty dostęp do aplikacji biznesowych, zdalna dystrybucja i instalacja aplikacji, monitorowanie wersji i aktualizacja oprogramowania oraz kontrola aplikacji instalowanych na telefonach.
 • Efektywnie zarządzaj portfelem aplikacji i stwórz sklep z własnymi aplikacjami dedykowanymi dla poszczególnych grup pracowników.
Self-care
 • Zdalna obsługa własnego telefonu, wykonywanie kopii zapasowych urządzenia i ich odtwarzanie, zgłaszanie kradzieży urządzenia.
 • Zdalne czyszczenie danych, zdalna instalacja i odinstalowywanie aplikacji oraz lokalizowanie urządzenia.
Pozwól pracownikom na samodzielne zarządzanie telefonem i danymi na telefonie.
Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Narzędzia zabezpieczające urządzenia przenośne: ochrona danych firmowych i prywatnych, zdalna blokada, szyfrowanie pamięci, kontrola dostępu do danych i maila.
 • Ochrona wrażliwych danych oraz automatyczne blokowanie dostępu lub czyszczenie urządzeń naruszających politykę bezpieczeństwa.
Identyfikuj zagrożenia i zapewnij firmie pełną ochronę.
Zdalne wsparcie
 • Zdalny dostęp administratorów umożliwiający zarządzanie telefonami i tabletami pracowników niezależnie od ich lokalizacji.
 • Zdalna konfiguracja ustawień oraz błyskawiczna diagnostyka i pomoc.
Usprawnij procesy konfiguracyjne i pomoc techniczną.
Zobacz także:
© 2017 T-Mobile Polska S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone Nota prawna