14 najczęstszych (cyber)błędów firm

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

14 najczęstszych (cyber)błędów firm

Grzech 1

Brak jednoznacznej i wymuszonej polityki wprowadzania zmian w hasłach

1
Grzech 3

Brak procedur na wypadek różnego rodzaju cyberincydentów

3
Grzech 5

Niewystarczająca dbałość - typowy grzech administratorów - o aktualizowanie oprogramowania - aplikacji, systemów operacyjnych czy oprogramowania firmware

5
Grzech 7

Niedbałość o odpowiednią, zgodną ze standardami i dobrymi praktykami, konfigurację urządzeń podłączonych do sieci

7
Grzech 9

Dostarczanie użytkownikom aplikacji bez wcześniejszych testów w zakresie bezpieczeństwa. Rzadko kiedy programiści dbają o dobrą jakość kodu źródłowego

9
Grzech 11

Brak odseparowanej sieci Wi-Fi dla gości

11
Grzech 13

Częsty brak uregulowania kwestii bezpieczeństwa IT w umowach o współpracy z partnerami i zewnętrznymi dostawcami

13
Grzech 2

Brak szkoleń wprowadzających pracowników w świat ataków socjotechnicznych

2
Grzech 4

Brak atencji w stosunku do urządzeń sieciowych innych niż komputery, np. firmowych drukarek

4
Grzech 6

Udostępnianie poufnych plików przez publicznie dostępny, firmowy serwer WWW. Dane tymczasem mogą zostać zindeksowane przez Google i pojawić w wynikach wyszukiwania

6
Grzech 8

Brak kontroli i monitoringu nad kontami użytkowników o podwyższonych uprawnieniach

8
Grzech 10

Używanie na etapie tworzenia aplikacji i jej testów rzeczywistych danych produkcyjnych, np. osobowych. Powoduje to utratę kontroli nad tymi informacjami, co jest sprzeczne z RODO!

10
Grzech 12

Brak polityki tworzenia i przechowywania kopii zapasowych, a w skrajnych przypadkach całkowity ich brak

12
Grzech 14

Nieprowadzenie regularnych testów, które pozwoliłyby wyszukiwać luki w aplikacjach lub systemach bezpieczeństwa sieciowego

14