Centrum informacji

   

Systemy i aplikacje

Dla wygody naszych Klientów, wyodrębniliśmy w strukturze serwisu systemy do samodzielnego zarządzania usługami. Dzięki nim możecie Państwo samodzielnie przeprowadzić konfigurację, zarządzać kontami oraz sprawdzać status wszystkich posiadanych usług.

 

E-SERWIS

Narzędzie do szczegółowej kontroli kosztów usług telefonicznych

Usługa eSerwis umożliwia kontrolę oraz analizę rachunków telefonicznych. Aplikacja eSerwis, połączona bezpośrednio z systemem billingowym, przedstawia bieżący wykaz przeprowadzonych rozmów – czas ich trwania oraz koszt. Aplikacja umożliwia również dostęp do billingów szczegółowych i sumarycznych za ostatnie sześć okresów rozliczeniowych.

Przejdź do E-Serwis


ITC

Narzędzie do zarządzania usługą ITC dla administratora

W ramach Internetowa Telefonia Cyfrowa Biznes (ITC Biznes) istnieje możliwość zarządzania parametrami swoich usług poprzez dostępny na www Panel Sterowania Klienta.

W ramach tak dostępnego panelu można m.in. samodzielnie konfigurować usługi, przydzielać numery, tworzyć numerację wewnętrzną i zarządzać dostępnymi połączeniami.

Otwórz

 

IPGate

W systemie IPGate istnieje możliwość zarządzania parametrami swoich usług internetowych, kont, adresów e-mail itp. poprzez dostępny na www Panel Sterowania Klienta. Nie trzeba instalować serwerów do zarządzania pocztą e-mail w firmie oraz serwerów www. W ramach tak zdefiniowanego pakietu usług można samodzielnie tworzyć dowolną liczbę skrzynek poczty elektronicznej.

Ponadto w każdej chwili, za pośrednictwem stron WWW, można samodzielnie zmieniać adresy e-mail i hasła skrzynek poczty elektronicznej. Aby ułatwić wybór optymalnego rozwiązania przygotowaliśmy kilka standardowych pakietów, które mogą stać się podstawą do skonfigurowania własnego zestawu usług.

Otwórz

Logowanie do serwera FTP

Aby zalogować się do serwera FTP (ftp.ipgate.t-mobile.pl) należy podać login i hasło, które dostępne są w panelu administracyjnym usługi IPGate.

login: wb12345 (gdzie 12345 numer pakietu IPGate)
hasło: hasło do tego konta (Abonent sam ustawia hasło w panelu IPGate)

Logowanie do Bazy Danych MySQL

Aby zalogować się do bazy danych (https://webadmin.ipgate.t-mobile.pl) należy podać login i hasło, które dostępne są w panelu administracyjnym usługi IPGate.

login: wb12345 (gdzie 12345 numer pakietu IPGate)
hasło: hasło do tego konta (Abonent sam ustawia hasło w panelu IPGate)

WebMail

Dzięki panelowi WebMail istnieje możliwość dostępu do poczty e-mail poprzez WWW z każdego miejsca i w każdej chwili. W celu zalogowania się do swojej poczty wybierz odpowiednie narządzie następnie wprowadź login oraz hasło.

Otwórz