toi toi

KompleKsowe usługi
teleKomuniKacyjne
dla toi toi polsKa

TOI TOI Polska jest częścią największego na świecie koncernu, prowadzącego działalność w branży toalet przenośnych. Firma ma niemal 30-letnie doświadczenie. Prowadzi działalność na rynkach w Europie, Ameryce oraz Azji. W Polsce obecna jest od 1993 roku i posiada 30 jednostek organizacyjnych na terenie całego kraju.

REFERENCJE

„GTS Poland* zapewnił nam kompleksowe rozwiązania z obszaru telekomunikacji i centrum danych. Współpraca z tym partnerem znacząco uprościła zarządzanie i nadzorowanie zasobów informatycznych. Nasz dział IT został odciążony od codziennego kontrolowania i zapewniania funkcjonowania odpowiednich systemów. Współpraca z GTS Poland* odbywała się etapami. Finalnie otrzymaliśmy jednorodne i bezpieczne środowisko IT – sieć transmisji danych, która pozwala na wymianę informacji i realizację połączeń telefonicznych między 30 jednostkami spółki. Dzięki temu optymalizujemy koszty i wykorzystanie dostępnych zasobów.

Co dla nas szczególnie istotne, uzyskaliśmy wysoki poziom niezawodności sieci. Korzystamy również z nowoczesnych rozwiązań wirtualnych GTS*, dzięki czemu nie musimy inwestować w kosztowną infrastrukturę serwerową – korzystamy tylko z takiej ilości zasobów, jakie są nam w danej chwili potrzebne. Dzięki temu odnotowujemy realne korzyści”.

Stanisław Ferenc

Dyrektor Zarządzający TOI TOI Polska

PODJĘTE
WYZWANIE

 • Zapewnienie niezawodnej komunikacji w ramach jednolitej sieci teleinformatycznej między centralą firmy i jej jednostkami organizacyjnymi.
 • Minimalizowanie skutków ewentualnych awariiw sieci transmisji danych lub głosu.
 • Optymalizacja kosztów połączeń głosowych.
 • Współpraca z jednym dostawcą świadczącym kompleksowe usługi teleinformatyczne (transmisja danych, usługi głosowe, usługi centrum danych) – jeden punkt kontaktu, jedna faktura.
 • Poszukiwane rozwiązanie:
  1. Uniwersalne – dające możliwość jednoczesnej transmisji danych i głosu.
  2. W pełni elastyczne – łatwe w dostosowaniu do zmian zachodzących w firmie, takich jak uruchamianie nowych jednostek organizacyjnych.
  3. Jednolite – łatwe do zarządzania i rozbudowy.
 • Możliwość wykonywania zmian w ramach usług centrum danych.
 • Odciążenie zespołu IT od bieżącego nadzoru i utrzymania sieci.

DLACZEGO
NASZE ROZWIĄZANIE?

rozwiązanie


Firmie TOI TOI zaproponowano w pełni kompleksowe rozwiązanie, obejmujące zarówno transmisję danych, komunikację głosową, jak i bezpieczne środowisko centrum danych dla systemów klasy ERP.
Podstawą działania całego systemu jest bezpieczna, firmowa sieć IP MPLS, wydzielona od publicznego Internetu. Obejmuje zasięgiem wszystkie jednostki organizacyjne na terenie całego kraju. Rozwiązanie zostało zaprojektowane tak, aby koszty jego implementacji i utrzymania były dostosowane do aktualnych i przyszłych potrzeb Klienta.

strzałka w prawo strzałka w prawo

Zastosowano wiele nowoczesnych rozwiązań – centrala firmy i jej główne oddziały zostały włączone do sieci za pomocą rozwiązania IP Solution QoS, które zapewnia obsługę dużego transferu danych. Mniejsze jednostki organizacyjne, które generują mniejszą ilość danych, zostały włączone do sieci przez wydajne, ale mniej kosztowne rozwiązanie DSL Solution Plus. W celu zapewnienia niezawodności sieci wdrożono rozwiązania zapasowego dostępu do sieci. W przypadku jednostek korzystających z rozwiązań IP Solution, systemem zapasowym jest DSL Solution. Dla rozwiązań DSL Solution jest produkt o nazwie Mobile Solution, czyli usługa wykorzystująca sieć GSM. W zakresie usług głosowych zaproponowano nowoczesne rozwiązania IP Telefonii. Oznacza to, że połączenia głosowe są realizowane w ramach sieci korporacyjnej.

strzałka w prawo strzałka w prawo

Gwarantuje to optymalne wykorzystanie sieci i redukcję kosztów połączeń, które wcześniej były realizowane w ramach tradycyjnej sieci telefonicznej. Dostarczone rozwiązanie zapewniło pracownikom każdej jednostki dostęp do danych znajdujących się w sieci firmowej oraz Internetu. W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa dostęp do Internetu jest realizowany za pośrednictwem jednego punktu. Wykorzystując własną infrastrukturę centrum danych, zapewniliśmy dostęp do nowoczesnego rozwiązania wirtualnego oraz tradycyjnej usługi kolokacji. Migracja systemu ERP do środowiska wirtualnego była poprzedzona testami, które wypadły pomyślnie i utwierdziły Klienta w przekonaniu o zaletach tego rozwiązania. Środowisko wirtualne zapewnia Klientowi dostęp do dowolnej ilości mocy obliczeniowej w dowolnym czasie.

 • ZALETY
  I KORZYŚCI

  Bezpieczna, jednorodna sieć firmowa:

  1. Wydzielona od publicznego Internetu.
  2. Umożliwiająca realizację bezpłatnych połączeń telefonicznych między wszystkimi jednostkami
  (łączność VoIP).
  3. Łatwa do zarządzania.
  4. Przejrzysta pod względem technicznym – podniesiono
  poziom niezawodności sieci, uruchamiając sieć zapasową.

 • ZALETY
  I KORZYŚCI

  Nowoczesne, wirtualne rozwiązanie

  które w dowolnym czasie umożliwia dostęp do nieograniczonych zasobów mocy obliczeniowej
  – ograniczono

 • ZALETY
  I KORZYŚCI

  Dostarczono kompleksowe
  usługi telekomunikacyjne

  – zyskano tym samym jeden punkt kontaktu, odpowiedzialny za prawidłowe działanie całego systemu teleinformatycznego i usług centrum danych.