mzuk

Miejski Zakład Usług
Komunalnych
w Wałbrzychu

REFERENCJE

„Rozwiązanie od T-Mobile pomogło wprowadzić nam nowoczesny, inteligentny system zarządzania odpadami, przyjazny dla środowiska, przyjazny dla ludzi i przede wszystkim bezpieczny”.

Bogdan Stanek
Prezes MZUK Wałbrzych

mzuk

Projekt nagrodzony w konkursie Smart City Poland Award 2020 w kategorii "Ochrona środowiska".

Inicjatywa została doceniona przez jury za innowacyjność, oryginalność rozwiązania, jego duży wpływ na jakość życia mieszkańców i środowisko, a także łatwość wdrożenia projektu w innych samorządach w przyszłości.

Budowa rozwiązań inteligentnych. W obszarze zagospodarowania odpadów komunalnych na bazie technologii NB-IoT.

Miejski Zakład Usług Komunalnych w Wałbrzychu to lider w zakresie komplementarności usług związanych z utrzymaniem czystości w przestrzeni miejskiej, w parkach, lasach oraz na cmentarzach w aglomeracji wałbrzyskiej.

mzuk

PODJĘTE
WYZWANIE

mzuk

Najczęściej wykorzystywany model wywozu śmieci oparty jest na stałym kalendarzu odbiorów śmieci. Z góry ustalone terminy determinują czas opróżniania kontenerów. Często dochodzi do sytuacji, w których pojemniki są przepełnione lub zakład przyjeżdża, by opróżnić kontenery, które są prawie puste. Względy bezpieczeństwa wymagają również stałego monitoringu temperatury w kontenerze, tak, aby do sortowni nie trafiał ładunek zagrażający pożarem. MZUK w Wałbrzychu szukało rozwiązania, które zlikwiduje te problemy. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa, rozwiązanie miało dać nie tylko optymalizację kosztów wywozu śmieci, ale pozytywnie wpływać na środowisko.

DLACZEGO
NASZE ROZWIĄZANIE?

Dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Wałbrzychu, T-Mobile zaproponował zbudowanie sieci sensorów w pojemnikach wraz z oprogramowaniem zapewniających optymalną ekonomicznie i bezpieczną gospodarkę odpadami na wskazanym obszarze zarządzania.

Na początek zamontowano 150 czujników w kontenerach na terenie miasta. Sensory informują Zakład o stopniu zapełnienia miejskich pojemników na śmieci, a także o wszelkich anomaliach związanych z użytkowaniem kontenerów (temperatura, przemieszczenie).

arrow arrow

Opracowaliśmy wraz z Klientem nowy proces, obejmujący całą drogę. Ewidencja kontenerów z czujnikami pozwoliła na stworzenie interaktywnej mapy Wałbrzycha. Dedykowana aplikacja proponuje najlepsze trasy dla pojazdów odpowiedzialnych za opróżnianie pojemników. System połączył tylko te miejsca, w których przyjazd jest rzeczywiście konieczny. Dbając o bezpieczeństwo, zdecydowano się na czujniki, które mierzą temperaturę w kontenerze i informują o ewentualnych pożarach. MZUK może również otrzymywać raporty o przewróceniach kontenerów, nieautoryzowanych opróżnieniach czy kradzieżach pojemników.

 • ZALETY
  I KORZYŚCI

  Zmniejszenie natężenia ruchu drogowego i redukcja emisji CO2.

  MZUK udało się zrealizować cele ekonomiczne, ale także swoją misję, kładącą nacisk na ekologię.

 • ZALETY
  I KORZYŚCI

  Ograniczenie kosztów zbiórki odpadów.

  Odbiory śmieci na czas wpływają na estetykę przestrzeni miejskiej, a sensory minimalizują zagrożenie pożarowe.

 • ZALETY
  I KORZYŚCI

  Wykorzystanie ogólnokrajowej sieci mobilnej dedykowanej dla Internetu Rzeczy w technologii Narrowband‑IoT.

  Rozwiązanie pozwala na szybkie, niezawodne i przede wszystkim bezpieczne pozyskiwanie informacji.