Cyfryzacja firmy pomaga chronić główną domenę działalności
Czas czytania artykułu: 2 - 3 min.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Cyfryzacja firmy pomaga chronić główną domenę działalności

Cyfryzacja w przełomowy sposób zmienia funkcjonowanie branż i firm w całej gospodarce. Działy ICT muszą pomagać swoim firmom w wykorzystaniu tego trendu. Infrastruktura sprzyjająca współpracy może stymulować kompleksową cyfryzację, która tworzy efektywności operacyjne i przysparza zadowolonych klientów.

Cyfryzacja firmy pomaga chronić główną domenę działalności

 Digitalizacja firmy jest możliwa poprzez zastosowanie między innymi następujących rozwiązań:

  • Utrzymanie koncentracji na głównej domenie działalności zamiast na infrastrukturze i usługach sieciowych.
  • Automatyzacja i wdrażanie samoobsługi; w firmie pożyczkowej może to polegać na przykład na rozpatrywaniu wniosków klientów w czasie rzeczywistym.
  • Oferowanie spersonalizowanych usług i produktów, dostosowanych do potrzeb klientów.
  • Racjonalizacja, automatyzacja i skalowanie procesów, które wcześniej były oparte na dokumentach i realizowane ręcznie, w celu poprawy kontroli firmy nad prowadzonymi operacjami oraz ograniczenia ryzyka. Inną opcją jest zaprojektowanie nowych, w pełni cyfrowych procesów.
  • Wdrażanie modeli danych w celu uzyskania użytecznych informacji o klientach oraz analiza wyników na podstawie danych operacyjnych.
  • Eksploracja wielkich zbiorów danych, tj. wyodrębnienie danych usystematyzowanych i nieusystematyzowanych, w tym danych z mediów społecznościowych, danych tekstowych i wideo oraz innych rodzajów informacji uzupełniających dane operacyjne.
  • Wdrażanie algorytmów wspomagających podejmowanie rutynowych decyzji.

Realizacja tego ambitnego planu wymaga opracowania cyfrowej wizji każdego z kompleksowych procesów biznesowych, nakreślenia „mapy drogowej” działań prowadzących do wyznaczonego celu oraz szybkiego skonstruowania cyfrowych prototypów. Stare sposoby myślenia, przyzwyczajenia i zachowania muszą się zmienić. Sprzedawcy mogą próbować sprzeciwiać się wprowadzeniu samoobsługi. Grupy, które kiedyś pracowały we własnych, osobnych środowiskach muszą nauczyć się współdziałania.

Misją działu ICT musi być dostarczenie platform promujących współpracę między pionami i jednostkami biznesowymi, wspierających przestrzeganie standardów oraz usprawniających komunikację z klientami, dostawcami i partnerami. Imperatyw cyfryzacji jest jednym z powodów, dla których zacierają się granice między tradycyjnie odrębnymi dziedzinami: sprzętem i infrastrukturą, internetem, usługami IT i telekomunikacją.

Programy cyfryzacji wymagają silnego wsparcia na szczeblu zarządu w celu zaangażowania wszystkich zainteresowanych oraz przezwyciężenia inercji i sceptycyzmu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych
rozwiązaniach? Skontaktuj się z doradcą
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowe dane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowe dane

Przedsiębiorstwa, które przeprowadzają cyfryzację procesów zdobędą nowych klientów, pozostawią konkurencję w tyle i poprawią wyniki finansowe. W celu uruchomienia procesu oraz zbudowania cyfrowych możliwości i dynamiki firma powinna zrealizować jeden lub dwa projekty pilotażowe, a następnie jak najszybciej przejść do pełnej skali.

Każda firma musi podjąć wyzwanie kompleksowej cyfryzacji swojej działalności. W przeciwnym razie zostanie pokonana przez konkurencję, która lepiej rozumie tę bezprecedensową szansę.

Autor: George Nistor
Dyrektor ds. sprzedaży ICT i rozwoju działalności
Deutsche Telekom AG

Data publikacji: 2017-10-04
Czas czytania artykułu: 2 - 3 min.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Potrzebujesz uzupełniającego rozwiązania?